Clicks2.3K
Coburg
52

MODLITBA UZMIERENIA 12. decembra! (Sviatok Guadalupskej Panny Márie)

Kardinál Burke podporuje akciu odčinenia za pachamamu 12. decembra

Akcia 12. decembra na sviatok Guadalupskej Panny Márie

USA, 10.12.2019 (LifeSiteNews) 025 843 - Kardinál Raymond Burke sa pridáva k francúzskej výzve k modlitbe a pobožnostiam uzmierenia Boha 12. decembra na sviatok Guadalupskej Panny Márie za modloslužobníctvo s pachamamou vo Vatikáne počas Synody biskupov o Amazónii.
Vyzýva pomodliť sa posvätný ruženec a modlitbu uzmierenia:

Najsvätejšia Panna a naša Matka, počúvame so zármutkom sťažnosti tvojho Nepoškvrneného Srdca obklopeného tŕňmi, ktoré tam v každej chvíli zabodáva nevďačnosť nevďačného ľudstva. Cítime horúcu túžbu milovať ťa ako našu Matku a prisľúbiť ti vernú oddanosť tvojmu Nepoškvrnenému Srdcu. Preto kľačíme pred tebou, aby sme ti ukázali ľútosť, ktorú cítime za neprávosti, ktoré ti ľudia spôsobujú a našimi modlitbami a obetami chceme odčiniť urážky, ktorými opätujú tvoju lásku. Vypros im aj nám odpustenie za toľké hriechy. Urýchli obrátenie hriešnikov, aby milovali Ježiša Krista a prestali urážať Pána, ktorý je už aj tak veľmi urážaný. Obráť k nám svoje milosrdné oči, aby sme milovali Boha celým svojím srdcom a tešili sa s ním naveky v nebi.“

Kardinál Burke v interview 8. decembra (short Dec. 8 interview ) pre francúzsku nezávislú televíziu „TVLibertés“ povedal:
„Diabolské sily vnikli do Baziliky sv. Petra, ktoré je potrebné potlačiť a premôcť. Počas synody sa stalo niečo veľmi závažné. Do Baziliky sv. Petra uviedli modlu – postavu démonickej sily. Preto je potrebné odčinenie a uzmierenie Boha, treba modlitby, aby diabolské sily boli premožené Božou milosťou Ježišom Kristom, ktorý chce, aby Bazilika sv. Petra bola očistená od svätokrádežného aktu, ktorý sa tam konal.“

Francúzska iniciatíva „Hoďme duchovne pachamamy do Tiberu“ vyzýva katolíkov, aby na liturgický sviatok Guadalupskej Panny Márie vo štvrtok, modlitbami lásky a odčinenia zadosťučinili za modlárstvo a paródie jej obrazu vo Vatikánskych záhradách a v synodálnej aule, na uliciach Rím, v Kostole Santa Maria in Traspontina a v samotnej Bazilike sv. Petra úplne v srdci kresťanstva.

Katolíci sa majú 12. decembra pomodliť ruženec a modlitbu uzmierenia, najlepšie v kostole, kaplnke, či na verejnom mieste spolu s inými veriacimi, a ak to nie je možné, tak doma, či v nemocnici – so starými a chorými.
Kardinál Burke iniciatívu vrelo podporil. Na otázku, či vyzýva k tomu aj kardinálov, biskupov, kňazov nielen laikov odpovedal: „Áno, áno. Všetci by sa mali modliť a urobiť toto uzmierenie, pretože tento škandál urazil Boha.“

Iniciatívu podporil aj biskup Atanáz Schneider a nazval ju „vzácnou iniciatívou“.
Klasická modlitba odčinenia na prvých päť sobôt ako žiadala Fatimská Panna Mária od sr. Lucie znela:

