Objawienia w Siekierkach w 1943 roku odnoszące się do Powstania Warszawskiego

Objawienia w Siekierkach w 1943 roku odnoszące się do Powstania Warszawskiego [Teraz, po prawie siedemdziesięciu latach od tamtych Objawień, gdy rozpusta , zboczenia i mordowanie dzieci są usankcjonowane …More
Objawienia w Siekierkach w 1943 roku odnoszące się do Powstania Warszawskiego
[Teraz, po prawie siedemdziesięciu latach od tamtych Objawień, gdy rozpusta , zboczenia i mordowanie dzieci są usankcjonowane, - gdy ludzie już do nich "przywykli", - gdy zaraza "demokratycznych głosowań" nad Prawdą i zwycięstw niejawnych nacisków dotknęła nawet tych, którzy posiadają prawdziwą Sukcesję Apostolską - biskupów, i pozwalają sobie oni na "głosowania" i na głoszenie (np. ustami bpa Budzika) ewidentnych fałszów teologicznych i błędów logicznych, gdy ci "postępowcy" pozwolili wychować w seminariach nowe pokolenia jeszcze bardziej rozluźnionych, tolerancyjnych i "godnością człowieka" zainteresowanych kapłanów.
- o ileż trudniej nam wykrzesać w sobie Nadzieję
- o ileż słabsi jesteśmy niż kobieciny roznoszące wtedy "na gospody" warzywa w mieście.
A jednak - Pośredniczka Wszystkich Łask zwycięży... "W KOŃCU" md]
Objawienia na Siekierkach (1943) a Powstanie Warszawskie
Fragment książki ks. dra Józef Marii …More
CHWAŁA BOGU W TRÓJCY ŚWIĘTEJ JEDYNEMU
..
Pomimo ośmieszania i deprecjonowania objawień wiadomości o nich rozchodzą się po mieście.
.
Dzieje się tak dzięki niestrudzonej Broni Kuczewskiej, która dociera z nimi do warszawskich księży, oraz życzliwym mieszkankom Siekierek, które rozwożąc mleko i warzywa "na gospody", opowiadają w mieście o objawieniach.
.
Mimo wielu wysiłków, przestrogi Maryi nie dotrą do ogółu warszawian. Główną …
More
..

Pomimo ośmieszania i deprecjonowania objawień wiadomości o nich rozchodzą się po mieście.
.
Dzieje się tak dzięki niestrudzonej Broni Kuczewskiej, która dociera z nimi do warszawskich księży, oraz życzliwym mieszkankom Siekierek, które rozwożąc mleko i warzywa "na gospody", opowiadają w mieście o objawieniach.
.
Mimo wielu wysiłków, przestrogi Maryi nie dotrą do ogółu warszawian. Główną przyczyną jest brak zainteresowania objawieniami ze strony kleru.

...
CHWAŁA BOGU W TRÓJCY ŚWIĘTEJ JEDYNEMU
.
Bogurodzica, niebiańsko piękna, ukazała się wśród zieleni, na drzewie wiśni obsypanym kwiatami. Jej słowa były poważne i brzmiały złowieszczo:

.
Módlcie się, bo idzie na was WIELKA KARA, CIĘŻKI KRZYŻ.
.
Nie mogę powstrzymać gniewu Syna mojego, bo lud się nie nawraca.
.
Bóg nie chce ludzi karać, Bóg chce ludzi ratować przed zagładą.
.
Bóg żąda nawrócenia!
.

.
.
.
.
...
.More
.

Bogurodzica, niebiańsko piękna, ukazała się wśród zieleni, na drzewie wiśni obsypanym kwiatami. Jej słowa były poważne i brzmiały złowieszczo:

.
Módlcie się, bo idzie na was WIELKA KARA, CIĘŻKI KRZYŻ.
.
Nie mogę powstrzymać gniewu Syna mojego, bo lud się nie nawraca.
.
Bóg nie chce ludzi karać, Bóg chce ludzi ratować przed zagładą.
.
Bóg żąda nawrócenia!

.


.

.

.

.

...

