Krystian N.
41.5K

Herezje Marii Bożego Miłosierdzia

MBM HEREZJA INDYFERENTYZMU:
21/11/2010: "Wszystkie drogi prowadzą do Boga, stwórcy ludzkości. Jezus rzeczywiście powiedział 'Ja jestem drogą, prawdą i życiem. Nikt nie może przyjść do Ojca inaczej jak tylko przeze mnie'.
'Wszystkie drogi' z definicji obejmują fałszywe religie i przesądy pogan, islamu, talmudyzmu, protestantyzmu, kabały etc. -- które zaprzeczają prawdom objawionym przez Boga, które są niezbędne do zbawienia; Tak więc: Nie prowadzą one do Boga.

HEREZJA NA TEMAT NATURY ODKUPIENIA:
16/1/2011: "Bardzo ważne jest, aby Moje dzieci zrozumiały sposób, w jaki mogą przygotować swoje dusze, aby odkupić się w oczach Mojego Ojca.
Nie możemy odkupić samych siebie: Jezus Chrystus jest jedynym Odkupicielem ludzi.

OBRZYDLIWA HEREZJA MBM TWIERDZI, ŻE JEJ WŁASNE PISMA SĄ ŚWIĘTYM PISMEM:
7/2/2011: 'To z powodu tego pisma [tj. przekazów MBM] przetrwają one Ostrzeżenie'.
Wiadomość 18/3/2011: "Szanuj to najświętsze Pismo Święte.
NIEOMYLNY DOGMAT WIARY KATOLICKIEJ: KANON PISMA ŚWIĘTEGO JEST ZAMKNIĘTY OD ŚMIERCI OSTATNIEGO APOSTOŁA.

HEREZJA MBM NA TEMAT NATURY ODKUPIENIA:
21/5/2011: "Moja miłość, po dokonaniu aktu Odkupienia, zaleje twoją duszę".
JEDYNY akt odkupienia miał miejsce 2000 lat temu na KRZYŻU.

MBM NAUCZA POTĘPIONEJ HEREZJI MILLENARYZMU:
25/6/2011: [Bóg Ojciec!] 'Ten Nowy Raj na Ziemi jest teraz planowany dla wszystkich Moich dzieci. Będzie on trwał na ziemi 1000 lat.'
Ta herezja była już jednomyślnie potępiona w różnych formach przez Ojców Kościoła i była wielokrotnie potępiana w różnych powracających formach w całej historii Kościoła.

MBM PONOWNIE NAUCZA HEREZJI INDYFERENTYZMU:
31/8/2011: "Wszystkie religie, wszystkie wyznania... wszystkie są tak cenne dla Mojego Ojca Przedwiecznego.
Istnieje tylko jedna prawdziwa religia według wiary katolickiej. Wszystkie inne religie są FAŁSZYWE. Bluźnierstwem jest mówienie, że fałszywe religie są "cenne" dla Boga.

MBM NAUCZA PROTESTANCKIEJ HEREZJI:
13/9/2011: "Nigdy nie pozwólcie sobie na przyjęcie jakiejkolwiek innej prawdy niż ta zawarta w Piśmie Świętym.
To jest potępiona herezja Marcina Lutra: 'sola scriptura'! Jako katolicy musimy wierzyć w to, co zostało objawione w Piśmie Świętym oraz w to wszystko, co zostało objawione przez Boga w Świętej Tradycji.

FAŁSZYWE NAUCZANIE MBM BEZPOŚREDNIO SPRZECIWIA SIĘ NAUCZANIU CHRYSTUSA W EWANGELII:
6/11/2011: "Pamiętajcie, że demon żyje nie tylko w piekle, ale stanowczo ustanowił swoje panowanie na ziemi.
Panowanie szatana zostało obalone przez odkupieńczy akt Chrystusa. Jan 12:31 -" Teraz jest sąd tego świata; teraz będzie wyrzucony książę tego świata".

BLUŹNIERCZA HEREZJA MBM:
7/11/2011: "Bez twojej ofiary nie mogłabym wypełnić mojej obietnicy zbawienia rodzaju ludzkiego, aby każdej duszy przyznano możliwość skorzystania z należnego jej dziedzictwa.
Nieskończone zasługi Męki i Męki Chrystusa 'nie mogłyby' zbawić ludzkości bez MBM!!! HA!

