CÓRKA MARYI
"Dzieci, kiedy te przekazane proroctwa będą się spełniać, będzie ważne, abyście się modlili o Miłosierdzie Mojego Syna, aby wszystkie cierpienia mogły zostać złagodzone i aby niegodziwe czyny, popełniane przeciwko ludzkości, mogły być rozproszone."