marcys.td
Kasperowi chodziło o Stevena Kinga, tego od horrorów.
Posoborowe absurdy
Zaraza Lutra