pl.news
4280
pielgrzym55
Z posoborową hierarchią jest jak z Anglikami - kto im wierzy, w ich zapewnienia, sam sobie szkodzi. Najpierw utworzono instytuty tradycyjne, alby zaszkodzić FSSPX, teraz zostaną one zaorane.
CÓRKA MARYI
Michał Rembieliński
Ap 22, 11 Kto krzywdzi, niech jeszcze krzywdę wyrządzi, i plugawy niech się jeszcze splugawi, a sprawiedliwy niech jeszcze wypełni sprawiedliwość, a święty niechaj się jeszcze uświęci! 12 Oto przyjdę niebawem, a moja zapłata jest ze mną, by tak każdemu odpłacić, jaka jest jego praca. 13 Jam Alfa i Omega, Pierwszy i Ostatni, Początek i Koniec. 14 Błogosławieni, którzy płuczą swe szaty*, aby …More
Ap 22, 11 Kto krzywdzi, niech jeszcze krzywdę wyrządzi, i plugawy niech się jeszcze splugawi, a sprawiedliwy niech jeszcze wypełni sprawiedliwość, a święty niechaj się jeszcze uświęci! 12 Oto przyjdę niebawem, a moja zapłata jest ze mną, by tak każdemu odpłacić, jaka jest jego praca. 13 Jam Alfa i Omega, Pierwszy i Ostatni, Początek i Koniec. 14 Błogosławieni, którzy płuczą swe szaty*, aby władza nad drzewem życia do nich należała i aby bramami wchodzili do Miasta. 15 Na zewnątrz są psy*, guślarze, rozpustnicy, zabójcy, bałwochwalcy i każdy, kto kłamstwo kocha i nim żyje.
Irbis Irbis
"W marcu jeden dekret będzie wymierzony w te Instytuty Rytu Rzymskiego, które zaprzedały się Watykanowi". Co to znaczy że "zaprzedały się Watykanowi"?