ľubica
1

MAP 1007 EU Nařídila exekutivním nařízením snížit produkci potravin v EU Aby se zlomil odpor zemí V4

Že Vám o tom ještě mainstreamová média nic neřekla. Tak na to jsme tady my. Další podrobnosti najdete: michalapetr.cz/doku.php Pomoci nám můžete …
ľubica
MAP 1007 EU Nariadila exekutivnym nariadením znížit produkciu potravin v EU aby se zlomil odpor V4..... vraj sme pretučnelí...