lt.news
17

Ekumeninis abejingumas: Pranciškus svajoja apie tą patį altorių

Per Vėlines, užbaigiančius maldos už krikščionių vienybę savaitę, Pranciškus paprašė „palikti kai kuriuos dalykus“.

Jis meldėsi Dievo už „vienintelį būdą ateiti garbinti Dievo į tuos pačius namus, aplink tą patį altorių“. Ir: „Viešpatie, duok mums drąsos pakeisti kursą“. Paprastai Susirinkimo grupė – nes netiki Mišių auka – vengia termino „altorius“ ir vietoj to kalba apie „mensa“ (= stalą).

Kadangi nei protestantai, nei Pranciškaus Susirinkimo bažnyčia netiki eucharistine auka ir pakeičia ją plepia sakykla savo liturgijų centre, Pranciškaus noras gali išsipildyti. Tam padeda ir tai, kad ekumenizmo pagrindas – religinis abejingumas ir drungnumas.

Vėlinių pabaigoje Pranciškus, graikų kilmės stačiatikių metropolitas Italijoje Polikarpas ir Romos anglikonų centro arkivyskupas Ianas Ernestas, kuris pagal Leono XIII apostolicae Curae (1896) yra pasaulietis, „palaimino“ kongregaciją.

#newsKyknxwvhga