Mira393
také děkuju.
Anton Čulen
Modlím sa za vašich drahých. Nech ich Pán Boh žehná a ochraňuje
Mira393
Děkuju.
Libor Halik
Za Vaše 4 blízké jsem se už pomodlil před svatostánkem, ve kterém je eucharisticky přítomný Pán Ježíš Kristus ze sv. liturgie (mše). Poprosil jsem o přímluvu též PMarii. Zítra bych se za ně chtěl pomodlit i přímo při mši svaté - za odpuštění jejich hříchů a trestů za ty hříchy, protože velmi často, ač ne vždycky, jsou naše nemoci způsobené našimi hříchy.
ľubica
pripájam sa tiež...
Mira393
Děkuju, i já budu na Vás myslet v mých modlitbách.