.
CHWAŁA BOGU W TRÓJCY ŚWIĘTEJ JEDYNEMU
.
Teraz, po prawie siedemdziesięciu latach od tamtych Objawień, gdy
.
rozpusta ,
.
zboczenia
.
i mordowanie dzieci są usankcjonowane,

.
- gdy ludzie już do nich "przywykli",
.
- gdy zaraza "demokratycznych głosowań" nad Prawdą i zwycięstw niejawnych nacisków dotknęła nawet tych, którzy posiadają prawdziwą Sukcesję Apostolską - biskupów, i pozwalają sobie oni na "głosowania" i na głoszenie …More
.
Teraz, po prawie siedemdziesięciu latach od tamtych Objawień, gdy
.
rozpusta ,
.
zboczenia
.
i mordowanie dzieci są usankcjonowane,

.
- gdy ludzie już do nich "przywykli",
.
- gdy zaraza "demokratycznych głosowań" nad Prawdą i zwycięstw niejawnych nacisków dotknęła nawet tych, którzy posiadają prawdziwą Sukcesję Apostolską - biskupów, i pozwalają sobie oni na "głosowania" i na głoszenie (np. ustami bpa Budzika) ewidentnych fałszów teologicznych i błędów logicznych, gdy ci "postępowcy" pozwolili wychować w seminariach nowe pokolenia jeszcze bardziej rozluźnionych, tolerancyjnych i "godnością człowieka" zainteresowanych kapłanów.
.
- o ileż trudniej nam wykrzesać w sobie Nadzieję
.
- o ileż słabsi jesteśmy niż kobieciny roznoszące wtedy "na gospody" warzywa w mieście.
.
A jednak - Pośredniczka Wszystkich Łask zwycięży...
.


..

.

.
CHWAŁA BOGU W TRÓJCY ŚWIĘTEJ JEDYNEMU
.
Teraz, po prawie siedemdziesięciu latach od tamtych Objawień, gdy
.
rozpusta ,
.
zboczenia
.
i mordowanie dzieci są usankcjonowane,

.
- gdy ludzie już do nich "przywykli",
.
- gdy zaraza "demokratycznych głosowań" nad Prawdą i zwycięstw niejawnych nacisków dotknęła nawet tych, którzy posiadają prawdziwą Sukcesję Apostolską - biskupów, i pozwalają sobie oni na "głosowania" i na głoszenie …More
.
Teraz, po prawie siedemdziesięciu latach od tamtych Objawień, gdy
.
rozpusta ,
.
zboczenia
.
i mordowanie dzieci są usankcjonowane,

.
- gdy ludzie już do nich "przywykli",
.
- gdy zaraza "demokratycznych głosowań" nad Prawdą i zwycięstw niejawnych nacisków dotknęła nawet tych, którzy posiadają prawdziwą Sukcesję Apostolską - biskupów, i pozwalają sobie oni na "głosowania" i na głoszenie (np. ustami bpa Budzika) ewidentnych fałszów teologicznych i błędów logicznych, gdy ci "postępowcy" pozwolili wychować w seminariach nowe pokolenia jeszcze bardziej rozluźnionych, tolerancyjnych i "godnością człowieka" zainteresowanych kapłanów.
.
- o ileż trudniej nam wykrzesać w sobie Nadzieję
.
- o ileż słabsi jesteśmy niż kobieciny roznoszące wtedy "na gospody" warzywa w mieście.
.
A jednak - Pośredniczka Wszystkich Łask zwycięży...
.


..

.
CHWAŁA BOGU W TRÓJCY ŚWIĘTEJ JEDYNEMU
.
Masoni zdawali sobie sprawę z tego, że aby osiągnąć powszechne rozluźnienie obyczajów potrzebna jest demoralizacja.
.
Starali się, aby romanse i rozwody sławnych ludzi były nagłaśniane w bulwarowej prasie tak, by te niemoralne zachowania przestały bulwersować, by spowszedniały i powoli stały się obowiązującą normą.
.
Postarali się także, by swobodę obyczajów lansowali pisarze i dziennikarze …
More
.
Masoni zdawali sobie sprawę z tego, że aby osiągnąć powszechne rozluźnienie obyczajów potrzebna jest demoralizacja.
.
Starali się, aby romanse i rozwody sławnych ludzi były nagłaśniane w bulwarowej prasie tak, by te niemoralne zachowania przestały bulwersować, by spowszedniały i powoli stały się obowiązującą normą.
.
Postarali się także, by swobodę obyczajów lansowali pisarze i dziennikarze, sami żyjący według tego wzorca, tak długo, aż stanie się ona normą i nastąpi wyparcie z powszechnej świadomości zarówno pojęcia grzechu, jak i jego skutków [w książce autorzy zamieścili m. in. cytaty z autobiografii Ireny Krzywickiej, o znamiennym tytule:

