Clicks496
PiotrM

Wielki Czwartek Ustanowienie sakramentów Ołtarza i Kapłaństwa.

Wielki Czwartek
Ustanowienie sakramentów Ołtarza i Kapłaństwa.

Z dzisiejszego Czytania z Listu świętego Pawła Apostoła do Koryntian.

"Ilekroć bowiem ten chleb pożywać, a kielich pić będziecie, śmierć Pańską będziecie zwiastować, aż przybędzie. Tak więc ktokolwiek by pożywał ten chleb albo pił kielich Pański niegodnie, winien będzie ciała i krwi Pańskiej. Niechajże tedy doświadcza człowiek samego siebie, a tak niechaj pożywa chleba tego i z kielicha pije. Kto bowiem pożywa i pije niegodnie, potępienie dla siebie pożywa i pije, nie bacząc na ciało Pańskie. Dlatego między wami wielu chorych i słabych i wielu pomarło".

► Obraz: Komunia Apostołów,
Autor: Błogosławiony Jan z Fiesole (Fra Angelico) ,
Datowanie obrazu: ok. 1441 r.,
Miejsce przechowywania: Museo del Convento di San Marco (Klasztor San Marco we Florencji), I
facebook.com/login/?next=https://www.facebook.com/meritum.trady