Join Gloria’s Christmas Campaign. Donate now!
Clicks57
vi.news

Mức độ tham dự cực kỳ thấp tại buổi Tổng kiến

Buổi tổng kiến ngày 13 tháng 11 của Giáo hoàng Francis, người dân chỉ lấp đầy một nửa Quảng trường Thánh Peter.

Thời tiết tệ hại nhưng lượng người tham dự thấp là một hiện tượng đang diễn ra.

Bức tranh bài viết được chụp từ live-stream của Vatican trong khoảnh khắc trước khi Francis xuất hiện. Các màn hình đã được bật.

Francis được khen ngợi bởi một nhóm nhỏ các nhà báo đầu sỏ, nhưng số người Công giáo tốt đi theo ông lại rất ít.

#newsGcrjgtcscx