Clicks852
CÓRKA MARYI

Matka Zbawienia: Te Medaliki nawrócą wszystkie dusze, które będą otwarte na Miłosierdzie Mojego Syna, Jezusa Chrystusa

KSIĘGA PRAWDY

sobota, 14 września 2013 roku, godz. 16.10

O, Moje dziecko, tak jak kocham Mojego Syna od chwili, kiedy spojrzałam w Jego piękne Oblicze, tak kocham wszystkie dzieci Boże jak Swoje własne.

Jestem Matką Boga, ale jestem również Matką wszystkich dzieci Bożych, bo obiecałam pomóc im w chwili ostatecznego zbawienia. Kiedy Mój Syn koronował Mnie w Niebie, dał Mi władzę, abym stała się Matką dwunastu pokoleń – dwunastu narodów w Nowym Jeruzalem. Zanim zaświta dzień, Ja, jako Matka Zbawienia, wszędzie będę szukała dusz i przyciągnę je do Mojego Syna. Pomagam Mu w tym mozolnym zadaniu i jak Moje Serce jest splecione z Jego Sercem, tak również splecione jest z sercami tych, którzy naprawdę kochają Mojego Syna.

Jako wasza Matka kocham wszystkie dzieci Boże. Odczuwam tę samą miłość do każdego z was, jaką każda matka odczuwa do swojego potomstwa. Widzę dzieci Boga, jak gdyby wszystkie z nich były tylko małymi dziećmi. Czuję ich ból. Cierpię z Moim Synem, gdy patrzy na grzeszników, którzy odrzucają Miłość, jaką On ich obdarowuje. Jak bardzo cierpi z ich powodu, ile Łez Ja teraz wylewam, gdy oglądam rosnącą nędzę człowieka z powodu rozprzestrzeniania się grzechu. Jednak wciąż jest wiele żywej miłości na świecie.

Gdy ta miłość jest czysta, przetrwa ciemność i jak latarnia morska przyciągnie dusze do siebie. W ten sposób działa Bóg, aby oświecić ludzkość. Dzięki miłości tych, którzy Go miłują, doprowadzi On do Siebie pozostałe dusze.

Moim obowiązkiem jest dać szansę jak największej liczbie grzeszników, aby uratować ich dusze. Czynię to poprzez objawienia, których doświadczają, kiedy się pojawiam w celu rozpalenia wszędzie wiary grzeszników. Teraz robię to poprzez przekazanie Medalika Zbawienia. Moje dziecko, jak już powiedziałam, ten Medalik musi zostać udostępniony światu poprzez ciebie i na podstawie Moich wskazań dla ciebie. Te wskazania są wiadome tylko tobie. Te Medaliki nawrócą wszystkie dusze, które będą otwarte na Miłosierdzie Mojego Syna, Jezusa Chrystusa. To z kolei doprowadzi do zbawienia milionów.

Dziękuję, dzieci, że otworzyliście serca na Mnie, waszą Matkę, i okazaliście posłuszeństwo Mojemu ukochanemu Synowi, Jezusowi Chrystusowi, Zbawicielowi ludzkości.

Wasza Matka
Matka Zbawienia

* * *

za: jezusdoludzkosci.pl/…warte-na-milosierdzie-mojego-syna-jezusa-chrystusa
wordpress.com/…-who-are-open-to-the-mercy-of-my-son-jesus-christ/