Pozri sa, dcéra moja, ako je moje Srdce obkľúčené tŕním. Nevďační ľudia ho ustavične prebodávajú rúhaním a chladnosťou. Aspoň ty sa pričiň, aby si ma potešila a oznám všetkým ľuďom, že pri smrti budem nablízku so všetkými milosťami, ktoré potrebujú ku spáse tým, ktorí si po päť po sebe nasledujúcich prvých sobôt v mesiaci vykonajú svätú spoveď, sväté prijímanie, pomodlia sa ruženec a venujú mi štvrťhodinku na zmierenie a budú pritom rozjímať o tajomstvách sv. ruženca.“
Dňa 15. augusta 1942 ukázal Spasiteľ Nepoškvrnené Srdce svojej Matky ctihodnej služobnici Božej, Konzoláte Betronovej so slovami:
„Tak, ako som ja skrze Nepoškvrnené Srdce mojej Matky prišiel na svet, tak prídu duše skrze toto Srdce k môjmu Srdcu… Toto Srdce je prameňom mojich milostí, z ktorých prúdi život a posvätenie sveta. Ako mne dal Otec všetku moc na nebi i na zemi, tak vkladám víťaznú moc nad hriechom a svetom do Srdca mojej Nepoškvrnenej Matky. Dcéra moja, skrze Margitu Máriu Alacoque som dal svetu veľké prisľúbenia, ale pretože som vo svojej dobrote nekonečný a moje milosti sú nevyčerpateľné, teraz sľubujem ešte viac. Ak duše chcú, aby sa moje prisľúbenia naplnili, nech milujú a uctievajú Nepoškvrnené Srdce mojej Matky. To budú preukazovať tým, že budú skrze deväť po sebe nasledujúcich prvých sobôt v mesiaci (rovnako, ako pri pobožnosti deviatich prvých piatkov) po kajúcej príprave prijímať moje Telo s úmyslom, aby uzmierovali moje Božské Srdce spojené s Nepoškvrneným Srdcom mojej Matky.“
Prosba mojej Matky o pobožnosť prvých päť sobôt je prejavom jej pokory, ktorú má aj v nebi, pretože sa necíti hodná rovnakej úcty. Moja prosba je však prejavom mojej lásky, ktorá nemôže zniesť, aby som dostal viac ako tá, s ktorou sme v láske spojení.“

Stovky Francúzov žiadali o verzie modlitby na internete, či na kartičkách s obrázkom Guadalupskej Panny Márie a modlitbou, ktorú Panna Mária naučila sv. Katarínu Labouré: „Ó Mária, bez hriechu počatá, oroduj za nás, ktorí sa k tebe utiekame. ...

