Politika namiesto viery: Kňaz z New Yorku mení vieru (video)

Starší otec Kenneth Boller si počas omše v St Xavier v New Yorku (30. augusta) zamenil katolícku vieru s ideológiou Black-Lives-Matter. Zobrazoval fotografie černošských osôb, ako svätcov, vrátane …
Joske
Kenneth Boller, úředník a strážce Satanovy matrice nikdy nemohl vést Pánovy ovce po Cestě spásy, protože Krista nikdy nepoznal.
21Ne každý, kdo mi říká: 'Pane, Pane!', vejde do nebeského království, ale ten, kdo plní vůli mého nebeského Otce. Mt 7:21
Roberto 55
Typicky modernisticky knaz, ktory nevedie svoje ovce nikam, iba ak do pekla a hlasa bludy!