Otčenáš
Římští pohané, kteří chtěli vládnout celému světu, založili světský spolek na ovládání lidí. Jejich verze "křesťanství" ani zdaleka nepřipomíná Ježíšovo učení o chudobě.
25Ježíš si je zavolal a řekl: „Víte, že vládci národů panují nad nimi a velcí nad nimi vykonávají svou svrchovanou moc.
26Mezi vámi tomu tak nebude; ale kdo by se chtěl mezi vámi stát velkým, bude vaším služebníkem;
27a kdo by …
More
Římští pohané, kteří chtěli vládnout celému světu, založili světský spolek na ovládání lidí. Jejich verze "křesťanství" ani zdaleka nepřipomíná Ježíšovo učení o chudobě.
25Ježíš si je zavolal a řekl: „Víte, že vládci národů panují nad nimi a velcí nad nimi vykonávají svou svrchovanou moc.
26Mezi vámi tomu tak nebude; ale kdo by se chtěl mezi vámi stát velkým, bude vaším služebníkem;
27a kdo by chtěl být mezi vámi první, bude vaším otrokem.
28Stejně jako Syn člověka nepřišel, aby si nechal posloužit, ale aby posloužil a dal svůj život jako výkupné za mnohé. “

Mt 20. kapitola
Ježíš řekl: Mezi vámi to tak nebude. A skutečně, v Ježíšově Církvi to tak není. Ježíš nelhal. Proto poznáváme, že římský spolek není Ježíšovou Církví.
Freddy Gargamel
Tá fotka hovorí dostatočne jasne, ani čítať ďalej netreba... Mimochodom, takto sa obliekali apoštoli Ježiša Krista? Ešte nič nevidíte? A či všetko v pohode?
obyčajná veriaca žena
Gargamel, nepoznáš históriu cirkvi, ani symboliku v liturgii. Bohu predsa patrí to najlepšie a najkrajšie! Vždy to platilo. Ľudia dali aj to posledné na stavbu chrámu. Viem o jednej pani, ktorá predala svoj jediný krásny svetrík, aby mohla obetovať na chrám. Kto by to dnes urobil? Aj Izraeliti nesmeli obetovať chybné zvieratá, ale tie najlepšie. Nevieš, ako dopadol Kain?
Freddy Gargamel
Aha, a toto má akože byť "to najkrajšie"? 🤔
Ja v tom vidím len symbol pýchy a demonštráciu bohatstva a svetskej moci (z čias, keď ju RKC ešte mala)... a tiež nevkus.
Ale nič proti osobným preferenciám a vkusu... Len nech si ho financujú sami. Čiže URÝCHLENÉ oddelenie od verejných financií.
Pavel Mikula
Biblia hovorí, že Boh neprebýva v chrámoch zhotovených ľudskou rukou. Dokonca Biblia to hovorí na dvoch miestach. (Sk 7, 48; Sk 17,24) Mnoho učenia Biblie je potvrdzované alebo upresňované veršami aj na iných miestach Biblie. Nielen dvakrát, ale aj viackrát.

Katolícke učenie ukrýva „Boha“ v chrámoch zhotovených ľudskou rukou. Tvrdí, že v chrámoch je prítomný Ježiš Kristus, ktorého kňazi znášajú …More
Biblia hovorí, že Boh neprebýva v chrámoch zhotovených ľudskou rukou. Dokonca Biblia to hovorí na dvoch miestach. (Sk 7, 48; Sk 17,24) Mnoho učenia Biblie je potvrdzované alebo upresňované veršami aj na iných miestach Biblie. Nielen dvakrát, ale aj viackrát.

Katolícke učenie ukrýva „Boha“ v chrámoch zhotovených ľudskou rukou. Tvrdí, že v chrámoch je prítomný Ježiš Kristus, ktorého kňazi znášajú z neba podľa Ježišovho nariadenia pri poslednej večeri.

Verím že Boh každému človekovi, ktorý hľadá pravdu otvorí myseľ, aby porozumel jeho slovu. Túžte po tom, proste Boha o poznanie pravdy.
Peter(skala)
Pavel Mikula, ked sa odolávaš na Bibliu, tak je potrebne jej aj rozumieť.
Totižto Biblia má viacero prekladov (vydania) a to v rôznych obdobiach, nakolko od jej "zrodenia" uplynulo minimalne 2000 rokov (aj ked posledná kniha Biblia bola napísana pred necelými 2000 rokmi, za to mnohé ostatné aj skôr.)

napr. v Biblii môžeme nájsť aj také výroky, kde vydavatel knihy preložil vyjadrenia Ježiša tak, …More
Pavel Mikula, ked sa odolávaš na Bibliu, tak je potrebne jej aj rozumieť.
Totižto Biblia má viacero prekladov (vydania) a to v rôznych obdobiach, nakolko od jej "zrodenia" uplynulo minimalne 2000 rokov (aj ked posledná kniha Biblia bola napísana pred necelými 2000 rokmi, za to mnohé ostatné aj skôr.)

