Metod
Základ je povedať ďakujem, prosím a prepáč!
Marieta Ria
Áno, len dnes hlavne slovo prepáč nie je v móde... a ďakovať - všetko sa berie ako samozrejmosť!