vi.news
97

Medjugorje: KHÔNG có phép lạ nào được công nhận

Bốn mươi năm kể từ sự bắt đầu của việc hiện ra ở Medjugorie, mười sự chữa lành kỳ diệu được cho là đã được đệ trình lên Bộ Phong thánh.

Chỉ có năm trong số đó là được kiểm tra vì chúng được đánh giá là đáng tin cậy. Trong số này, bốn trường hợp được coi là không thể giải thích được và đang được kiểm tra chuyên sâu.

Sau đó chỉ có hai trường hợp được thảo luận vì tài liệu y tế của họ là nghiêm trọng. Cuối cùng, không có cái nào được coi là không thể giải thích được về mặt khoa học.

Thông tin có trong sách của Davide Murgia "Processo a Medjugorje" (Rubettino).

Cho đến nay, Giáo xứ Thánh James của Medjugorje đã nhận được 487 báo cáo về việc chữa lành.

Hình ảnh: Medjugorje, © .Milan, Flickr CC BY, #newsIkaivqacsq