mkatana
51.2K
szczęśliwa
dzięki za przypomnienie 👏
alica32
🤗
mkatana
Jan Paweł II w encyklice ''Evangelium Vitae'' naucza: Krew Chrystusa
objawia, jak wielka jest miłość Ojca, a zarazem ukazuje, jaki cenny jest
człowiek w oczach Boga i jak ogromna jest wartość jego życia. (...)
Właśnie kontemplując drogocenną Krew Chrystusa, znak Jego
ofiarowania się z miłości ( por. J 13,1), człowiek wierzący uczy się
dostrzegać i cenić niemalże Boską godność każdej osoby i może …
More
Jan Paweł II w encyklice ''Evangelium Vitae'' naucza: Krew Chrystusa
objawia, jak wielka jest miłość Ojca, a zarazem ukazuje, jaki cenny jest
człowiek w oczach Boga i jak ogromna jest wartość jego życia. (...)
Właśnie kontemplując drogocenną Krew Chrystusa, znak Jego
ofiarowania się z miłości ( por. J 13,1), człowiek wierzący uczy się
dostrzegać i cenić niemalże Boską godność każdej osoby i może
wołać pełen wdzięczności i radosnego zdumienia: '' Jakąż wartość
musi mieć w oczach Stwórcy człowiek, skoro ''zasłużył na takiego
i tak potężnego Odkupiciela''

'
Radek33
Bóg zapłać mkatana 🤗
mkatana
Zanurzenie we Krwi Jezusa Chrystusa.

Panie Jezu, zanurzam w Twojej Przenajdroższej Krwi
cały rozpoczynający się dzień, który jest darem
Twojej nieskończonej miłości.
Zanurzam w Twojej Krwi siebie samego, wszystkie
osoby, które dziś spotkam, o których pomyślę, o
których czegokolwiek się dowiem, moich bliskich
i osoby powierzające się mojej modlitwie i wrogów.
Zanurzam w Twojej Krwi, Panie, wszyst…
More
Zanurzenie we Krwi Jezusa Chrystusa.

Panie Jezu, zanurzam w Twojej Przenajdroższej Krwi
cały rozpoczynający się dzień, który jest darem
Twojej nieskończonej miłości.
Zanurzam w Twojej Krwi siebie samego, wszystkie
osoby, które dziś spotkam, o których pomyślę, o
których czegokolwiek się dowiem, moich bliskich
i osoby powierzające się mojej modlitwie i wrogów.
Zanurzam w Twojej Krwi, Panie, wszystkie sytuacje,
które dziś zaistnieją, wszystkie sprawy, które będę
załatwiać, rozmowy, które będę prowadzić, prace,
które będę wykonywać, przedmioty, których będę dotykać,
mój odpoczynek, moje zmysły i uczucia.
Proszę , aby Twoja Krew przenikała te osoby i sprawy,
przynosząc według Twojej woli uwolnienie, oczyszczenie,
uzdrowienie i uświęcenie.
Niech dziś zajaśnieje chwała Twojej Krwi i objawi się Jej moc.
Przyjmuję wszystko, co mi dziś ześlesz, ku chwale Twojej
Krwi, ku pożytkowi Kościoła świętego i jak zadośćuczynienie
za moje grzechy, składając to wszystko do banku Twojej
Krwi, na konto Maryi.
Oddaję siebie samego do pełnej dyspozycji Maryi, zawierzając
Jej moją przeszłość, przyszłość i teraźniejszość, bez warunków
i bez zastrzeżeń. Amen.