Wyznania Gorszycielki, gdzie bez żenady opowiada o sobie (pisarce, matce dwóch synów), mężu (znanym warszawskim adwokacie Jerzym Krzywickim) i... wieloletnim kochanku, żonatym pisarzu i krytyku teatralnym Tadeuszu Boyu-Żeleńskim]. świadectwa rozwiązłości znajdziemy nie tylko we wspomnieniach Krzywickiej.
.
Z długiej listy książek lansujących "nowy moralny ład" wybija się książka Tadeusza Wittlina Pieśniarka Warszawy. Biografia. Hanna Ordonówna i jej świat (Wydawnictwo POLONIA, Warszawa 1990). Jej autor na 300 stronach (małym drukiem!) relacjonuje życie gwiazdy, tzn. omawia trwające do ostatnich miesięcy życia romanse zamężnej artystki, podając bardzo szczegółowo źródła każdej informacji (por. także: Magdalena Samozwaniec, Maria i Magdalena. Z pamiętnika niemłodej już mężatki, W.A.B. 2009; Sławomir Koper, Życie prywatne elit drugiej Rzeczypospolitej, Bellona Warszawa 2009
.
Dzięki aktywnym propagatorkom wolności seksualnej masoni stopniowo osiągnęli cel, jakim było doprowadzenie do tego, że większa część społeczeństwa polskiego odrzuci chrześcijańskie zasady moralne, tj. prawa Dekalogu.
.
Masoni przyjęli roztropną taktykę: "wyciszenia religii katolickiej nie rozumowaniem, ale psuciem obyczajów".


.
1345
CHWAŁA BOGU W TRÓJCY ŚWIĘTEJ JEDYNEMU
.
.
Proroctwo o prezydencie Andrzeju Dudzie
O. Augustyn Pelanowski w najnowszym, kwietniowym numerze "Egzorcysty" mówi o proroctwie danym mu przez Boga dotyczącym prezydenta Andrzeja Dudy.
"Na to pytanie odpowiem jeszcze proroctwem, jakie otrzymałem
od Pana:
[...] – Czy wasz prezydent nie nazwał mnie królem? To czemuż się lęka i uśmiecha do władców tego świata? Powinien płakać przede Mną, a …
More
.
.

Proroctwo o prezydencie Andrzeju Dudzie

O. Augustyn Pelanowski w najnowszym, kwietniowym numerze "Egzorcysty" mówi o proroctwie danym mu przez Boga dotyczącym prezydenta Andrzeja Dudy.

"Na to pytanie odpowiem jeszcze proroctwem, jakie otrzymałem
od Pana:

[...] – Czy wasz prezydent nie nazwał mnie królem? To czemuż się lęka i uśmiecha do władców tego świata? Powinien płakać przede Mną, a wysłucham go, a nie uśmiechać się do władców zaprzedanych kłamstwu. Nie musi nikomu się podobać, tylko Mnie, a wzmocnię wasz kraj i wywyższę! Ja swoją Krwią wybielam wszystko. Dałem wam dwa znaki, i inne, lecz dlaczego nie rozumiecie, po co uczyniłem te cuda eucharystyczne? – mówi Pan."

Warto wspomnieć w tym kontekście o przestrodze płynącej z Pisma Świetgo:


"Kto bowiem czyni bezprawie, poniesie karę za bezprawie. On nie ma względu na osobę"

oraz

"Jeżeli Pan domu nie zbuduje, na próżno się trudzą ci, którzy go wznoszą. Jeżeli Pan miasta nie ustrzeże, strażnik czuwa daremnie."

