Clicks49
lt.news

Italijoje puikiai žinomas prelatas prisijungė prie arkivyskupo Vigano

„Norėčiau parodyti savo ištikimybę jūsų pranešimui“, kuris „sugriebė gyvąją mūsų bažnytinės patirties širdį“, birželio 16 d. atsistatydinęs Feraros-Komakjo arkivyskupas Luidžis Negris (Luigi Negri) rašė arkivyskupui Viganui (MarcoTosatti.com, June 30).

Negris pridūrė, kad „mes tvirtai laikomės jūsų“ ir „norėtume jus lydėti kaip paskutiniai tiesos, grožio ir gėrio kelio mokiniai“.

Po dienos Viganas atsakė, kad dabartiniai laikai „sugrąžina mus prie pagrindinių gyvenimo dalykų, gėrio paprastumo ir blogio siaubingumo, poreikio pasirinkti pusę“. Jis pakomentavo, kad kai kurie gali pamanyti, jog tokia nuomonė galėtų būti laikoma kaip trivializacija, tarsi Evangelija negebėtų atsakyti į šiandienos klausimus ir Dievo žodis turėtų būti jų atnaujintas, kad atrodytų patrauklesnis visam pasauliui.

Kaip pavyzdį Viganas pamini vyskupus, kurie „beveik liguistai“ jaudinasi dėl „inkliuzijos“, „žaliosios teologijos“, „naujosios pasaulio tvarkos“ ir „bendrųjų abraomiškųjų religijų namų“, kol jų kunigai ir tikintieji jaučiasi apleisti.

#newsKdiqotlyrg