vi.news
103

Thiếu sót trong việc đào tạo linh mục: Francis làm rối tung phép lành Urbi Et Orbi

Francis đã làm sai Phép lành Urbi et Orbi cho Lễ giáng sinh ngày 25 tháng 12. Ông ta nói: “Et benedictio Dei toàn năng: Patris et Filius [sic!] Et Spiritus Sancti. Amen.”

Lời ban phước đúng sẽ là, „Et benedictio Dei omnipotentis: Patris et Filii et Spiritus Sancti descendat super vos et maneat semper.

Thêm vào trường hợp sai cho "son" (filius thay vì filii), ông ta đã bỏ qua nửa sau của lời ban phước đề cập đến người nhận lời chúc, do đó tạo ra một khiếm khuyết.

#newsMumfahhnyi

00:12