3
4
1
2
johnfrax
357
Pastiersky list slovenských katolíckych biskupov k otázke židovstva z 8. 3. 1943 Každá doba má svoje problémy. Osud národov závisí od toho, ako ich vyrieši. Ťažké problémy národné, sociálne, …More
Pastiersky list slovenských katolíckych biskupov k otázke židovstva z 8. 3. 1943

Každá doba má svoje problémy. Osud národov závisí od toho, ako ich vyrieši. Ťažké problémy národné, sociálne, náboženské čakajú na riešenie aj dnes. Keď sa tieto problémy neriešia podľa spravodlivosti a lásky Kristovej, vrhajú sa národy do vojny. Od začiatku tejto vojny zneje z hlbín našich sŕdc vrúcna modlitba: Od moru, hladu a vojny, vysloboď nás Pane!