Clicks499
Anton Čulen
6
Pozvánka: Prednáška Otca národa Vdp. M. Kuffu 5. 1. 2020 Veľké Kostoľany- Zastavme zlo z Istanbulu. Pozvánka: Prednáška Otca národa Vdp. M. Kuffu 5. 1. 2020 Veľké Kostoľany- Zastavme zlo z Istanbulu. …More
Pozvánka: Prednáška Otca národa Vdp. M. Kuffu 5. 1. 2020 Veľké Kostoľany- Zastavme zlo z Istanbulu.

Pozvánka: Prednáška Otca národa Vdp. M. Kuffu 5. 1. 2020 Veľké Kostoľany- Zastavme zlo z Istanbulu.
Pozývame Vás na stretnutie 5. 1. 2020 Veľké Kostolany, kostol sv. Víta

8. 30 - Blok prednášok.
Prednášajúci:- Otec národa ING. MGR. Marian Kuffa, DR. H.C.- Predstavený inštitútu Krista Veľkňaza
-ING. MGR. PHDR. Pavol Vilček – Diecézny riaditeľ Spišskej katolíckej charity
– Erik Zbiňovský- koordinátor SDZR

11. 00 sv. omša s kázňou k téme (o. Marian Kuffa)

O orlovi zo žakovskej fary
Z tatranských končiarov orol sa zniesol,
by posolstvo Božie Slovákom niesol.
Zdolať nápor vetra, orlovi sa darí,
Boh si vybral proroka zo žakovskej fary.

Ten orol svojím bystrým zrakom,
vidí, čo sem ide z mrakov.
Tie zornice jeho jemné,
vidia v diaľke mraky čierne.

Na sanitkách bez kríža,
z Bruselu, či z Paríža,
národu, čo trie tu biedu,
miesto liekov vezú jedu.

Krásny obal, pekné slová,
za to Satan všetko schová.
Vraj chrániť bude ženu každú – jedinú,
aj keby tým zničiť mal- tú slovenskú rodinu.

Vzbúrenci proti Bohu si vymysleli „práva“,
že žene dajú viacej, ako Pán Boh dáva.
No orol ich prekukol, tak pukajú od zlosti,
on spolieha sa na Boha a ten mu dal milosti.

Ale naši pastieri sa s antikristom spájajú,
miesto jasnej podpory, vyhlásenie dávajú.
Na stanovisko hierarchov, čo absentuje láskou,
sa mu odpovede dostalo Novénou trnavskou.

Liberál či boľševik, má Cirkev kdesi v paži,
ale národ Kuffu miluje a veľmi si ho váži.
Diabol veľmi zúri a všetko do hry dáva,
no Ježiš, Mária, Jozef, chránia naše práva.

Z tatranských končiarov orol sa zniesol,
by posolstvo Božie Slovákom niesol.
A keby aj hneď skončil a zavreli ho base,
Boh má orlov veľa, nám pošle ďalších zase.

Nech Pán Boh žehná a Sedembolestná Panna Mária, Patrónka Slovenska sprevádza otca národa Vdp. M. Kuffu i v ďalších rokoch jeho života v službe Bohu, Cirkvi a národa.

A. Čulen

alianciazanedelu.sk/archiv/4980
Anton Čulen
dalila
Neviem, nepáči sa mi oslovenie otec národa.
Nič v zlom, taký mám pocit