Varovanie
1590

SYN NENÍ BEZ MATKY, MATKA NENÍ BEZ SYNA

Poselství svatého archanděla Michaela ze dne 11. prosince 2021, ve svátek Panny Marie Guadalupské
Nástroj: Luz de Maria (Argentina).
revelacionesmarianas.com/english.htm

SYN NENÍ BEZ MATKY, MATKA NENÍ BEZ SYNA

Milovaní lidé našeho Krále a Pána Ježíše Krista:

NAŠE KRÁLOVNA ROZDRTÍ SATANOVU HLAVU.

NAŠE KRÁLOVNA, KTERÁ VELÍ NEBESKÝM LEGIÍM, VYVOLÁVÁ U SATANA STRACH.

Lidé naší Královny, tento svátek vaší Královny a Matky je zároveň dnem adventu. V adventu se připravuje lid našeho Krále a Pána, a současně se připravuje lid vaší Královny a Matky.
Syn není bez Matky, Matka není bez Syna.
Právě v tomto čase očekávání je lid Syna držen rukou Matky Syna jako útočiště spásy.
Kolik lidí spočívá pod ochranou pláště Matky, pláště, který přikryl našeho Krále a Pána Ježíše Krista!
VYZÝVÁM VÁS, ABYSTE SVÉ KRÁLOVNĚ A MATCE NABÍDLI CELOU SVOU BYTOST, ABY VÁS UCHRÁNILA PŘED NAŠEPTÁVÁNÍM ĎÁBLA.
Bez oslabení víry, jako věrní lidé, jako věrné děti své Královny a Matky, dbejte na četné výzvy, které dostáváte, a posilujte naději na lepší zítřek, kde pokoj bude potravou a Boží láska sluncem, které vás bude neustále ozařovat.
Svatý archanděl Michael

poselstvi-zbytku.org/html1/1823.html
Peter(skala)
11.12.2021 Posolstvo sv.arch.Michala
webnode.sk/l/6-12-2021-posolstvo-sv-arch-michala/