"Na to pytanie odpowiem jeszcze proroctwem, jakie otrzymałem
od Pana:

"Dałem wam znaki w Legnicy i Sokółce. Kto z was wie, dlaczego wam je dałem? Kto się tym przejął? Czy dalej wielu z was będzie przyjmować Komunię Świętą w stanie grzechu tylko ze względu na wstyd przed ludźmi? Czy Ja kapłanom lub osobom Mnie poświęconym pozwoliłem bez spowiedzi przyjmować Komunię? Czy pozwoliłem bez spowiedzi wam, dzieciom Kościoła, chodzić do Komunii? Kto wam na to pozwala? Czy nie wiecie, że jeśli do Mojej Krwi się nie uciekniecie, wasza krew się poleje? Szanujcie Eucharystię i brońcie jej, bo bliski jest zamach na nią. Nie śpijcie! Kiedy uczniowie spali w Ogrodzie Oliwnym, stracili Mnie i dopiero po zmartwychwstaniu zobaczyli. Czy wy też tak chcecie? Czy chcecie, bym odszedł od was, by Mnie wam zabrano? Okażcie przywiązanie do Mnie! Czy tylko z nazwy jesteście Słowianami, czyli ludźmi słowa? Jakież przywiązanie wasze do Mojego słowa? Czy tylko z nazwy jesteście Polakami – a nie dlatego, że na polu was znalazłem, we krwi i w wygnaniu, okupacji i niewoli Czemu szukacie nowych panów poza granicami swojego królestwa? Ja jestem waszym Panem, więc nie szukajcie panów, bo znowu staniecie się niewolnikami – mówi Pan.


Nie pokładajmy więc nadziei w żadnym człowieku, jedynie w samym Bogu.

Szczegółowy spis treści kwietniowego "Egzorcysty" znajduje się na naszej stronie:
miesiecznikegzorcysta.pl/component/k2/itemlist/tag/68

"Egzorcysta" jest do nabycia w salonach prasowych w całej Polsce oraz w naszej księgarni (w wersji papierowej i cyfrowej) monumen.pl
CHWAŁA BOGU W TRÓJCY ŚWIĘTEJ JEDYNEMU
.
Bogurodzica, niebiańsko piękna, ukazała się wśród zieleni, na drzewie wiśni obsypanym kwiatami. Jej słowa były poważne i brzmiały złowieszczo:

Módlcie się, bo idzie na was WIELKA KARA, CIĘŻKI KRZYŻ.
Nie mogę powstrzymać gniewu Syna mojego, bo lud się nie nawraca.
Bóg nie chce ludzi karać, Bóg chce ludzi ratować przed zagładą.
Bóg żąda nawrócenia!
More
.
Bogurodzica, niebiańsko piękna, ukazała się wśród zieleni, na drzewie wiśni obsypanym kwiatami. Jej słowa były poważne i brzmiały złowieszczo:


Módlcie się, bo idzie na was WIELKA KARA, CIĘŻKI KRZYŻ.

Nie mogę powstrzymać gniewu Syna mojego, bo lud się nie nawraca.

Bóg nie chce ludzi karać, Bóg chce ludzi ratować przed zagładą.

Bóg żąda nawrócenia!
CHWAŁA BOGU W TRÓJCY ŚWIĘTEJ JEDYNEMU
.
Tylko na Woli w dniach 3-5 sierpnia bestialsko zamordowano pięćdziesiąt tysięcy mieszkańców.
.
Ogółem zginało pół miliona ludzi (wg szacunku historyka Norberta Boratyna).
.
Z pewnością nie taki los w zamyśle Bożym miał spotkać lud Warszawy, gdyby usłuchał ostrzeżeń swej Łaskawej Matki, swej Patronki!

.
...More
.
Tylko na Woli w dniach 3-5 sierpnia bestialsko zamordowano pięćdziesiąt tysięcy mieszkańców.
.

Ogółem zginało pół miliona ludzi (wg szacunku historyka Norberta Boratyna).
.
Z pewnością nie taki los w zamyśle Bożym miał spotkać lud Warszawy, gdyby usłuchał ostrzeżeń swej Łaskawej Matki, swej Patronki!

.
...
Nemo potest duobus dominis servire !
.
Katolicki pisarz Gilbert Keith Chesterton w roku 1923 napisał:
Rozwód to coś, co dzisiejsze gazety nie tylko reklamują, ale wręcz zalecają, zupełnie jakby to była przyjemność sama w sobie.
Ks. kard. August Hlond konkluduje:
Fala wszelkiego rodzaju nowinkarstwa zabagnia dziedzinę obyczajów.
Podkopuje nie tylko moralność chrześcijańską, ale godzi wprost w etykę naturalną, szerzy nieobyczajność …
More
.
Katolicki pisarz Gilbert Keith Chesterton w roku 1923 napisał:

Rozwód to coś, co dzisiejsze gazety nie tylko reklamują, ale wręcz zalecają, zupełnie jakby to była przyjemność sama w sobie.

