Kostol sv. prijímania do ruky sa vyhráža kňazom a zastrašuje ich

Nottinghamský biskup Patrick McKinney, 66, Anglicko, hrozil suspendáciou kňazom, ktorí budú prichytení pri podávaní Svätého prijímania na jazyk. ChurchMilitant.com (9. júla) sa dozvedel o niekoľkých …
Agent0
Třeba suspendovat takychto biskupov... Zřejme onedlho vznikne opat podzemní církev...
ľubica
Joske
Znovu připomínám, že i takováto událost je příležitostí k procitnutí ze smrtelného spánku. Národy se v Satanově matrici nechaly zhypnotizovat pronikavým pohledem Hada.
Ježíš Kristus budí spící a křísí mrtvé.