dominikguzman
Východ hovorí skôr o usnutí Panny Márie, než smrti. Myslím, že aj tu na Slovensku hovoríme o usnutí. Debatuje sa o tom, lebo keďže bola bez hriechu smrť si nezaslúžila ako trest za hriech, ale tiež chcela byť vo všetkom podobná svojmu Synovi.
Janko333
Áno, nie smrť Panny Márie ale usnutie. Svätý hovoria že zomrela nie z choroby ale z túžby po Bohu. Bola bez hriechu, preto ani nikdy nebola chorá.
Peter(skala)
usnutie alebo smrť - jedno je isté - musela tak ako jej Syn - ktorý bol tiež bez hriechu - podstupiť smrť, ale rovnako jej telo nepodstupilo žiadnu skázu, či porušenie, lebo v nej nebolo hriechu a telo bolo vzaté do Neba so všetko slávou
Peter(skala)
a-repko.sk/knihy/zivot_marie.htm
10.4. Smrť Panny Márie, jej pohreb a nanebovzatieMore
a-repko.sk/knihy/zivot_marie.htm

10.4. Smrť Panny Márie, jej pohreb a nanebovzatie
dominikguzman
To je od Valtorty?
Peter(skala)
bl.emerichovej
U.S.C.A.E.
v Bulle sú použité slová post mortem tá diskusia nemá byť lebo sa nemá o čom diskutovať zomrela zomrela a v ústnom podaní je že svätý Peter viedol pohrebné obrady usnutie je východný výraz pre smrť
Františkáni majú svoje ústne podanie že Boží a Jej Syn náš Pán Ježiš Kristus sa jej spýtal či chce zomrieť a Ona privolilaMore
v Bulle sú použité slová post mortem tá diskusia nemá byť lebo sa nemá o čom diskutovať zomrela zomrela a v ústnom podaní je že svätý Peter viedol pohrebné obrady usnutie je východný výraz pre smrť

Františkáni majú svoje ústne podanie že Boží a Jej Syn náš Pán Ježiš Kristus sa jej spýtal či chce zomrieť a Ona privolila
Marieta Ria
Myslím, že svätá Panna zomrela o deviatej hodine, rovnako, ako Pán... však smrť P. Ježiša slávime o tretej!?
U.S.C.A.E.
to neviem ale dá sa to predpokladať čo viem je že v Jeruzaleme majú Mariánske trojdnie začína smrťou Teotokos a končí znovuspojením Jej Duše s Telom Božou Mocou na tretí deň a Jej následným nanebovzatím
dominikguzman
A čo hovoríte na to, že Panna usnula v Efeze podľa Emmerichovej?
U.S.C.A.E.
toto kritizoval Dr. Taylor Marshall ako jednoznačne mylný údaj lebo východ a západ bez jedinej výnimky vždy hovorili o Jeruzaleme
Peter(skala)
Dominik, napíš konkretny citat a zdroj, aby sme si najprv mohli overiť, či to naozaj je zo zjavenia Emerichovej a potom uvidíme...
Peter(skala)
Marieta... dobra otazka, tiež som sa na to pýtal kedysi a dostal odpoved:
V Evanjeliach, ktoré písali evanjelisti a zaroven židia-hebreji sa píše o časoch, ktore ináč vnímali resp. sa ináč vyjadrovali k nim ako v sučasnosti.
napr. v Evanjeliu podla Marka sa píše:
25 "Keď ho ukrižovali, bolo deväť hodín."
Poznámky pod čiarou píšu resp. vysvetľuju:
Mk 15,25 - Doslovne "tretia hodina", alebo v …More
Marieta... dobra otazka, tiež som sa na to pýtal kedysi a dostal odpoved:
V Evanjeliach, ktoré písali evanjelisti a zaroven židia-hebreji sa píše o časoch, ktore ináč vnímali resp. sa ináč vyjadrovali k nim ako v sučasnosti.

napr. v Evanjeliu podla Marka sa píše:
25 "Keď ho ukrižovali, bolo deväť hodín."
Poznámky pod čiarou píšu resp. vysvetľuju:
Mk 15,25 - Doslovne "tretia hodina", alebo v širšom zmysle čas od 9. do 12. hodiny.

