Stylita
3813

Boží slovo na den 11.10. A.D. 2022

Jeden farizeus pozval Ježíše k jídlu. Přišel tedy a zaujal místo u stolu. Farizeus se podivil, když viděl, že se před jídlem napřed neumyl. Pán mu však řekl: „Ano, vy farizeové, vnějšek číše a …More
Jeden farizeus pozval Ježíše k jídlu. Přišel tedy a zaujal místo u stolu. Farizeus se podivil, když viděl, že se před jídlem napřed neumyl. Pán mu však řekl: „Ano, vy farizeové, vnějšek číše a talíře očišťujete, ale vaše nitro je plné loupeže a špatnosti. Pošetilci! Copak ten, který stvořil vnějšek, nestvořil také vnitřek? Raději dejte to, co je v mísách, jako almužnu, a pak vám bude všechno čisté.“
Lk 11,37-41
Laco Bajzo
Keby dnes Pán Ježiš takto prišiel do nejakého kresťanského spoločenstva ,tak by ho obvinili ,že nemá lásku a súdi a hnali by ho von z mesta.
Stylita
Z denní liturgie
28. týden v mezidobí - Liturgie.cz
1. čtení:
Čtení z listu svatého apoštola Pavla Galaťanům.
Bratři! To je ta svoboda, ke které nás osvobodil Kristus. Buďte v tom tedy pevní a nenechte se zase zapřáhnout do toho otrockého chomoutu. Podívejte se, já, Pavel, vám říkám: Budete-li přijímat obřízku, Kristus vám nic neprospěje. A znova to zdůrazňuji každému, kdo se dává obřezat …More
Z denní liturgie
28. týden v mezidobí - Liturgie.cz

1. čtení:
Čtení z listu svatého apoštola Pavla Galaťanům.
Bratři! To je ta svoboda, ke které nás osvobodil Kristus. Buďte v tom tedy pevní a nenechte se zase zapřáhnout do toho otrockého chomoutu. Podívejte se, já, Pavel, vám říkám: Budete-li přijímat obřízku, Kristus vám nic neprospěje. A znova to zdůrazňuji každému, kdo se dává obřezat, že je pak povinen plnit celý Zákon. Když hledáte ospravedlnění v Zákoně, nemáte už s Kristem co dělat, vypadli jste z milosti. Ale my (vedeni) Duchem, opřeni o víru očekáváme věčný život, v který doufáme. V křesťanství totiž nic neplatí, zdali jsi obřezán, nebo neobřezán, ale víra, která se projevuje láskou.
Gal 5,1-6

Žalm:
Ať se mi dostane tvého slitování, Hospodine!

Ať se mi dostane tvého slitování, Hospodine,
tvé pomoci podle tvého slibu.

Neodnímej z mých úst slovo pravdy,
neboť doufám v tvá rozhodnutí.

Tvůj zákon chci stále střežit,
navěky a navždy.

Pak si budu volně kráčet,
protože hledám tvá nařízení.

Budu se těšit tvými předpisy,
které miluji.

Pozvednu své ruce k tvým předpisům
a budu rozjímat o tvých příkazech.
Zl 119

Zpěv před evangeliem
Aleluja. Boží slovo je plné života a síly a pronáší soud i nad nejvnitřnějšími myšlenkami a hnutími. Aleluja.
Žid 4,12a.d

Evangelium:
Lk 11,37-41
Antonia Orosova
Bohu Otcu vďaka za slovo Pravdy a nech v milosti nášho Pána Ježiša Krista ostávame verní slovu Pravdy a vôle Boha Otca🥰Amen