Clicks1.4K

List hovorcovi KBS: Na bránach niektorých kostolov v Bratislave možno nájsť oznam, podľa ktorého arcibiskup oznámil, že sv. omše budú od 15. 10. 2020 bez účasti veriacich. Ako tomu máme rozumieť?

List hovorcovi KBS: Na bránach niektorých kostolov v Bratislave možno nájsť oznam, podľa ktorého arcibiskup oznámil, že sv. omše budú od 15. 10. 2020 bez účasti veriacich. Ako tomu máme rozumieť?

Dôstojný pán Martin Kramara, hovorca KBS,

veľké množstvo veriacich na Slovensku s radosťou prijalo skutočnosť, že Pán Boh vypočul naše modlitby a KBS sa síce až v tzv. druhej vlne, ale predsa len konečne postavila proti rafinovaným útokom extrémistických zástancov bojového ateizmu na Boha a Cirkev, ktoré sú až do očí bijúce.

Na jednej strane je potešujúce, že sa KBS odvážne postavila na obranu práv veriacich a autonómie Cirkvi (garantované aj v Ústave SR Čl. 24 (3) (ZÁKLADNÉ ĽUDSKÉ PRÁVA A SLOBODY, ale aj v medzinárodnej Zmluve s Vatikánom[1] o. i. článok 6, ods. 1; a 2), podľa ktorých Cirkvi a náboženské spoločnosti spravujú svoje záležitosti samy), voči rafinovanému útoku vzbúrencov proti Bohu, ktorí sa v duchu šíriacej sa neomarxisticko-leninskej ideológie a bezbožného ateizmu znovu na Slovensku pokúsili zrušiť verejné slávenia bohoslužieb. Napriek tomu na viacerých bránach kostolov v Bratislave možno nájsť oznam, ako napríklad (kostol Najsvätejšej Trojice, u kapucínov, u františkánov) ktoré informujú, že arcibiskup oznámil, že sv. omše budú od 15. 10. 2020 bez účasti veriacich. Ako tomu máme rozumieť?

Aktualizácia: sväté omše bude možné sláviť v počte 6 osôb vrátane kňaza

tkkbs.sk/…ew.php?cisloclanku=20201014044

Žiaľ, na druhej strane je až nepochopiteľné, ako mnohí kňazi a to najmä v Bratislavskej arcidiecéze (česť výnimkám), sťažujú veriacim prístup k svätému prijímaniu do úst a nútia veriacich v rozpore s ich svedomím prijímať Eucharistiu do rúk. Napriek tomu, že k plnej účasti na svätej omši patrí aj prijatie Eucharistického Ježiša Krista na jazyk, veriaci sú často trestaní tým, že takto môžu prijímať Telo Kristovo až po svätej omši, alebo je im to celkom odmietnuté. Natíska sa otázka, kto nariadil tento trest či sankciu a prečo? Už viackrát som počul z úst veriacich otázku „či niektorí kňazi ešte vôbec veria v skutočnú prítomnosť Pána Ježiša Krista v Eucharistii“, keď vykonávajú určitú nadprácu a namiesto toho, aby sa riadili liturgickými predpismi Svätej stolice, zavádzajú nezmyselné nariadenia členov štátnych epidemických komisií, ktoré nemajú ani poňatia o tom, čo sa pri svätej omši vlastne odohráva a sväté prijímanie označujú ako „prijatie chleba“.

V tejto súvislosti sme s potešením prijali list prefekta kongregácie pre Boží kult a disciplínu sviatostí, kardinála Roberta Saraha predsedom biskupských konferencií Katolíckej cirkvi o slávení liturgie počas pandémie COVID-19 a po nej: „S radosťou sa vráťme k Eucharistii!“ Zverejnený je aj na stránke KBS. O. i. v ňom kardinál Sarah odvážne uvádza: „Liturgické normy nie sú záležitosťami, o ktorých môžu rozhodovať občianske autority, ale iba kompetentná cirkevná autorita (porov. Sacrosanctum concilium, 22)“.

