Clicks192

Rozpoznawanie duchów darem łaski Bożej.

Autor wyróżnia dwa rodzaje łaski: łaskę która pozwala zbliżyć się do Boga i uświęcać, i tę, która pomaga zbawiać innych ludzi. Pierwsza z tych łask dawana są tym, którzy są oddani Bogu, towarzyszy …More
Autor wyróżnia dwa rodzaje łaski: łaskę która pozwala zbliżyć się do Boga i uświęcać, i tę, która pomaga zbawiać innych ludzi. Pierwsza z tych łask dawana są tym, którzy są oddani Bogu, towarzyszy ich uświęcaniu. Do jej otrzymania potrzebna jest duchowa doskonałość, świętość obdarowanego. Drugi rodzaj łaski zaś nie jest zależny od osobistej świętości ale może być dawana i grzesznikom. Są to łaski wymienione przez św. Pawła w 1 Liście do Koryntian. Rozeznawanie duchów jest szczególną łaską dawaną przez Ducha Świętego kiedy chce i komu chce. Polega na objawieniu, oświetleniu rozumu tak, że poznaje skąd pochodzą natchnienia i poruszenia woli u siebie i u innych ludzi – czy z dobrego czy ze złego źródła...

Czytaj dalej: wobronietradycjiiwiary.wordpress.com/2014/09/05/2019/