Clicks895
csk.news
2

Politika namiesto viery: Kňaz z New Yorku mení vieru (video)

Starší otec Kenneth Boller si počas omše v St Xavier v New Yorku (30. augusta) zamenil katolícku vieru s ideológiou Black-Lives-Matter.

Zobrazoval fotografie černošských osôb, ako svätcov, vrátane Georga Floyda, drobného gaunera, ktorý zomrel na predávkovanie drogami. Vo forme viery Boller požiadal veriacich, aby si potvrdil svoju ideológiu „rasovej spravodlivosti“:

„Podporujete rasovú spravodlivosť, rovnosť a súcit v medziľudských vzťahoch?“ - Áno.

„Potvrdzujete, že belošské výsady sú nespravodlivé a škodlivé pre tých, ktorí ich majú, i pre tých, ktorí nie?“ - Áno.

„Potvrdzujete, že belošské výsady v kultúre nadradenosti bielej pleti musia byť odstránené?“ - Áno.

„Podporujete rasovú spravodlivosť, spravodlivosť a oslobodenie každého človeka?“ - Áno.

„Potvrdzujete prirodzenú hodnotu a dôstojnosť každého človeka.“ - Áno.

„Budete sa usilovať hlbšie porozumieť tomu, čo spôsobuje nespravodlivosť a utrpenie, belošskú nadradenosť a výsady?“ - Áno.

„Zaviažete sa, že pomôžete transformovať kultúru našej cirkvy na kultúru, ktorá sa aktívne podieľa na hľadaní rasovej spravodlivosti a rovnosti pre všetkých?“ - Áno.


Vypočúvanie pokračuje vo videu nižšie, ktoré zverejnila na Twitter.com Michelle Malkin:

#newsHenksizosu

Joske
Kenneth Boller, úředník a strážce Satanovy matrice nikdy nemohl vést Pánovy ovce po Cestě spásy, protože Krista nikdy nepoznal.
21Ne každý, kdo mi říká: 'Pane, Pane!', vejde do nebeského království, ale ten, kdo plní vůli mého nebeského Otce. Mt 7:21
Roberto 55
Typicky modernisticky knaz, ktory nevedie svoje ovce nikam, iba ak do pekla a hlasa bludy!