Portál lifenews.sk prednedávnom uverejnil video s odvážnou výzvou arcibiskupa Carlo Mária Vigana, ktorú podpísali aj mnohí ďalší kardináli. Okrem iného v nej píše: „Napokon, ako pastieri zodpovední za Kristovo stádo nezabúdajme, že Cirkev pevne trvá na svojej autonómii slúžiť, konať pobožnosti a učiť. Táto autonómia a sloboda sú jej prirodzeným právom, ktoré jej udelil náš Pán Ježiš Kristus, aby vykonávala svoj náležitý účel. Z tohto dôvodu si ako pastieri rozhodne uplatňujeme právo autonómne rozhodovať o slávení omše a sviatostiach, rovnako ako požadujeme absolútnu autonómiu vo veciach bezprostredne spadajúcich do našej jurisdikcie, ako sú liturgické normy, a spôsob podávania prijímania, a vysluhovania sviatostí.
Štát nemá žiadne právo z akýchkoľvek dôvodov zasahovať do cirkevnej suverenity. Cirkevné orgány nikdy neodmietli spoluprácu so štátom, ale takáto spolupráca neoprávňuje civilné orgány ukladať akékoľvek zákazy alebo obmedzenia týkajúce sa verejných bohoslužieb, alebo výkonu kňazskej služby.
Práva Boha a veriacich sú najvyšším zákonom Cirkvi, ktorých sa neuvažuje vzdať, a ani to nemôže“.
[2]

V tejto súvislosti aj vzhľadom na vyššie uvedené si Vám, dôstojný pán hovorca, dovoľujem znovu pripomenúť už dlhotrvajúce šikanovanie a zastrašovanie veriacich zo strany niektorých kňazov voči veriacim pristupujúcim k prijatiu Eucharistického Ježiša Krista, ktoré je v rozpore nielen s dokumentami Svätej stolice, ale aj s odporúčaniami KBS. Napriek pravidlám zverejneným na stránke TK KBS, podľa ktorých sa od 1. októbra menia hygienické pravidlá, ktoré sa dotýkajú Cirkvi a v ktorých je o. i. uvedené že:
„Pred rozdávaním svätého prijímania, posvätených chlebov, agapé, si musí kňaz, či iná osoba zúčastňujúca sa tohto úkonu (ďalej len „rozdávajúci“) dezinfikovať ruky. Pri prijímaní sa odporúča prednostne podávanie chleba na ruku. V prípade kontaktu rozdávajúceho s ústami veriaceho, si musí rozdávajúci zakaždým vydezinfikovať ruky. Zároveň sa zakazuje používať obrady pitia z jednej nádoby (napr. pitie z kalicha viacerými osobami ako jednou, vrátane kňazov, diakonov a pod. Z kalicha môže piť vždy iba jedna osoba (napr. osoba predsedajúca liturgii)“[3]

Aj vo Vašom vyjadrení zo dňa 7. 5. 2020 uvádzate že: „Rozdávatelia nesmú veriacim upierať prijatie Eucharistie do úst. Ani keď biskupská konferencia rozhodne o možnosti prijímania do rúk, neruší to alternatívu prijímania do úst“.
tkkbs.sk/…ew.php?cisloclanku=20200507032

O tom, že podávanie svätého prijímania na ruku nie je vhodné, ale aj o poučení o spôsobe šírenia svätého prijímania sa píše aj v dokumente pápeža Pavla VI: MEMORIALE DOMINI. Tento spôsob podávania svätého prijímania (na jazyk) sa musí zachovať, berúc do úvahy súčasnú situáciu Cirkvi na celom svete, a to nielen preto, že má za sebou mnoho storočnú tradíciu, ale najmä preto, že vyjadruje úctu veriacich k Eucharistii.[4]

Je tu vážna otázka, ktorou by sa mala urýchlene zaoberať KBS a vydať k nej čím skôr konečné a jasné stanovisko aby kňazi prestali uvádzať do zmätku a bolestivého duševného rozpoloženia svojich veriacich a prekračovať dovolené hranice. Aj vzhľadom na hore uvedené si nemožno „dovolenie“ prijímať na ruku vysvetľovať aj ako striktný zákaz prijímania do úst.
Vážený pán hovorca KBS, na záver by som Vás chcel upozorniť, že ste mi doposiaľ neodpovedali ani na jeden list, čo som Vám poslal. Mňa učili, že zo slušnosti sa patrí aspoň potvrdiť príjem.

Prajem Vám požehnaný deň.