Škaredá, nahá a tehotná pachamama sa javí ako úplný protiklad Svätej Božej Matky v jej zjavení domorodcom Ameriky a španielskym dobyvateľom ... Táto synkretická a rúhavá interpretácia katolíckej úcty k panenskej Božej Matke je veľmi prítomná v moderných sekularizovaných kruhoch a to by vysvetľovalo, prečo zvolili pachamamu, aby bola uctievaná a nosená v procesii počas synody, hoci existuje dokonalý príklad Guadalupskej Panny Márie ako odpovede na evanjelizáciu domorodých národov.
ľubica
Škaredá, nahá a tehotná pachamama sa javí ako úplný protiklad Svätej Božej Matky v jej zjavení domorodcom Ameriky a španielskym dobyvateľom ... Táto synkretická a rúhavá interpretácia katolíckej úcty k panenskej Božej Matke je veľmi prítomná v moderných sekularizovaných kruhoch a to by vysvetľovalo, prečo zvolili pachamamu, aby bola uctievaná a nosená v procesii počas synody, hoci exist…More
Škaredá, nahá a tehotná pachamama sa javí ako úplný protiklad Svätej Božej Matky v jej zjavení domorodcom Ameriky a španielskym dobyvateľom ... Táto synkretická a rúhavá interpretácia katolíckej úcty k panenskej Božej Matke je veľmi prítomná v moderných sekularizovaných kruhoch a to by vysvetľovalo, prečo zvolili pachamamu, aby bola uctievaná a nosená v procesii počas synody, hoci existuje dokonalý príklad Guadalupskej Panny Márie ako odpovede na evanjelizáciu domorodých národov.
ľubica
Kardinál Raymond Burke sa pridáva k francúzskej výzve k modlitbe a pobožnostiam uzmierenia Boha 12. decembra na sviatok Guadalupskej Panny Márie za modloslužobníctvo s pachamamou vo Vatikáne počas Synody biskupov o Amazónii.
Vyzýva pomodliť sa posvätný ruženec a modlitbu uzmierenia:
Najsvätejšia Panna a naša Matka, počúvame so zármutkom sťažnosti tvojho Nepoškvrneného Srdca obklopenéh…More
Kardinál Raymond Burke sa pridáva k francúzskej výzve k modlitbe a pobožnostiam uzmierenia Boha 12. decembra na sviatok Guadalupskej Panny Márie za modloslužobníctvo s pachamamou vo Vatikáne počas Synody biskupov o Amazónii.
Vyzýva pomodliť sa posvätný ruženec a modlitbu uzmierenia:
Najsvätejšia Panna a naša Matka, počúvame so zármutkom sťažnosti tvojho Nepoškvrneného Srdca obklopeného tŕňmi, ktoré tam v každej chvíli zabodáva nevďačnosť nevďačného ľudstva. Cítime horúcu túžbu milovať ťa ako našu Matku a prisľúbiť ti vernú oddanosť tvojmu Nepoškvrnenému Srdcu. Preto kľačíme pred tebou, aby sme ti ukázali ľútosť, ktorú cítime za neprávosti, ktoré ti ľudia spôsobujú a našimi modlitbami a obetami chceme odčiniť urážky, ktorými opätujú tvoju lásku. Vypros im aj nám odpustenie za toľké hriechy. Urýchli obrátenie hriešnikov, aby milovali Ježiša Krista a prestali urážať Pána, ktorý je už aj tak veľmi urážaný. Obráť k nám svoje milosrdné oči, aby sme milovali Boha celým svojím srdcom a tešili sa s ním naveky v nebi.“
3 more comments from ľubica
ľubica
Francúzska iniciatíva „Hoďme duchovne pachamamy do Tiberu“ vyzýva katolíkov, aby na liturgický sviatok Guadalupskej Panny Márie vo štvrtok 12.12, modlitbami lásky a odčinenia zadosťučinili za modlárstvo a paródie jej obrazu vo Vatikánskych záhradách a v synodálnej aule, na uliciach Rím, v Kostole Santa Maria in Traspontina a v samotnej Bazilike sv. Petra úplne v srdci kresťanstva.
.........…More
Francúzska iniciatíva „Hoďme duchovne pachamamy do Tiberu“ vyzýva katolíkov, aby na liturgický sviatok Guadalupskej Panny Márie vo štvrtok 12.12, modlitbami lásky a odčinenia zadosťučinili za modlárstvo a paródie jej obrazu vo Vatikánskych záhradách a v synodálnej aule, na uliciach Rím, v Kostole Santa Maria in Traspontina a v samotnej Bazilike sv. Petra úplne v srdci kresťanstva.
..........................................
kbs mlčí tam kde by mala zasiahnuť, ani slovo o tomto strašnom incidente.......
Pavol IV likes this.
ľubica
dakujem, skopírované, budem sa to ZAJTRA modliť
-----------------------------
Kardinál Raymond Burke sa pridáva k francúzskej výzve k modlitbe a pobožnostiam uzmierenia Boha 12. decembra na sviatok Guadalupskej Panny Márie za modloslužobníctvo s pachamamou vo Vatikáne počas Synody biskupov o Amazónii.
Vyzýva pomodliť sa posvätný ruženec a modlitbu uzmierenia:,,,,,,,,,,
ľubica and one more user like this.
ľubica likes this.
Peter(skala) likes this.