Zombie Apokalypsa

5. februára 2020 - od Božej dcéry

Toto je ďalší sen, ktorý som mala minulý rok a nezdieľala som ho, pretože je hrôzostrašný a nechcem nikoho desiť. Ale Boh chce, aby som ho teraz zdieľala. Mám pocit, že by mohol mať spojitosť s k0ron4 vírusom.

1. mája 2019: sen o apokalypse zombie:

Takmer každý bol posadnutý. Mali žlté oči a bielka ich očí boli červené alebo ružové. Podľa toho som mohla rýchlo povedať, či boli alebo neboli posadnutí. Posadnutí ľudia konali ako zombie, bojovali a jedli jeden druhého.

Vytvorila som bezpečný dom pomazaním ho a vyhnaním von démonov z každého v dome a modlila som sa nad domom, aby doň nemohli vojsť žiadni démoni/zombíci. Potom som zostala pri vchodových dverách a dovolila som vojsť dnu každého, kto nebol posadnutý a vyháňala som démonov z tých, čo boli posadnutí. Povedala som im, aby ma sledovali a naučila som ich toto tiež robiť, aby tak mohli pomáhať a mohli ísť von a tiež vytvárať bezpečné domy. Počúvali ma a začali to tiež robiť.

Keď som vyháňala tých démonov, mocne sa prejavovali a skúsili zabiť ich hostiteľa na ceste von. Bola to príšerné! Ale ja som sa modlila takisto za uzdravenie a oni boli ako obnovení. Uzdravovanie bolo zázračné! Videla som ako im dorastajú naspäť časti tela. Chlapíka bez nôh, jeho nohy dorástli naspäť za pár sekúnd. Osobu s vyhryzenou polkou jeho hlavy, jeho mozog a hlava dorástli naspäť za pár sekúnd.

Zombíci na mňa nikdy neútočili ani na nikoho, kto bol zachránený.

Koniec

Potvrdenie dané 2. mája:

Lukáš 10:19 Hľa, dávam vám autoritu (právomoc) šliapať po hadoch a škorpiónoch a nad všetkou mocou nepriateľa, a nič vám nijako neublíži.

Potvrdenie zo 4. februára: pýtala som sa Boha, aby mi potvrdil, či by som mala zdieľať teraz tento sen a v rovnaký deň mi moja dcéra povedala, že mala sen, v ktorom boli zombíci.

Písma, ktoré možno ukazujú zombíkov:

Zjavenie 9:6 V tých dňoch ľudia budú hľadať smrť a nenájdu ju; budú túžiť zomrieť, a smrť utečie od nich.

Zachariáš 14:12-13 12 A toto bude pliaga, s ktorou zasiahne Hospodin všetky národy, ktoré budú bojovať proti Jeruzalemu: ich telo bude hniť, zatiaľ čo budú stáť na svojich nohách, a ich oči sa rozlejú vo svojich jamkách, a ich jazyk zhnije v ich ústach. 13 A stane sa toho dňa, že bude veľký zmätok od Hospodina padne medzi nich, a tak chopia každý ruku svojho druha, a jeho ruka sa pozdvihne proti ruke jeho druha.

Jeremiáš 19:9 A spôsobím to, že budú jesť mäso svojich synov a mäso svojich dcér, a každý bude jesť mäso svojho blížneho v obľahnutí a v zovrení, s ktorým ich zovrú ich nepriatelia a tí, ktorí hľadajú ich dušu.

Prosím nebojte sa diania sa týchto vecí. Sme v bezpečí ako veriaci v Ježiša. Boh vás žehnaj

Zombie Apocalypse - daughterofgod - 444 Prophecy News
Public domain
TerezaK
no, jo, zombíci už jsou všude, ale my se přeci nebojíme, naše města přeci vysvobodí "Lego Ninjago"! :-) LEGO Ninjago: Masters of Spinjitzu řada 2 celé epizody česky! :-)