HEREZJA MBM ZAPRZECZA NIESKOŃCZONEJ I WIECZNEJ DOSKONAŁOŚCI BOSKIEJ WIEDZY:
24/12/2011: [Bóg Ojciec] "Kiedy zrozumiałem, że jedynym sposobem odkupienia ludzkości jest zesłanie Zbawiciela...".

HEREZJA MBM NA TEMAT NAUK NIEZBĘDNYCH DO ZBAWIENIA:
12/5/2012: "Trzeba będzie silnej wiary i akceptacji Prawdy zawartej w tych orędziach z Nieba, aby pozostać na prawdziwej drodze do życia wiecznego".
MBM twierdzi, że przyjęcie jej orędzi jest konieczne do zbawienia, co jest sprzeczne z dogmatem wiary, który uczy, że wszystkie prawdy konieczne do zbawienia są objawione w Piśmie Świętym i tradycji oraz określone przez magisterium Kościoła.

HEREZJA MBM NA TEMAT KONIECZNOŚCI SPOWIEDZI SAKRAMENTALNEJ:
9/7/2012: "Dla katolików spośród was, musicie przyjmować Sakrament Spowiedzi co dwa tygodnie, jeśli chcecie pozostać w stanie Łaski".
Kościół zawsze nauczał, że Sakrament Pokuty jest konieczny tylko wtedy, gdy ktoś popełnił grzech śmiertelny, a nie jest konieczny do pozostania w stanie łaski. Prawo Kościoła przez wiele wieków wymagało spowiedzi tylko raz w roku.

HEREZJA MBM NA TEMAT NATURY ANIOŁÓW:
18/12/2012: "Każde dziecko zamordowane w łonie matki staje się aniołem w Królestwie Mojego Ojca".
Bóg stworzył aniołów przed stworzeniem ludzi. Wszyscy ludzie po śmierci pozostają jako dusze ludzkie. Nie mogą stać się aniołami. Aniołowie zostali bezpośrednio stworzeni przez Boga, jak określa Kościół, jako "czyste duchy". Natura anielska jest stworzona bez ciała -- żadna dusza nie może nigdy stać się aniołem.

HEREZJA MBM NA TEMAT DRUGIEGO PRZYJŚCIA CHRYSTUSA:
10/12/2012: "Mój Powrót będzie momentem Mojego Uwielbienia".
Uwielbienie Chrystusa według Pisma Świętego & Tradycji miało miejsce w dokonanych już zbawczych misteriach Jego Męki, Śmierci i Zmartwychwstania.

MBM była winoroślą rosnącą na drzewie: Potrzebowała Kościoła, aby przetrwać, ale nie jest Kościołem - jest/była pasożytem. Prawdy o zbawieniu przychodzą do nas poprzez Boskie Objawienie zawarte w Piśmie Świętym i Tradycji, przekazywane nam nieomylnie przez Magisterium Kościoła i nigdzie indziej. Prawdy o zbawieniu nie pochodzą od MBM. MBM (Mary Carberry) wzięła katolicką doktrynę i zmieszała ją z heretyckimi bredniami, a następnie zaserwowała swoją trującą mieszankę swoim oszukanym wyznawcom. Została zdemaskowana jako oszustka i szarlatanka, i jest teraz poza biznesem - jednak jej głupi zwolennicy nadal trzymają się swojej skompromitowanej "jasnowidzki".

