Clicks95
charisma

Tower Vilmos SJ: Másvilág, pokol, mennyország (22)

13. BÉKE ÉS BIZTONSÁG

Már e földi életben is mily jeles erény a békesség s béketűrés, és mily nagy jótétemény a béke, biztonság és a zavartalan nyugalom. Békesség Istennel, emberrel és önmagunkkal! Különösen háború, forradalom, perpatvar, veszekedés idején döbbenünk rá, hogy milyen kincs a béke és a biztonság. Hát még a bűntelenséggel járó lelki béke!

Az evangélium, ez az isteni jó hír is a békesség kívánságával vonult a történelembe: Dicsőség Istennek a magasságban és békesség a földön a jóakaratú embereknek! És Jézus befejezvén a megváltás nagy művét, feltámadása után apostolaihoz intézett első üdvözlése s kívánsága volt: „Békesség nektek!” (Lk. 24, 36.)

Péter, János, Júdás és Pál apostolok minden levelüket a békesség kívánásával kezdték vagy fejezték be. (I Pét. 1, 2; II Pét. 1, 2; III Jn. 14; Jel. k. 1, 4; Júd. 2; Róm. 1, 7; I Kor. 1, 3; Gal. 1, 3. s í. t.)

Teljes cikk