napr. v Biblii môžeme nájsť aj také výroky, kde vydavatel knihy preložil vyjadrenia Ježiša tak, že na jednom mieste hovorí doslovne ako "neprišiel tomuto svetu darovať Pokoj", ale na inom mieste sa viackrat píše, že Ježiš je tým kniežaťom Pokoja a dokonca on sám hovorí "...svoj Pokoj vám dávam"

keby sme boli ateisti alebo ineho naboženstva, ktorý neuznávaju Ježiša za Boha, tak by sme možno ukazovali na tieto výroky ako si protirečia resp. že Biblia je falošná (minim.že jedna časť z nej je falošná)

Lenže ked sa pozrieme objektivne na celu knihu (zväzok knih -biblioteku), tak vidíme, že ide bud o iný preklad vydavatela knihy, alebo o typické vyjadrenie človeka, ktorý ked chce poukazať LEN na konkr.situáciu a zdôrazniť čo dôležitejšie priniesol tomuto svetu, tak musíme pochopiť, prečo jeho vyjadrenia su raz také a inokedy iné...

konkr.v pripade Pokoja - Ježiš je kniežaťom Pokoja a priniesol svetu Pokoj, ale nie taký, že všade kde príde bude mier, ale aj rozdelenie - on sám totiž povedal o tom rozdelení: rodičia proti deťom atd...

...a že povedal doslovne ako neprišiel darovať Pokoj?
To myslel len na konkr.situáciu, ked sa človek dostane pre šírenie Pravdy Evanjelia do sporu s rodičmi alebo naopak. Vtedy je potrebne očakávať rozdelenie názorov a nie pokoj, aký svet očakáva.

Ked rozumieš tomuto Ježišovmu výroku o Pokoji, ktorý miestami sa zdá rozporuplný, tak potom by si mohol pochopiť aj výroky o prebývaní Boha v Božom chráme, ale aj to vysvetlim:

Biblia rovnako raz hovorí, že Boh prebýva v chrame zhotovenom ľudskými rukami ale na inom mieste hovorí že v nom neprebýva a to isté hovorí aj o ludských chrámoch, ktoré sú v našej duši. Ak je človek čistý od hriechu, vtedy Boh prebýva naplno, ale ked človek hreší bez lutosti, tak Boh odchádza, lebo čistota a nečistota duchov su protiklady, ktoré sa navzájom odpudzuju.

Taktiež výroky o Božích deťoch.
Na jednom miest v Biblii sa hovorí, že veriaci su Božími deťmi a na inom mieste že diablovými deťmi. Na prvý dojem sa zdá, že si to protirečí, ale ked čitame v kontexte celej Biblii, tak môžem vyrozumieť, že sa jedná len o konkr.situácie, kedy človek hreší a preto sa z neho stáva diablovo dieťa ako keby sa ešte len v tom čase ked zhrešil znova narodil lenže nie z Boha, ale z diabla. To však neznamena, že celý život takým bude. Ked sa časom obrati, znova sa akoby narodí z Ducha Svätého a stáva sa Božím dieťaťom.

...a dalo by sa vela písať o tom ako Biblia na rôznych miestach si navonok protirečí, ale kolkokrat aj bežne ludia to tak robia?!

ked chcu niečo zdôrazniť, tak nepovedia .... AJ TOTO uznávam... ale ... LEN toto uznávam. - navonok sa zdá, že neuznáva nič iné, len TOTO, ale v skutočnosti tým chcel povedať, že uznáva aj iné... ale pokial ide konkr. o určité veci alebo osoby, či viery, tak uznáva LEN jedno z nich.

uvediem priklad: muž hovorí žene že nemá rád televíziu, lebo tam dávaju nemravné filmy, ale inokedy jej povie, že nejaký film sa mu páčil. Tak minule vravel, že nemá rád televiziu, ako keby tým povedal, že VOBEC ju nepozera a teraz hovorí že pozerá, lebo videl nejaký dobrý film?


Ide o to, že my ludia niekedy prehaname vo slovných vyjadreniach nie preto aby sme klamali ale aby sme dali dôraz na niečo, čo nemáme radi alebo neuznávame, či naopak aby sme presadili niečo, čo uznávame.
obyčajná veriaca žena
Pavel Mikula a prečo potom Boh nariadil stavbu JERUZALEMSKéHO CHRáMU S PRESNýM POPISOM VšETKýCH DETAILOV? CHcel ho postaviť už kráľ Dávid, lebo mu bolo ľúto, že Božia archa býva pod stanom a on v kráľovskom paláci! Ale nebolo mu to dopriate, urobil to až jeho syn Šalamún.
A prečo Pán Ježiš hovorí, že aj vtáci majú svoje hniezda a líšky nory, ale Syn človeka nemá kde hlavu skloniť?