Clicks1.7K

Ks. Ripperger - Disappropriation - Pozbycie się własności (2 z 5)

Piszący te słowa słucha ostatnio sporo wykładów z dziedziny samorozwoju i pracy nad sobą. Niektórzy ludzie są niesamowicie mądrzy, nawet jeśli nie są teologami. We wszystkich tych poradach rozpoznawalna jest ta sama struktura:

1. Poznać schemat myślenia lub zachowania
2. Wypracować nawyk zwalczania tego, co negatywne

Jest to zatem woluntaryzm, który należy praktykować 24/7 aż jeden nawyk wybijemy innym nawykiem jak klin klinem. O ile zasada jest prosta, to wprowadzenie jej w życie jest bardzo mozolne, gdyż zwykle funkcjonujemy "na autopilocie" idąc po najmniejszej linii oporu. O ile doradcy świeccy zakładają jedynie istnienie mechanizmów wewnętrznych człowieka, my zakładamy istnienie złych duchów, które te mechanizmy wywołują i fałszują podając nam fałszywe informacje o nas samych. [...]

Czytaj dalej pod:
wobronietradycjiiwiary.com/ks-ripperger-di…