Victory
61

BKP: Výzva pracovníkům Vatikánu k odmítnutí třetí vakcíny

video:
wistia.com/medias/iaipflovrw
rumble.com/vryxr7-pracovnikum-vatikanu.html
cos.tv/videos/play/33251500718855168
ugetube.com/watch/IVxCiaxBqkEZfUi
bitchute.com/video/kLoqcm95YC5Q/
BKP: Výzva pracovníkům Vatikánu k odmítnutí třetí vakcíny Dr. Vernon …


Vážení zaměstnanci Vatikánu – kardinálové, biskupové, kněží i všichni ostatní,

vy jste pod silným tlakem nezákonného papeže přijali už dvě vakcíny. Tím jste dali celému světu zhoubný precedent k povinné vakcinaci. Dopustili jste se velkého pohoršení, protože vaše gesto vyvolalo dojem, že mRNA vakcína je neškodná a slouží ke zdraví, a to je kolosální lež! I kdybyste přijali jenom placebo, vaše vina za svůdné pohoršení mnohých trvá.

Z celého Vatikánu pouze tři gardisté čestně opustili Vatikán. Je hanba, že se nenašel ani jeden kardinál či biskup nebo kněz, který by rovněž raději opustil Vatikán, než by přijal účast na tomto vakcinačním zločinném precedentu.

Dnes už máte ultimátum ke třetí vakcinaci, a to do 1. února, jinak vám hrozí vyhození z Vatikánu. Jak se zachováte? Najdou se aspoň nyní tři odvážní biskupové či kněží, kteří včas opustí Vatikán? Všichni čestní odborníci před vakcinací varují. Copak jste neslyšeli o Summitu lékařů v září tohoto roku v Římě? Jeho účastníci varovali před nebezpečnou mRNA vakcínou. Za nimi stojí více než 12 700 lékařů a specialistů.

Poskytujeme aspoň několik výroků nepodplatitelných odborníků, abyste se na základě pravdivé informace správně rozhodli.

Dr. Luc Montagnier: „Tato vakcína představuje největší riziko genocidy v celé historii lidstva.“

Komentář: Profesor Montagnier je nositelem Nobelovy ceny v oboru virologie. Dnes jasně varuje před rizikem vakcinační genocidy. Naproti tomu Bergoglio do celého světa křičí: „Nyní se musíme nechat očkovat.“

Dr. Wolfgang Wodarg: „Očkovaná osoba se stane geneticky modifikovaným organismem. To, co se nyní děje, hraničí s genocidou. Musíme je postavit před soud za zločiny proti lidskosti.“

Komentář: Prof. Wodarg byl dlouholetý předseda Zdravotnického výboru Rady Evropy. Varuje, abyste se očkováním nestali geneticky modifikovaným organismem! Alarmuje, že tento zločin proti lidskosti hrozí genocidou.

Prof. Alexandr Alexejevič Reďko: „Očkovat je možné jen proti stabilním infekcím jako spalničky, vzteklina... Člověku dají injekci a má imunitu na celý život.“

„Jestliže virus mutuje, nemůže být proti němu dnes žádná neškodná vakcína.“


Komentář: Ruský profesor A. Reďko ukazuje na nesmyslnost vakcín proti covidu vzhledem na rychlou mutaci tohoto viru.

Dr. Vernon Coleman: „Valí se na nás děsivá lavina důkazů, které ukazují, že tyto zatracené vakcíny zabíjejí a mrzačí lidi. Toto je globální genocida. Jak dlouho ještě budou lidé mlčet? Kolik lidí musí (ještě) zemřít?“

Komentář: Doktor Coleman od samého počátku varuje, že covid-aféra i s experimentální mRNA vakcínou je organizovaný podvod.

Dr. Lawrence Palevsky: „Bylo prokázáno, že spike protein způsobuje zánět mozku a neurologická poškození, infarkty, plicní onemocnění, onemocnění jater, onemocnění ledvin... Messengerová RNA způsobuje, že tělo trvale tvoří spike protein.“

Komentář: Doktor Palevsky alarmuje veřejnost, že mRNA vakcína způsobuje trvalou tvorbu spike proteinu v těle. Ten vyvolává zánět mozku a neurologická poškození, infarkty, onemocnění plic, jater, ledvin a jiné nemoci.

Pamela Ackerová, vakcinoložka: „Když tuto vakcínu dostanete, ve skutečnosti se do vašeho těla vpichují částečky těla tohoto zavražděného člověka. ... takže nakonec ztratíte svou přirozenou DNA, a DNA z fetálních buněk potracených dětí se začlení do vašich buněk. V mnoha případech, když se potrat provádí cíleně pro výzkumné účely, se dítě ve skutečnosti porodí císařským řezem... Takže tuto tkáň odebírají živému dítěti za nesmírných bolestí, a to z toho dělá ještě větší sadismus. Aztékové při zasvěcování svých chrámů doslova vyrvali svým obětem, které na vrcholku chrámu zabíjeli, bijící srdce a tělo pak hodili dolů. To je do značné míry totéž, co dělají tito výzkumníci.“

Komentář: Bergoglio i vatikánská Kongregace pro nauku víry i mnohé biskupské konference tvrdí, že tyto vakcíny jsou morálně nezávadné. Vymlouvají se, že jde prý jen o nějaké buněčné linie, které měly počátek někdy před půl stoletím. Ale vědecká pracovnice z USA přímo z praxe dokazuje, že tyto zločiny sadistického vraždění nenarozených dětí se dějí dnes!