Anton Čulen
[1] culture.gov.sk/…i-sr-a-svatou-stolicou-5b.html
[2] Viac tu: alianciazanedelu.sk/archiv/7207
[3] tkkbs.sk/…ew.php?cisloclanku=20200930063
[4] alianciazanedelu.sk/archiv/6764

Subject: Dôstojný pán Martin Kramara, hovorca KBS,
To: <hovorca@kbs.sk>
Cc: <predseda@kbs.sk>, <tajomnik@kbs.sk>, KBS <kbs@kbs.sk>

alianciazanedelu.sk/archiv/7317
Rosllynn
Raději nic než urážet Pána Ježíše přijímáním Jeho Těla do pracek. Touha platí jako čin. O nic nepřijdeme. Bohu díky.
agnesino
Ja si myslím, že odpoveď čo sa v Cirkvi na SK vďaka jej vedeniu deje je aj v logu KBS, stačí si ho otočiť o 60 stupňov a kto chce vidí...
agnesino
Pardon o 90 stupnov
apredsasatoci
Nie som nevidiaca. Nič nevidím. Pomôžeš mi? 🤔
Dudko
No otoč ho dva krát o 90 st. a uvidíš tzv, južný (satanský) kríž! A okolo neho tri šestky, alebo hadov.
youtube.com/watch?v=RgjmxYL04V4
- poznám to, lebo ako chlapec som mal takéto za potravu každý deň. Spevák R. J. D., ktorý nenávidel RKC, neskôr zomrel na rakovinu. Nech mu je Pán milostivý a zachráni ho.
apredsasatoci
Vidím 4 šestky.
Dudko
Srandujem... Nedaj sa nachytať. 😉
apredsasatoci
Aj keď srandujes, urobila som, čo si napísal. Naozaj vidím prevrátený kríž a 4 šestky.
agnesino
Jedna je preventívne bokom, ale to je jedno nedávam to sem ako dogmu len ako zaujimavost
Dudko
A čo si o tom myslíš? Ja by som nekonšpiroval, tak nejak vypadajú biskupské berly.
Roberto 55
Zase sa pan arcibiskup distancoval od svojich veriacich. Hlavne, ze sme zdravy!
Hermenegild
Modlime sa už 20 dní októbrovú pobožnosť /od 15.10. po šesť ľudí v intervaloch pol hodiny za sebou/, sú to tri týždne a u Pána a Matky Božej sa nikto nenakazil, hoci pár domov od kostola vírus zabíjal tých, čo do kostola nechodia a nemodlia sa. Podobne aj vo vedľajších filiálkach.
dyk
Otec Miroslav Čajka má zápal pľúc a covid:
facebook.com/…825702/posts/1038278189983843/
ľubica
Nech sa koná Božia vôľa!!!
Roberto 55
Odporucam nebuliser zo slabym roztokom peroxidu vodika.
Teda 0.5 % peroxid a voda v pomere 1:2. Pomaha to pri plucnych infekciach a virusy zabija velmi rychlo.
Ja to pouzivam, je to neskodne a pomaha to.
fiat33
Lekári hovoria že ventilácia skôr ublíži 😥spravy.pravda.sk/…som-by-zachranili-lacne-lieky/
ekans
😂 😂 😂 😂 😂 😂 😂 😂
Peter(skala)
Veľmi dobre spracovaný članok, kde je možné vidieť ako je Cirkev svojprávna, pokial ide o liturgicke pravidla a štátne organy preto nemaju na tom nič meniť.

Taktiež sa v članku perfektne poukazuje na prioritu a primárne učenie Cirkvi, ktoré sa týka sv.prijímania, ked sa tam píše o dokumente pápeža, vyjadrenie prefekta Kongregacie... a napokon to potvrdzuju aj kardináli, naproti svojvôli knazov …More
Veľmi dobre spracovaný članok, kde je možné vidieť ako je Cirkev svojprávna, pokial ide o liturgicke pravidla a štátne organy preto nemaju na tom nič meniť.

Taktiež sa v članku perfektne poukazuje na prioritu a primárne učenie Cirkvi, ktoré sa týka sv.prijímania, ked sa tam píše o dokumente pápeža, vyjadrenie prefekta Kongregacie... a napokon to potvrdzuju aj kardináli, naproti svojvôli knazov či dokonca biskupov na Slovensku, ktorí obmedzuju veriacich v prijmaní Eucharistie do ust.

To, čo sa stalo na Slovensku ked štat.urady spolu s cirkevnými rozhodli aby veriaci prijmali Eucharistiu do ruk je prevrat k cirkevno-slobodomurarskemu režimu.
Tymián
Peter, dúfam, že ty prijímaš len kľačiačky, nie inak. 😉
Tymián
A samozrejme len do úst
Peter(skala)
keby len klačiačky, ale aj dole hlavou 🤪 😉 😊 🤭 🤗