dorka2
Lola123456
Žiadní Kelti, my sme tu boli ešte pred nimi.
Peter(skala)
take hlašky, že kto bol prvý... nemaju opodstatnenie, lebo prvým na svete bol Adam s Evou a čo sa týka neskorších obsadených miest a to ľudmi rôzneho vierovyznania je len dopustením Božej prozretelnosti, takže nakoniec obstojí len Boží a zdravý ľudský rozum:)
Lola123456
Ano, sme tu od čias sv. Petra, preto je a vždy bude Slovensko kresťanské.
Zedad
Theodorá-Máriá je jedna Církev. Ustanovil ji Kristus a povolal jednoho pastýře beránků.
Anton Čulen
Nad hrobom drahého priateľa (Anton Semeš, 30.1.1930 – 20.1.2020). Tajne absolvoval teologické štúdium a v roku 1978 ho biskup tajnej cirkvi, bazilián Nikodém Mikuláš Krett OSBM, vysvätil za kňaza Katolíckej cirkvi byzantského rítu. alianciazanedelu.sk/archiv/5130