Prof. Dr. Jean-Bernard Fourtillan: „Tak rozpoutali falešnou pandemii. Cílem bylo přimět nás přijmout a dožadovat se vakcíny, takzvané ‚záchrany života‘, která je ve skutečnosti smrtícím jedem a jejímž účelem je nás ovládnout, zotročit a nakonec nás vyhladit snížením světové populace podle plánu oznámeného Billem Gatesem.“

Komentář: Francouzský odborník v komplexním hodnocení ukazuje, čemu má vakcína sloužit, a to k zmrzačení, k zotročení a nakonec k vyhlazení lidstva. Bergoglio ale absurdně tvrdí, že toto je projev lásky.

Prof. Dr. Sucharit Bhakdi, mikrobiolog: „Velké nebezpečí této vakcíny proti covidu-19 spočívá v tom, že vpichujete gen viru do svého těla. Ten bude procházet tělem a vstupovat do různých buněk... Varuji vás… pokud půjdete touto cestou, půjdete vstříc své zkáze... Aby bylo jasno, já se očkovat nikdy nenechám.“

Komentář: Tento profesor mikrobiologie a vědecký pracovník zdůrazňuje nebezpečnost mRNA vakcíny a svým příkladem vybízí, aby se nikdo nenechal vakcinovat. Opakem je lžipapež Bergoglio, který nechal zločinně ovakcinovat celý Vatikán. Nyní ho pod terorem tlačí k třetí vakcíně.

Carlo Maria Viganò: „V žádném případě nemůžeme akceptovat podávání experimentálních genových sér, při jejichž výrobě byly usmrceny děti ve třetím měsíci těhotenství: jejich krev by padla na ty, kdo je vyrábějí, stejně jako na ty, kteří je vnucují, i na ty, kteří je přijímají.“

Slyšeli jste hodnocení specialistů a na závěr i morální postoj k této nebezpečné vakcíně, která je spojena s vražděním nenarozených dětí. Americká vědecká pracovnice svědčí o tom, že se nejedná jen o buněčnou linii minulosti, ale že zločiny spojené s touto vakcínou se dějí v laboratořích dnes!

Vážení zaměstnanci Vatikánu, kardinálové, biskupové, kněží i všichni ostatní! V Boží autoritě vás vybízíme k pokání, tedy konkrétně k odmítnutí třetí vakcinace. Pokud tuto šanci k záchraně nevyužijete, pak o vás budou platit Ježíšova slova o neplodném fíkovníku. Ten bude vyťat a vyhozen z Kristovy vinice.

Zároveň se na současné církevní farizeje a liberální saduceje vztahuje slovo: „Pokolení zmijí, kdo vám ukázal, že můžete uniknout před nadcházejícím Božím hněvem?! Neste ovoce hodné pokání!... Sekera už je na kořeni stromu a každý strom, který nenese dobré ovoce, bude vyťat a hozen do věčného ohně. Kristus jako soudce pročistí svůj mlat... plevy bude pálit neuhasitelným ohněm.“ (srov. Mt 3,7-12)

On i vám poví: „Neznám vás, odkud jste přišli. Odstupte ode mne vy všichni, kdo pácháte Bergogliovy nepravosti!... Vy budete vyvrženi ven... Tam bude pláč a skřípání zubů.“ (Lk 13,27n) To jsou ještě dnes pro vás varovná slova před mRNA vakcinací. Probuďte se ze spánku duchovní smrti!

mRNA vakcína je satanským antikřtem, kterým se člověk dostává pod vládu ducha lži a smrti. Přestože to víte, dále se bojíte udělat radikální krok a povědět jasné NE třetí vakcíně? Když chladnokrevně přijmete třetí vakcínu, jak obstojíte před Božím soudem? I tento list bude proti vám svědčit, že jste cynicky odhodili pravdu. S plným vědomím jste se zapojili do vzpoury proti Bohu a genocidy lidstva. Čiňte pokání, dokud je čas! Nepřijímejte třetí vakcínu a sami co nejdříve opusťte Vatikán! Tím dáte satisfakci za pohoršení, které jste způsobili přijetím dvou vakcín. To je pro vás konkrétní krok k záchraně.

+ Eliáš
Patriarcha Byzantského katolického patriarchátu

+ Metoděj OSBMr + Timotej OSBMr
Biskupové sekretáři
31. 12. 2021

Odebírat aktuální informace od BKP

mailerlite.com/webforms/landing/b9p8t8