Clicks552

Bezprecedentné

Bezprecedentné - 6. júna 2021 - Slová Ježišove k nám

Bezprecedentné sa bude diať stále viacej v týchto Dňoch. Preto buďte Prichystaní, Očakávajte Neočakávané, Bezprecedentné, keď sa to Odvíja. Budete vidieť, počuť alebo zažívať Bezprecedentné stále viacej v týchto posledných Dňoch, na mnohých a rôznych cestách.

Ja Úplne Riadim. Všetko Poznám, Koniec Už Od Počiatku. Nič nie je Nové Ani Skryté predo Mnou. Nebojte sa Ani nezúfajte ohľadom toho, čo ešte príde. Držte sa Zameraní na Mňa a Moje Večné Kráľovstvo, ktoré Nie je z tohto sveta, ale je Jediným Kráľovstvom, ktoré bude trvať Naveky Vekov. Ja Som Veľký Ja Som a Nemením Sa. Všetka Sila a všetka Autorita sú Moje. Som Kráľ kráľov, Pán pánov a Boh bohov.

Som vaša Jediná Nádej a váš Jediný Bezpečný Prístav v týchto posledných Dňoch, lebo dni sú zlé. satan vie, že jeho čas sa rýchlo kráti. Preto vás Varujem Vopred aj pred tým Bezprecedentným.

Je to Biblické. Moje Slová sa Nevrátia ku Mne Naprázdno, ale Uskutočnia všetko čo Chcem, ako Chcem a Kedy Chcem, taktiež na Bezprecedentných Cestách. Majte Vieru vo Mňa a Dôverujte Mi. Nie Som Ohraničený, Ani Obmedzený. Som Všemocný. Som Nekonečný a Som Všemohúci. Moje Prisľúbenia Nezlyhávajú. Verte a Dôverujte Mi preto, Kto Som a preto, Čo Dokážem Urobiť: Ono Bezprecedentné, Neočakávané, Nemožné, Neobyčajné a Nadprirodzené, Mojou Cestou. Predpovedané Oživenie bude taktiež Jednou z Bezprecedentných a Nadprirodzených Udalostí pre tento Čas. Moje Milované deti, aj vy budete vidieť, počuť a zažívať Bezprecedentné Divy a Zázraky, presahujúce ľudské chápanie, v týchto posledných Dňoch, a to všetko pre Moju Slávu. Moja Vôľa Bude Učinená na Zemi tak ako je v Nebi. Preto Očakávajte ono Bezprecedentné až do samotného Konca.

youtube.com/watch?v=jhC_Hpjvnt4
Public domain