26:25
Ana Luisa M.R
269
[AJIM] TAJEMNICE ŚWIATŁA RÓŻAŃCA ŚWIĘTEGO Z KSIĘDZEM DOMINIKIEM CHMIELEWSKIM SDB. NOWENNA POMPEJAŃSKA - TAJEMNICE ŚWIATŁA RÓŻAŃCA ŚWIĘTEGO Z KSIĘDZEM DOMINIKIEM CHMIELEWSKIM SDB Apostolat Jezusa i …More
[AJIM] TAJEMNICE ŚWIATŁA RÓŻAŃCA ŚWIĘTEGO Z KSIĘDZEM DOMINIKIEM CHMIELEWSKIM SDB.

NOWENNA POMPEJAŃSKA - TAJEMNICE ŚWIATŁA RÓŻAŃCA ŚWIĘTEGO Z KSIĘDZEM DOMINIKIEM CHMIELEWSKIM SDB
Apostolat Jezusa i Maryi (AJIM) zaprasza do odmawiania różańca świętego z ks. Dominikiem Chmielewskim SDB.
Nowenna Pompejańska trwa 54 dni. Każdego dnia odmawiamy trzy części Różańca Świętego: radosną, bolesną i chwalebną. Jeśli ktoś chce, może odmawiać czwartą część z tajemnicami
światła. Pierwszą część składającą się z Wierzę w Boga, Ojcze Nasz, 3x Zdrowaś Maryjo oraz Chwała Ojcu odmawia się tylko raz przed tajemnicami radosnymi (my wstawiliśmy również tę modlitwę przed tajemnicami światła, bolesnymi i chwalebnymi z uwagi na osoby, które nie odmawiają nowenny pompejańskiej, a jedynie jedną część różańca dziennie).
Przed rozpoczęciem Różańca, wymieniamy najpierw intencję:
O duchowe odrodzenie i jedność Narodu Polskiego
a następnie mówimy:
Ten Różaniec odmawiam na Twoją cześć, Królowo Różańca Świętego.
Przez 27 dni odmawiamy część błagalną nowenny pompejańskiej i codziennie, na końcu Różańca,
odmawiamy następującą modlitwę:
Pomnij o miłosierna Panno Różańcowa z Pompejów, jako nigdy jeszcze nie słyszano,
aby ktokolwiek z czcicieli Twoich, z Różańcem Twoim, pomocy Twojej wzywający,
miał być przez Ciebie opuszczony. Ach, nie gardź prośbą moją, o Matko Słowa
Przedwiecznego, ale przez święty Twój Różaniec i przez upodobanie, jakie
okazujesz dla Twojej świątyni w Pompejach wysłuchaj mnie dobrotliwie. Amen.
Przez pozostałe 27 dni odmawiamy część dziękczynną nowenny Pompejańskiej i codziennie, na końcu
różańca, odmawiamy następującą modlitwę:
Cóż Ci dać mogę, o Królowo pełna miłości? Moje całe życie poświęcam Tobie. Ile
mi sił starczy, będę rozszerzać cześć Twoją, o Dziewico Różańca Świętego z Pompejów,
bo gdy Twojej pomocy wezwałem, nawiedziła mnie łaska Boża. Wszędzie będę
opowiadać o miłosierdziu, które mi wyświadczyłaś. O ile zdołam będę rozszerzać
nabożeństwo do Różańca Świętego, wszystkim głosić będę, jak dobrotliwie
obeszłaś się ze mną, aby i niegodni, tak jak i ja, grzesznicy, z zaufaniem do Ciebie
się udawali. O, gdyby cały świat wiedział jak jesteś dobra, jaką masz litość nad
cierpiącymi, wszystkie stworzenia uciekałyby się do Ciebie. Amen.
Niezależnie od modlitw końcowych, różaniec kończymy trzykrotnym zawołaniem do Matki Bożej:
Królowo Różańca Świętego, módl się za nami
Zespół Apostolatu Jezusa i Maryi – AJIM
ajim.pl
Nagrania zrealizowano w ABB studio Piotr Nowak +48 602 483 168
facebook.com/login/?next=https://www.facebook.com/abbstudio/
Muzyka, śpiew, aranżacja, mix i mastering Piotr Nowak