Clicks866

BÚRKA JE PRED DVERAMI!...ROZJÍMAJTE! TAK AKO ZA ČIAS NOEHO, TAK AJ ...

Laaudetur Iesus Christus.

Carbonia

Búrka je pre dverami! ... Rozjímajte!
Tak ako za čias Noeho, tak aj ...


Bude pršať oheň z Neba a ľudia nebudú vedieť, kde sa uchýliť.

Milované deti, sme na prahu tohto veľkého trestu, Pán trestá toto hanebné ľudstvo, ale zachraňuje svoj verný ľud.

Ako sa stalo za čias Noeho, tak bude v dňoch Syna Človeka: jedli, pili, ženili a vydávali sa až do dňa, kým Noe nevstúpil do archy a prišla potopa a všetci zahynuli.

Človek pohrdol Spásou, zjednotil sa so Satanom, hodoval pri jeho stole, podporil jeho diabolský plán smrti.

Zostanem zdesený pred touto zlobou a rozhodnem sa zasiahnuť, aby som pomohol môjmu vernému ľudu, hovorím Moje Stačí tomuto hroznému životu, ustanovenému Satanom.

Plavili ste sa po boku vášho nepriateľa, dovolili ste mu uskutočniť jeho diabolský plán, naplnili ste sa jeho jedom a teraz zahyniete pre vašu ničomnosť.

Vrátim sa súdiť živých i mŕtvych.
Prídem, aby som navrátil poriadok na Zem.
Prídem, aby som dal ochutnať z môjho ovocia mojim synom.
Prídem, aby som vám daroval život vo Mne.


Ich domov bude vo Mne, budú v mojich obydliach a budú si užívať všetkého môjho Dobra.
Nadišla hodina, vo vhodný okamih zasiahnem.

Neunavte sa čakaním, nesužujte vaše srdce zbytočnými pochybnosťami a polemikami, pretože Ja nebudem meškať, zavŕšiť moje Dielo Spásy.

Môj plán je v láske, pripravujem stretnutie s ľuďmi a potom navždy zatiahnem oponu, nad týmto životom v hriechu. Postavím človeka pred jeho hriechy, slobodne si bude môcť vybrať, či sa vráti k svojmu Stvoriteľovi, prosiac ho o jeho odpustenie, alebo či sa stane otrokom v Satanových službách vo večnom súžení.

Budem súdiť človeka so Spravodlivosťou, nebudem akceptovať kompromisy, Ja som ten, ktorý všetko Stvoril s láskou a pre lásku. Nebudem akceptovať nerozhodnosť, tá hodina bude rozhodujúca: alebo so Mnou, alebo proti Mne.

Deti moje, vydajte sa nasledovať Ma, zoceľujte sa vo Mne, odložte zbrane hriechu, príďte a prekvitajte vo Mne. Ja som Alfa a Omega, Ja som Vesmír, všetko je mojím obrazom.
Keď vás zavolám po mene, dovolím vám porozmýšľať nad vaším životom, pred tým než sa stretneme tvárou v tvár.

Pozemská Cirkev je odsvätená. Ovláda ju Satan a vedie veriacich do večného zatratenia.

Zobuďte sa deti moje, pretože Antikrist zaujal moje miesto a diktuje svoje zákony.

Pozor, aby ste sa nestali komplicmi v jeho zločine.

Hrmí môj hlas! Počúvajte Ma ó ľudia! Uvažujte!

Keď takto zaobchádzajú so zeleným výhonkom,
Čo bude s tým suchým?