Ks. kard. August Hlond konkluduje:

Fala wszelkiego rodzaju nowinkarstwa zabagnia dziedzinę obyczajów.

Podkopuje nie tylko moralność chrześcijańską, ale godzi wprost w etykę naturalną, szerzy nieobyczajność wśród młodzieży i dorosłych.

Celem tej propagandy jest zachwianie idei katolickiej, aby zastąpić naukę chrześcijańską "masońskim naturalizmem".

Koła liberalne i masońskie przypuściły atak na małżeństwa chrześcijańskie, sprowadzając je tylko do rangi kontraktu cywilnego, pozbawiając je wszelkiej nadprzyrodzoności.
Nemo potest duobus dominis servire !
.
Masoni zdawali sobie sprawę z tego, że aby osiągnąć powszechne rozluźnienie obyczajów potrzebna jest demoralizacja.
Starali się, aby romanse i rozwody sławnych ludzi były nagłaśniane w bulwarowej prasie tak, by te niemoralne zachowania przestały bulwersować, by spowszedniały i powoli stały się obowiązującą normą.
Postarali się także, by swobodę obyczajów lansowali pisarze i dziennikarze, sami …
More
.
Masoni zdawali sobie sprawę z tego, że aby osiągnąć powszechne rozluźnienie obyczajów potrzebna jest demoralizacja.

Starali się, aby romanse i rozwody sławnych ludzi były nagłaśniane w bulwarowej prasie tak, by te niemoralne zachowania przestały bulwersować, by spowszedniały i powoli stały się obowiązującą normą.

Postarali się także, by swobodę obyczajów lansowali pisarze i dziennikarze, sami żyjący według tego wzorca, tak długo, aż stanie się ona normą i nastąpi wyparcie z powszechnej świadomości zarówno pojęcia grzechu, jak i jego skutków [w książce autorzy zamieścili m. in. cytaty z autobiografii Ireny Krzywickiej, o znamiennym tytule: Wyznania Gorszycielki, gdzie bez żenady opowiada o sobie (pisarce, matce dwóch synów), mężu (znanym warszawskim adwokacie Jerzym Krzywickim) i... wieloletnim kochanku, żonatym pisarzu i krytyku teatralnym Tadeuszu Boyu-Żeleńskim]. świadectwa rozwiązłości znajdziemy nie tylko we wspomnieniach Krzywickiej.

Z długiej listy książek lansujących "nowy moralny ład" wybija się książka Tadeusza Wittlina Pieśniarka Warszawy. Biografia. Hanna Ordonówna i jej świat (Wydawnictwo POLONIA, Warszawa 1990). Jej autor na 300 stronach (małym drukiem!) relacjonuje życie gwiazdy, tzn. omawia trwające do ostatnich miesięcy życia romanse zamężnej artystki, podając bardzo szczegółowo źródła każdej informacji (por. także: Magdalena Samozwaniec, Maria i Magdalena. Z pamiętnika niemłodej już mężatki, W.A.B. 2009; Sławomir Koper, Życie prywatne elit drugiej Rzeczypospolitej, Bellona Warszawa 2009

Dzięki aktywnym propagatorkom wolności seksualnej masoni stopniowo osiągnęli cel, jakim było doprowadzenie do tego, że większa część społeczeństwa polskiego odrzuci chrześcijańskie zasady moralne, tj. prawa Dekalogu. Masoni przyjęli roztropną taktykę: "wyciszenia religii katolickiej nie rozumowaniem, ale psuciem obyczajów".
4 more comments from Nemo potest duobus dominis servire !
Nemo potest duobus dominis servire !
.
W okresie międzywojnia sytuacja moralna społeczeństwa polskiego była, oględnie mówiąc, nienajlepsza.