JEŚLI UPARCIE WYZNAJESZ JAKĄŚ HEREZJĘ, EKSKOMUNIKUJESZ SIĘ Z KOŚCIOŁA KATOLICKIEGO I PRZESTAJESZ BYĆ JEGO CZŁONKIEM.
Michał Kowalczyk
Zgadzam się z tym w stu procentach
Armia_Reszty
Nie mogę bronić Księgi Prawdy, Pan Jezus zabrania. Sami sobie tacy krytykanci szykują los. Mógłbym odeprzeć każdy z powyższych argumentów i ukazać, jakimi oszustami są ich twórcy. Jednak skoro nie mogę, napiszę tylko ostrzeżenie, z Księgi Prawdy jak najbardziej potwierdzonej w Biblii, że będzie właśnie teraz: nie będzie ukarany ten, kto nie wierzy w Słowa tej Księgi. Ale biada temu, kto Jej bluźni …More
Nie mogę bronić Księgi Prawdy, Pan Jezus zabrania. Sami sobie tacy krytykanci szykują los. Mógłbym odeprzeć każdy z powyższych argumentów i ukazać, jakimi oszustami są ich twórcy. Jednak skoro nie mogę, napiszę tylko ostrzeżenie, z Księgi Prawdy jak najbardziej potwierdzonej w Biblii, że będzie właśnie teraz: nie będzie ukarany ten, kto nie wierzy w Słowa tej Księgi. Ale biada temu, kto Jej bluźni, kto odciąga od Niej. Aż strach pomyśleć... Nie zamierzam (bo też mam zakaz) tutaj prowadzić też dalszej dyskusji na ten temat, możecie na mnie pluć, cokolwiek. To tylko mi pomoże zbiera ć skarby do Królestwa Niebieskiego. 😇 😍 🙏 Natomiast polecę Wam jeden filmik do przemyślenia: Księga Życia i Księga Prawdy: czy naprawdę jest nimi Biblia? I uwaga: każdemu, komu ten filmik przesyłam nabiera wody w usta. Także kapłani. A czy Wasza pycha pozwoli Wam na to, byście żałowali swoich działań? Bardzo bym chciał, ale Pismo mówi o takich jak Wy: "twarde karki" - "posłuchacie nas innym razem". Ale... innego razu już nie będzie! Jak za czasów Noego! Amen. Bez odbioru! Niech Was Pan Bóg błogosławi, żebyście się opamiętali! 😭
Turon0001 Kowalski
@Armia_Reszty Jezus odnosił sie do ludzi, a nie do BOTów i prowokantów. Życie po śmierci jest. I dlatego tu na tej ZIEMI NIKOMU NIE WOLNO KŁAMAĆ, ZABIJAĆ, MORDOWAĆ, wystawiać bliźniemu swemu fałszywego świadectwa i tym podobnie...
ALE jakoś dziś mamy w SOCJAL MEDIA na Twitterze 20% botów... Raz wyjątkowo Muskowi wierzę, ale ponieważ to jego platforma, już się tam nie zamelduje. Ma za dużo …More
@Armia_Reszty Jezus odnosił sie do ludzi, a nie do BOTów i prowokantów. Życie po śmierci jest. I dlatego tu na tej ZIEMI NIKOMU NIE WOLNO KŁAMAĆ, ZABIJAĆ, MORDOWAĆ, wystawiać bliźniemu swemu fałszywego świadectwa i tym podobnie...

ALE jakoś dziś mamy w SOCJAL MEDIA na Twitterze 20% botów... Raz wyjątkowo Muskowi wierzę, ale ponieważ to jego platforma, już się tam nie zamelduje. Ma za dużo konszachtów z Blackrock, jak i z Vanguard.

Nie mniej jego wskazówka jest bardzo ważna, bo na Facebook masz 20% botów też, i są oni jednocześnie cenzorami.

Nie mniej BOT to jest wirtualna postać nie mająca dla ludzi żadnego znaczenia. Ale... cała masa takich botów, robi różnicę między prawdą a kłamstwem. Dowiesz się tego, jako człowiek który powie, że homoseksualistów nie ma. Odpowiedź będzie a Christophers Day? 300.000 ludzi? I jeszcze powie ci to 40 innych!? To już masz wrażenie, że naprawdę jest 6% homoseksualistów na tym świecie. Ale to wirtualne programy! Czy Jezus się do nich odnosił?

Armia_Reszty

województwo śląskie, Polska

polski

Dołączono

29 kwi 2015

Ostatnio online

5 godziny temu

3287

Wspólnie obserwowani

Czat
Obserwuj
Posoborowe absurdy
@Dedykacja dla fanatyków Marii z Irlandii @Armia_Reszty , @CÓRKA MARYI . Sieją tylko zamęt na Glorii. I właściwie zrównują się z protestantami jak @Mateusz Ps 91 , @Maria Skalniak , @ @Rocky Balboa