Správne rozlišujte, nestrácajte zbytočne čas, ... búrka je už pred dverami!
dalila
Lubica, prvé soboty sú 5 nie?
Otec Eirene
Áno, sú 5 a nie 9.
ľubica
PbJK, o. Eirene, to nie je môj výmysel. Tých 9 sobôt vyšlo už v 2017 od biskupa Stolárika, v brožúre A5 formát, ktorú expedovalo ich rožňavské biskupstvo do ostatných diecéz, na požiadanie. Takže majú to tie farnosti v SR, ktorých dekanáty na túto ich ponuku zareagovali už vtedy. Veľmi dobre a správne zareagoval ich biskup Stolárik. Je to jediný mariánsky biskup. Počuť to v jeho homíliách a na …More
PbJK, o. Eirene, to nie je môj výmysel. Tých 9 sobôt vyšlo už v 2017 od biskupa Stolárika, v brožúre A5 formát, ktorú expedovalo ich rožňavské biskupstvo do ostatných diecéz, na požiadanie. Takže majú to tie farnosti v SR, ktorých dekanáty na túto ich ponuku zareagovali už vtedy. Veľmi dobre a správne zareagoval ich biskup Stolárik. Je to jediný mariánsky biskup. Počuť to v jeho homíliách a na každom kroku jeho diecézy, zájdite si na jeho web....
Takže ak chcete napíšte na new.burv.sk a poučte biskupa, že to je zlé.
ľubica
o. Eirene, okrem rožňavskej diecézy, ktorá ako jediná pružne reagovala v 2017 na 100 rokov FATIMY a jej vedenie má veľké zásluhy na rozšírení pobožnosti deviatich prvých sobôt, sú zaangažovaní v šírení deviatich fatimských sobôt aj rehoľa minoritov: immaculata.minorite.cz/rytirstvo-neposkvrnene/
Snáď tiež nechcete tvrdiť, že sú aj títo podvodníci! Národní centrum Rytířstva Neposkvrněné, Minorits…More
o. Eirene, okrem rožňavskej diecézy, ktorá ako jediná pružne reagovala v 2017 na 100 rokov FATIMY a jej vedenie má veľké zásluhy na rozšírení pobožnosti deviatich prvých sobôt, sú zaangažovaní v šírení deviatich fatimských sobôt aj rehoľa minoritov: immaculata.minorite.cz/rytirstvo-neposkvrnene/
Snáď tiež nechcete tvrdiť, že sú aj títo podvodníci! Národní centrum Rytířstva Neposkvrněné, Minoritská 1, 602 00 Brno, email: info.mi@minorite.cz
skladačka s 33 prisľúbeniami, ktoré sa týkajú deviatich sobôt bola súčasťou jedného čísla ich časopisu IMMACULATA, ktorý odoberám, ale ktorého to neviem, no ak máte čas zabehnite si do archívu:immaculata.minorite.cz/archiv/
Ježišove prisľúbenia pre novénu prvých sobôt /deviatich po sebe nasledujúcich mesiacov/
ku cti Nepoškvrneného Máriinho Srdca
One more comment from ľubica
ľubica
o. Eirene, na webe tejto farnosti máte celú históriu 9 sobôtfarnost.katolik.cz/lanskroun/pobozn/1s/1s.htm
Kallistratos
Děkuji lubico za zajímavý zdroj. 😉 A víš kdo to vkládal? Víš jak žil? A víš co je to hezká teorie... Nelze jen shromažďovat ve virtuálu plno superlativů ale realizovat, bytostně uskutečňovat prosté věci tam, kde člověk je, a ne snít a shromažďovat slova... Jinak se "rákos" zlomí... a "provaz" do studny se přetrhne... Trochu abstrakce má osvětlit to, že vím moc dobře o čem mluvím a těch životů …More
Děkuji lubico za zajímavý zdroj. 😉 A víš kdo to vkládal? Víš jak žil? A víš co je to hezká teorie... Nelze jen shromažďovat ve virtuálu plno superlativů ale realizovat, bytostně uskutečňovat prosté věci tam, kde člověk je, a ne snít a shromažďovat slova... Jinak se "rákos" zlomí... a "provaz" do studny se přetrhne... Trochu abstrakce má osvětlit to, že vím moc dobře o čem mluvím a těch životů jsem viděl nepočítaně a v průřezu i se všemi dopady... EVANGELIUM je totiž velmi prosté a ne komplikované skutkaření a závazky jak za pětiletek... Jediná odpověď je MILOVAT a prožívat RADOST a NADĚJI. Hořkost, jizvy a trauma není cestou a dokonce ani bičem pro víru samu.... Hezký den!
Otec Eirene
Ľubica, o tých údajných deviatich sobotách som počul ešte ako chlapec. Ale myslím, že už vtedy to ktosi spochybnil. Ale keď som sa dostal k tej odpovedi, ktorú som dal, tak je mi všetko jasné ako facka. A tí duchovní otcovia podľa mňa boli tou informáciou jednoducho pomýlení a neuvedomili si, že tu niečo nesedí. Ja ich z ničoho neobviňujem predsa, len som dal vec na správnu mieru. Sú to veci, …More
Ľubica, o tých údajných deviatich sobotách som počul ešte ako chlapec. Ale myslím, že už vtedy to ktosi spochybnil. Ale keď som sa dostal k tej odpovedi, ktorú som dal, tak je mi všetko jasné ako facka. A tí duchovní otcovia podľa mňa boli tou informáciou jednoducho pomýlení a neuvedomili si, že tu niečo nesedí. Ja ich z ničoho neobviňujem predsa, len som dal vec na správnu mieru. Sú to veci, ktoré v danom prípade vlastne doteraz nikto nespochybňoval a nespochybňuje (to vysvetlenie Ježišovo prečo päť sobôt). Ak totiž Ježiš povedal prečo päť a nie sedem alebo deväť, tak všetko je vyriešené. To tých deväť je veľmi fingovane povedané pod akože zámienkou pokory. Sledujem Fatimu veľmi podrobne už asi 30 rokov a aj z tohto zorného uhla nemám žiadnu pochybnosť o tejto veci. Takže ak si myslíte, môžete Vy posunúť moje stanovisko tým, ktorí si myslia, že to má byť deväť.
Otec Eirene
Plus, mohli by ste opísať KDE a KEDY sa Pán Ježiš zjavil Lucii a žiadal deväť sobôt NAMIESTO piatich? Dať nejaký rozumný zdroj, informáciu, ak by to mala byť pravda.
ľubica
o Eirene, dala som vám do pošty české farnosti, kde je história popísaná, takže nemá význam to opakovať a stalo sa to 1942 sr. Konsoláte , nie Lucii, en.wikipedia.org/wiki/Consolata_Betrone
Otec Eirene
Ľubica, dnes som čítal so spolubratom ten A5 formát, ktorý mal biskup na zasvätenie. Aj ja som ho predtým čítal a nič také som tam nevidel. Dnes sme tam spolu čítali, že to má byť 5 sobôt. Takže neviem, kde je tu tá dezinformácia.
ľubica
Otec Eirene
Ľubica, ja viem, že to o tých 9 prvých sobotách jednoducho nie je pravda. Prečo 5, tak preto, lebo je 5
druhov urážok Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie.
Otec Eirene
Sestra Lucia v tom čase bola v Tuy. Jej spovedník, otec Goncalves, jej dal písomne rad otázok. Pripomeňme si tu iba štvrtú: "Prečo päť sobôt [opýtal sa] a nie deväť alebo sedem ku cti bolestí Panny Márie?" Ten istý večer vizionárka prosila Pána, aby jej dal odpoveď na tieto otázky. O niekoľko dní neskôr podala toto svojmu spovedníkovi:

"Keď som bola v kapličke s našim Pánom nejakú časť noci z …More
Sestra Lucia v tom čase bola v Tuy. Jej spovedník, otec Goncalves, jej dal písomne rad otázok. Pripomeňme si tu iba štvrtú: "Prečo päť sobôt [opýtal sa] a nie deväť alebo sedem ku cti bolestí Panny Márie?" Ten istý večer vizionárka prosila Pána, aby jej dal odpoveď na tieto otázky. O niekoľko dní neskôr podala toto svojmu spovedníkovi:

"Keď som bola v kapličke s našim Pánom nejakú časť noci z mája 29. na 30. mája 1930 [vieme, že bolo jej zvykom adorovať hodinu od jedenástej do polnoci, najmä vo štvrtok večer, ako žiadalo Božské Srdce v Paray-le-Monial] a hovorila som s Pánom Ježišom o otázkach číslo štyri a päť, zrazu som sa cítila intímnejšie uchvátená Božou prítomnosťou a, ak sa nemýlim, toto je to, čo mi bolo zjavené:

«Dcére moja, dôvod je veľmi jednoduchý: je päť druhov urážok a rúhaní proti Nepoškvrnenému Srdcu Márie:

1. Rúhanie proti Nepoškvrnenému počatiu.

2. Rúhanie proti panenstvu Matky Božej

3. Rúhanie proti jej Božskému materstvu, pri súčasnom nesúhlase uznať ju za Matku ľudského pokolenia.

4. Skutky tých, ktorí sa snažia verejne vštiepiť do sŕdc detí ľahostajnosť, pohŕdanie či dokonca nenávisť voči Nepoškvrnenej Matke.

5. Skutky tých, ktorí profanizujú obrazy Najsvätejšej Panny

Toto, moja dcéra, je dôvod prečo Nepoškvrnené Srdce Panny Márie ma inšpirovalo žiadať tento malý úkon vynáhrady…"

===

Teda ak to sám Ježiš žiadal, tak nebude hovoriť raz tak a potom opačne a protirečiť si.