Edward7
4846

Dwie postawy : faryzeusze i saduceusze ..

Będąc świadomym, że całe Pismo Święte jest "niebiańskie" dane do poznania Prawdy Bożej, a wydarzenia przeszłe i przyszłe oparte są na prefiguracjach …
Walczyć o prawdę
Prawowierny katolik nie identyfikuje się ze zmianami po SWII, szczególnie z twierdzeniem ( Watykan 1985), że Żydzi nie muszą się chrzcić, aby uzyskać zbawienie, tak jakby byli oni wyniesieni ponad Chrystusa i Jego nauczanie. To wyraźne odstępstwo od nauki Ewangelii, przekazanej przez Chrystusa i zlekceważenie Jego słów: ,,Kto się ochrzci, będzie zbawiony,,. Pamiętajmy też, co powiedział Chrystus:…More
Prawowierny katolik nie identyfikuje się ze zmianami po SWII, szczególnie z twierdzeniem ( Watykan 1985), że Żydzi nie muszą się chrzcić, aby uzyskać zbawienie, tak jakby byli oni wyniesieni ponad Chrystusa i Jego nauczanie. To wyraźne odstępstwo od nauki Ewangelii, przekazanej przez Chrystusa i zlekceważenie Jego słów: ,,Kto się ochrzci, będzie zbawiony,,. Pamiętajmy też, co powiedział Chrystus: ,,Ja i Ojciec jedno jesteśmy,, a z postawy Watykanu ,,zwolnienia,, Żydów od chrztu, wynikałyby dwie różne postawy, Ojca i Jego Syna
Izabela Sylwia
Można podzielić na przedsoborowców i posoborowców. Przedsoborowiec postępuje według Tradycji i Katolickiego nauczania, posoborowiec ulega modernizmowi i posoborowemu nauczaniu.
Edward7
Można powiedzieć że obie te grupy odrzuciły część Pisma świętego - (Prawdziwy tradycjonalizm nie odrzuca Pisma Świętego, i nauki o miłości bliźniego O miłości bliźniego, której niektórych tradycyjnym katolikom brak) , dodatkowo obie grupy zaczynają traktować wszystkie objawienia prywatne jako fałszywe - negują Głos Boga i mówią że objawienie zakończyło się z ostatnią Ewangelią - jest to coraz …More
Można powiedzieć że obie te grupy odrzuciły część Pisma świętego - (Prawdziwy tradycjonalizm nie odrzuca Pisma Świętego, i nauki o miłości bliźniego O miłości bliźniego, której niektórych tradycyjnym katolikom brak) , dodatkowo obie grupy zaczynają traktować wszystkie objawienia prywatne jako fałszywe - negują Głos Boga i mówią że objawienie zakończyło się z ostatnią Ewangelią - jest to coraz bardziej widoczne wśród przedsoborowych - są jednomyślni z Bergoglio ...

a Papież może być tylko jeden - według Ewangelii, jak można uznawać że jest dwóch... Papież "emeryt" to Papież, dlatego inny nie może nim być ... Nie lubią Papieża Benedykta XVI , czy JP.II - atakując ich, bronią, usprawiedliwiają Bergoglio, i jego niszczenie Kościoła ...
Izabela Sylwia
Wobec objawień prywatnych należy być bardzo ostrożnym, bo one często z ,,głosem z Nieba" nie mają nic wspólnego, a jeżeli chodzi o ,,nielubienie"papieża Benedykta, czy Jana Pawła II, to katolik nie może akceptować u papieża np. organizowania modlitw różnych wyznań i nie może powiedzieć, że papież, który to robi, robi dobrze.