Clicks236
22Cecylia
101

Czy Nowa Msza jest ważna?

Ważność Mszy polega na ważności przeistoczenia chleba w Ciało i wina w Krew Chrystusa. Nowa Msza jest ważna, jeśli jest celebrowana przez kapłana z właściwą intencją. Kapłan musi bowiem chcieć czynić to, co Chrystus i Kościół czynią przy odprawianiu Mszy św., tzn. on musi świadomie oddać się jako instrument w służbie Chrystusa i Kościoła. Dlatego gdyby kapłan w świadomej sprzeczności z nauką Kościoła chciał zamiast ofiary celebrować tylko pamiątkę Ostatniej Wieczerzy, Msza nie byłaby ważna. Ponieważ nowy obrządek może być łatwo rozumiany w sensie protestanckim, trzeba się obawiać, że wielu księży nie ma już koniecznej intencji przy odprawianiu Mszy świętej, zwłaszcza jeśli w trakcie ich kształcenia przedstawiono im fałszywy obraz Kościoła, kapłaństwa i Mszy św.
Dalszymi kryteriami dla ważności Mszy św. są właściwa materia i forma, tj. użycie chleba pszennego i wina gronnego, jak również wypowiedzenie przez kapłana słów przeistoczenia: „To jest moje Ciało – to jest moja Krew” (względnie „kielich Krwi mojej”). Jeśli używa się innego chleba lub innego wina, bądź też kapłan opuszcza słowa przeistoczenia, to Msza nie jest ważna.
Szczególny problem powstaje z powodu fałszywego tłumaczenia słów konsekracji kielicha na większość języków narodowych. Wersja łacińska brzmi prawidłowo: „Moja Krew, która za was i za wielu będzie wylana”, ale zmieniono ją na: „Moja Krew, która za was i za wszystkich będzie wylana”. To tłumaczenie jest oczywiście fałszywe. Owe „za wszystkich” nie znajduje się ani we fragmentach Pisma św. dotyczących ustanowienia Eucharystii, ani w słowach konsekracji jakiejkolwiek tradycyjnej liturgii. Zgadza się wprawdzie, że Chrystus przelał swą Krew za wszystkich ludzi – o tyle, że wszyscy ludzie mają możliwość osiągnąć zbawienie. Rozumie się przez to zaofiarowanie zbawienia. Jednak we Mszy św. chodzi o Nowe Przymierze (”To jest Kielich Krwi Mojej, Nowego i wiecznego Przymierza...”), a do tego przymierza nie należą wszyscy, lecz tylko wielu – ci mianowicie, którzy przyjmują zbawienie. We Mszy św. nie chodzi więc o zaofiarowanie zbawienia, ale o efektywne przekazywanie zbawienia.
Jest oczywiste, że powodem tego błędnego tłumaczenia jest obecne przyjęcie teorii powszechnego zbawienia, a więc wiara, że żaden człowiek nie idzie na potępienie. Zatem mamy błąd w samych słowach przeistoczenia! Nie musi on co prawda koniecznie czynić przeistoczenie nieważnym – przynajmniej wtedy, gdy kapłan rozumie owo „za wszystkich” w prawowiernym sensie, czyli jako ofiarowanie zbawienia każdemu. Mimo to „za wszystkich” pozostaje błędne i jeśli kapłan istotnie rozumie je w sensie powszechnego zbawienia, to prawdopodobnie drugie przeistoczenie nie jest ważne.
Jaką wagę przywiązuje się do tego błędnego tłumaczenia widać po następującym przykładzie: jeszcze kilka lat temu na Węgrzech w węgierskich tłumaczeniach mszału było prawidłowo wydrukowane „za wielu”. Po otwarciu granic wydano z tego powodu nowe mszały, w których znajduje się „za wszystkich”. Jeśli taki koszt ponosi się dla jednego słowa, to jest to dowodem, że reformatorom chodzi o coś ważnego. Oni uważają tę zmianę za niezmiernie istotną.
Katechizm o kryzysie w Kościele

www.piusx.org.pl/…/64
AKSORZ likes this.
Piotr2000
"gdyby kapłan (...)chciał zamiast Ofiary (Jezusa Chrystusa)
celebrować tylko pamiątkę Ostatniej Wieczerzy,
Msza nie byłaby ważna !"

