Clicks61
vi.news

Tổng Giám mục Becciu là một trong số các Hồng y mới

Chủ nhật tuần trước, Giáo Hoàng Francis thông báo việc thành lập 14 hồng y mới vào ngày 29 tháng Sáu. Một trong những người được chọn là Tổng Giám Mục Giovanni Becciu, người thứ hai trong Ban Thư Ký Tiểu Bang Vatican.

Becciu Là một người Ý thuộc về phong trào Focolare.

Trong quá khứ, Becciu đã được Francis và những người khác sử dụng để đưa mọi người "vào hàng lối" theo kiểu mà chính trị quan trọng hơn sự thật và công lý.

Không ngạc nhiên khi Becciu nói với vaticannews.va (ngày 20 tháng 5) rằng ông sẽ là Hồng y “trung thành tuyệt đối” với Francis [ông không đề cập đến Đấng Christ].

Việc Becciu trở thành Hồng y cũng có thể là một việc thăng chức để loại bỏ ông ta, vì ở vị trí hiện tại của mình, ông đang có xung đột với người sêp của mình, Đức Hồng y Pietro Parolin.

Bây giờ, Becciu có thể được chuyển đến Bộ Tuyên Thánh hoặc Ban thư ký bất lực cho nền kinh tế [của Hồng y Pell].

Hình ảnh: Giovanni Becciu, © Casa Rosada CC BY-SA, #newsTknzqdlgxd