17:47
o. dr hab. Jan Strumiłowski - Chrześcijanin a prawo