Dlatego Jezus Chrystus prosił wizjonerów św. siostrę Faustynę, Sługi Boże: Rozalię Celakównę, Leonię Nastał, Kunegundę (Kundusię) Siwiec o modlitwy wynagradzające za grzechy rozwiązłości:
Strasznie ranią moje Serce Najświętsze grzechy nieczyste. Żądam ekspiacji!
More
.
W okresie międzywojnia sytuacja moralna społeczeństwa polskiego była, oględnie mówiąc, nienajlepsza.


Dlatego Jezus Chrystus prosił wizjonerów św. siostrę Faustynę, Sługi Boże: Rozalię Celakównę, Leonię Nastał, Kunegundę (Kundusię) Siwiec o modlitwy wynagradzające za grzechy rozwiązłości:

Strasznie ranią moje Serce Najświętsze grzechy nieczyste. Żądam ekspiacji!
Nemo potest duobus dominis servire !
.
Bogurodzica, niebiańsko piękna, ukazała się wśród zieleni, na drzewie wiśni obsypanym kwiatami. Jej słowa były poważne i brzmiały złowieszczo:

Módlcie się, bo idzie na was WIELKA KARA, CIĘŻKI KRZYŻ.
Nie mogę powstrzymać gniewu Syna mojego, bo lud się nie nawraca.
Bóg nie chce ludzi karać, Bóg chce ludzi ratować przed zagładą.
Bóg żąda nawrócenia!
More
.
Bogurodzica, niebiańsko piękna, ukazała się wśród zieleni, na drzewie wiśni obsypanym kwiatami. Jej słowa były poważne i brzmiały złowieszczo:


Módlcie się, bo idzie na was WIELKA KARA, CIĘŻKI KRZYŻ.

Nie mogę powstrzymać gniewu Syna mojego, bo lud się nie nawraca.

Bóg nie chce ludzi karać, Bóg chce ludzi ratować przed zagładą.

Bóg żąda nawrócenia!
Nemo potest duobus dominis servire !
Matka Boża Łaskawa, obrana w 1652 roku Patronką Warszawy i Strażniczką Polski [pełen tytuł warszawskiej Madonny, przyp. red.] w 1943 roku ukazała się w Warszawie, na osadzie Siekierki, by uprzedzić swój lud o grożącym nieszczęściu.
Maryja przybywa, aby miasto, któremu od 291 lat patronuje, nie podzieliło losu dopalającego się w tym czasie żydowskiego getta.
More
Matka Boża Łaskawa, obrana w 1652 roku Patronką Warszawy i Strażniczką Polski [pełen tytuł warszawskiej Madonny, przyp. red.] w 1943 roku ukazała się w Warszawie, na osadzie Siekierki, by uprzedzić swój lud o grożącym nieszczęściu.

Maryja przybywa, aby miasto, któremu od 291 lat patronuje, nie podzieliło losu dopalającego się w tym czasie żydowskiego getta.
Nemo potest duobus dominis servire !
.
Teraz, po prawie siedemdziesięciu latach od tamtych Objawień, gdy
rozpusta ,
zboczenia
i mordowanie dzieci są usankcjonowane,

- gdy ludzie już do nich "przywykli",
- gdy zaraza "demokratycznych głosowań" nad Prawdą i zwycięstw niejawnych nacisków dotknęła nawet tych, którzy posiadają prawdziwą Sukcesję Apostolską - biskupów, i pozwalają sobie oni na "głosowania" i na głoszenie (np. ustami …More
.
Teraz, po prawie siedemdziesięciu latach od tamtych Objawień, gdy

rozpusta ,

zboczenia

i mordowanie dzieci są usankcjonowane,


- gdy ludzie już do nich "przywykli",

- gdy zaraza "demokratycznych głosowań" nad Prawdą i zwycięstw niejawnych nacisków dotknęła nawet tych, którzy posiadają prawdziwą Sukcesję Apostolską - biskupów, i pozwalają sobie oni na "głosowania" i na głoszenie (np. ustami bpa Budzika) ewidentnych fałszów teologicznych i błędów logicznych, gdy ci "postępowcy" pozwolili wychować w seminariach nowe pokolenia jeszcze bardziej rozluźnionych, tolerancyjnych i "godnością człowieka" zainteresowanych kapłanów.

- o ileż trudniej nam wykrzesać w sobie Nadzieję

- o ileż słabsi jesteśmy niż kobieciny roznoszące wtedy "na gospody" warzywa w mieście.

A jednak - Pośredniczka Wszystkich Łask zwycięży...