Clicks458
hr.news

Zagrebački kardinal preseljen iz svog doma

Nakon potresa u Zagrebu kardinal Josip Bozanić premješten je u sjemenište.

Rezidenciju mu je oštetio jedan toranj katedrale koji mu je pao na krov. Bozanić se čudom spasio jer mu je ruševina pala ispred sobe.

U listopadu 2016. godine Bozanić je spriječio kardinala Burkea da povede privatnu staroobrednu misu u Zagrebu.

#newsFpeblhbmtz