JEZUS i MARYJA
22Cecylia
Ty i tobie podobni to się martwcie on swoje cztery litery, a od Abp. wara!
______________________________
@Rebelius 15 minuty temu
Wypowiedź godna schizmatyka. No i przyszło mu sczeznąć w ekskomunice.
22Cecylia
To podobnie, jak ty?
__________________
Rebelius 2 minuty temu

@22Cecylia Piszesz tak,jakbyś była tego wszystkiego naocznym świadkiem.
3 more comments from 22Cecylia
22Cecylia
Posadził protestantów przy stoliku z katolikami i nakazał im wspólne napisanie nowych tekstów mszy, tak, żeby nie ranić protestanckich uczuć ?????????????
_________________
Rebelius 3 minuty temu

takie tam...

Paweł VI zrobił dokładnie to samo,co zrobił Pius V w roku 1570.
22Cecylia
Widać, że umiesz czytać, więc doczytaj co takiego zrobił Pius V w 1570 r. Było to zgoła coś innego, odmiennego od tego co zrobił Paweł VI po SV II.
_____________________
Rebelius 2 minuty temu

Pius V po Soborze Trydenckim konstytucją apostolską Quo Primum w roku 1570.
22Cecylia
Jeżeliś nie ignorant, to po prostu odpowiedz. Kto i kiedy wprowadził Mszę Trydencką. Np. Nową mszę wiadomo kto spreparował, kiedy i kiedy narzucił całemu Kk.
______________

Quel

* jakim trzeba być ignorantem by postawić takie pytanie i jeszcze je polubić ;-) wymyślać,wyzywać kogoś za to,czego się nie wie ;-) z różnych kont na gloria.tv są robione te manipulacje kłamliwe. …
Radek33
Tak jest ważna,co w przestrogach do Marii Simmy podkreślały dusze czyśćcowe:"To nieprawda,że obecna forma mszy świętej jest nie ważna!Tylko wtedy kiedy kapłan ewidentnie nie dokonuje Przeistoczenia należy zaprzestać uczestnictwa we Mszy św.Jeśli nie ma możliwości chodzić na dobrą Mszę trzeba wybrać się w duchu na Mszę św która jest odprawiana w sposób nie naruszający jej ważnosci.Trzymaj w domu …More
Tak jest ważna,co w przestrogach do Marii Simmy podkreślały dusze czyśćcowe:"To nieprawda,że obecna forma mszy świętej jest nie ważna!Tylko wtedy kiedy kapłan ewidentnie nie dokonuje Przeistoczenia należy zaprzestać uczestnictwa we Mszy św.Jeśli nie ma możliwości chodzić na dobrą Mszę trzeba wybrać się w duchu na Mszę św która jest odprawiana w sposób nie naruszający jej ważnosci.Trzymaj w domu własciwy Mszał i módl się słowami Mszy w miejscu w którym przebywasz w łączności z wszystkimi kapłanami,którzy w tym momencie odprawiają Mszę św.Zawsze gdy nie jesteś w stanie fizycznie być na mszy św powinienieś włączac się w Nią duchowo!"
To po pierwsze,a po drugie każdy człowiek zarówno grzeszny jak i chory na duszy czy ciele ma prawo zwracać uwagę na zło czy błędy drugiego,a nawet ma obowiązek i jego grzechy,upadki czy choroba nie ma tu żadnego znaczenia
mk2017 likes this.
22Cecylia
Ty, który nie rozumiesz do czego jest baba, a do czego chłop śmiesz innym zwracać uwagę, że mają w głowach pomieszane?
_________________
Rebelius 3 godziny temu

Kto nie uznaje nowej Mszy nie zbawi się

A im dłużej ujadacie na Kościół,Mszę św.,papieża i biskupów tym bardziej diabeł wam we łbach miesza.
22Cecylia
Bardzom ciekawa kto i kiedy???????
________________
Quel 3 godziny temu
* Mszę Trydencką też wprowadzono przecież ;-)
One more comment from 22Cecylia
22Cecylia
Jaką wagę przywiązuje się do tego błędnego tłumaczenia widać po następującym przykładzie: jeszcze kilka lat temu na Węgrzech w węgierskich tłumaczeniach mszału było prawidłowo wydrukowane „za wielu”. Po otwarciu granic wydano z tego powodu nowe mszały, w których znajduje się „za wszystkich”. Jeśli taki koszt ponosi się dla jednego słowa, to jest to dowodem, że reformatorom chodzi o coś ważnego. …More
Jaką wagę przywiązuje się do tego błędnego tłumaczenia widać po następującym przykładzie: jeszcze kilka lat temu na Węgrzech w węgierskich tłumaczeniach mszału było prawidłowo wydrukowane „za wielu”. Po otwarciu granic wydano z tego powodu nowe mszały, w których znajduje się „za wszystkich”. Jeśli taki koszt ponosi się dla jednego słowa, to jest to dowodem, że reformatorom chodzi o coś ważnego. Oni uważają tę zmianę za niezmiernie istotną.