🤔

rozumiem tomu tak, že aj ked evanjelista hovorí ako Ježiša ukrižovali o 9 hodine, tak tým nemal na mysli LEN samotné ukrižovanie, ale celý proces ukrižovania, čiže od vynesenia rozsudku Piláta, kedy dal Ježiša zbičovať a niesť kríž na Golgotu AŽ PO samotnú smrť.

...s Ježišom to bolo presnejšie tak, že o 9 hodine začal niesť kríž a kým prišiel na Golgotu, čiže kde ho ukrižovali tak bolo 12 hodin. Na križi zomrel až o 3 hodiny, čiže okolo 15:00 hod.
Marieta Ria
Peter, vďaka za vysvetlenie... takže je to v podstate začiatok krížovej cesty
Andrea Top
Dominik, krásne si to povedal.
Peter(skala)
Sviatok Nanebovzatia Panny Márie – 15. august
10.2. Svätá Panna na smrteľnej posteli
Išla som do Máriinho domu, ktorý bol od Efezu vzdialený asi tri hodiny.
🤔
Tak sa zišlo v efezskom dome vyše desať mužov.
🤔
Keď Pán povolal apoštolov do Efezu, bol Peter a myslím, že aj Matej, v Antiochii.
Ondrej, ktorý prichádzal z Jeruzalema, kde ho prenasledovali, nebol ďaleko od neho.
😲More
Sviatok Nanebovzatia Panny Márie – 15. august

10.2. Svätá Panna na smrteľnej posteli

Išla som do Máriinho domu, ktorý bol od Efezu vzdialený asi tri hodiny.
🤔

Tak sa zišlo v efezskom dome vyše desať mužov.
🤔

Keď Pán povolal apoštolov do Efezu, bol Peter a myslím, že aj Matej, v Antiochii.
Ondrej, ktorý prichádzal z Jeruzalema, kde ho prenasledovali, nebol ďaleko od neho.
😲
dominikguzman
Neviem ti dať konkrétny citát, roky dozadu som čítal úryvok z knihy o zjaveniach Emmerichovej o nanebovzatí, nebola to ani moja kniha.
Peter(skala)
môj posledny koment je z knihy Emerichovej a tam to tak vizera ako keby Panna Mária zomrela v Efeze. Lenže, ked si pozrieme všetky 3 vety, tak vidíme, že apoštoli síce išli do Efezu za Máriou, dokonca sa tam vyslovene píše, že bola v Efeze, ale zároven sa píše, ako jej dom bol 3 hodiny vzdialený od Efeze.
Taktiež je zaujímavé že Jakub, ktorý išiel za Máriou do Efeze, tak išiel z Jeruzale…More
môj posledny koment je z knihy Emerichovej a tam to tak vizera ako keby Panna Mária zomrela v Efeze. Lenže, ked si pozrieme všetky 3 vety, tak vidíme, že apoštoli síce išli do Efezu za Máriou, dokonca sa tam vyslovene píše, že bola v Efeze, ale zároven sa píše, ako jej dom bol 3 hodiny vzdialený od Efeze.

Taktiež je zaujímavé že Jakub, ktorý išiel za Máriou do Efeze, tak išiel z Jeruzalema a "nebol daleko od jej domu."

Tak to vizera, že Máriin dom bol zrejme sučasťou Efeze, ale asi to bola poriadne vzdialená časť od stareho mesta. Niečo podobné ako Šaca od Košíc, ktorá je tiež sučasťou Košíc, ale asi hodina cesty pešo.

🤔
dominikguzman
Primerná rýchlosť ľudskej chôdze je od 4,5 km/h do 5,4 km/h to znamená, že bol vzdialený približne 14 až 16 km od Efezu. Čiže to je v podstate nič.
dominikguzman
Jeruzalem od Efezu je vzdialený 3960 km.