Clicks36
lt.news

Ar Padre Pio balandžio mėnesį apsireiškė Vokietijoje?

Balandžio 23 dieną vidutinio amžiaus vyras Gregoras B. buvo skubiai atvežtas į katalikiškąją Marien ligoninę, esančią Veselio mieste, Vokietijoje.

Ten Gregorui buvo atlikta skubi operacija. Pacientas paprašė išpažinties ir patepimo. Gydytojas bandė surasti kunigą, tačiau grįžo su bloga žinia: „Nėra šansų, tai neįmanoma“. Visi kunigai slapstėsi ir atsisakė padėti dėl koronaviruso pandemijos.

Gregoras pradėjo melstis. Staiga Padre Pio atsistojo šalia jo lovos, kaip vėliau Gregoras tai papasakojo dvasios tėvui Pauliui Spatlingui, kuris įvykį aprašė laiške tinklalapiui „Gloria.tv“ ir Vokietijos vyskupai (gegužės 16 d.).

Padre Pio atskleidė ankstesnių laikų nuodėmes, kurių Gregoras niekada nepripažino. Tada pakėlė ranką, kurioje Gregoras pamatė šviesą. Padre Pio ištarė išrišimo žodžius ir suteikė savo kunigišką palaiminimą.

Vėliau Padre Pio patepė Gregoro kaktą (tai neatitinka ligonių patepimo ir Padre Pio tai žinojo), laikydamas indą rankoje. Gregoras nurodė aiškiai pajutęs šventojo ranką ir aliejų. Po to šventasis dingo.

#newsZxogwraxez