Clicks22
fil.news

Schönborn: “Marahil ay Mag-oordina Ako [ng Hindi Balidong] mga Babaeng Diyakono”

Pabor si Kardinal Christoph Schönborn ng Vienna sa [hindi balidong] pag-oordina ng mga babaeng diyakono.

Noong Setyembre 29 isinulat niya sa Twitter, "Marahil isang araw ay makapag-oordina ako [ng hindi balido,] ng mga babae upang maging diyakono". Matapos ang ilang oras, ang tweet ay tinanggal. Inaasahang magreretiro si Schönborn sa loob ng 16 na buwan.

Sinalamin ng tweet ang kaparehong pahayag ni Schönborn na sinabi noong Setyembre 29 sa panahon ng kanyang talumpati sa harap ng 1,700 empleyado o delagado ng parokya ng diyosesis. Sinundan ito ng palakpakan.

Ito ay karaniwang taktikang ginagamit ng mga preladong laban sa Katoliko upang maglathala ng mga erehiya at, matapos nito, ay babawiin upang unti-unting masanay ang mga mananampalataya sa kanilang lason.

#newsNoogqtzahs