Clicks3
ms.news

Masalah Besar: Kini, Francis Lebih Memuji “Poverty”(Kemiskinan) Menjadi Realiti

Father Juan Guerrero, Pengawas Sekretariat Vatican Bagi Ekonomi, telah menghantar suatu surat yang bertarikh 8hb Mei, dengan meminta semua dikasteri Curia Rom supaya memindahkan wang mereka ke dalam Pentadbir Patrimoni Apostolik See (APSA).

Dalam erti kata lain: Dana Curia Rom mesti disimpan secara khasnya dalam APSA, Bank Pelaburan Vatican, bukan dalam institusi luar negara, bukan juga dalam Bank Vatican.

Surat tersebut telah diterbitkan dalam MarcoTosatti.com (7hb Julai). Hal ini diimplikasikan seperti yang dikatakan oleh Tosatti bahawa Holy See kini “dalam kebuntuan dalam kecairan dalam kewangan.” APSA membayar gaji untuk semua pekerja Vatican.

Ini mungkin menjadi sebahagian daripada rancangan berlanjut untuk menjual Bank Vatican dan menjadikan APSA kepada institusi kewangan Vatican.

#newsRuadbbjmni