Clicks7.8K
m.rekinek
1

Były dyrektor naukowy firmy Pfizer mówi, że „Pandemia się skończyła”

Były dyrektor naukowy firmy Pfizer mówi, że „druga fala” udawała fałszywie dodatnie wyniki testów COVID
mówi, że w oszałamiającym rozwoju sytuacji „nie ma nauki sugerującej, że powinna nastąpić druga fala”. Insider „Big Pharma” zapewnia, że fałszywie pozytywne wyniki z nieodłącznie niewiarygodnych testów COVID są wykorzystywane do wytwarzania „drugiej fali” opartej na „nowych przypadkach”.

Dr Mike Yeadon , były wiceprezes i dyrektor naukowy firmy Pfizer od 16 lat, mówi, że połowa, a nawet „prawie wszystkie” testy na obecność COVID są fałszywie dodatnie. Dr Yeadon argumentuje również, że próg odporności stadnej może być znacznie niższy niż wcześniej sądzono i mógł już zostać osiągnięty w wielu krajach.

W wywiadzie udzielonym w zeszłym tygodniu dr Yeadon został zapytany:

„Opieramy politykę rządu, politykę gospodarczą, politykę swobód obywatelskich pod względem ograniczenia liczby osób na spotkaniu do sześciu ... wszystko w oparciu o, co może być, całkowicie fałszywe dane dotyczące tego koronawirusa?”

Dr Yeadon odpowiedział prostym „tak”.

Co ważniejsze, nawet jeśli wszystkie pozytywy miałyby być poprawne, dr Yeadon powiedział, że biorąc pod uwagę „kształt” wszystkich ważnych wskaźników światowej pandemii, takich jak hospitalizacje , wykorzystanie OIOM i zgony, „pandemia zasadniczo się skończyła”.

Yeadon powiedział w wywiadzie:

„Gdyby nie dane z testów, które cały czas dostajesz z telewizji, słusznie wywnioskowalibyście, że pandemia się skończyła, bo nic się nie wydarzyło. Oczywiście ludzie idą do szpitala, przenosząc się na jesienny sezon grypowy. Ale nie ma nauki sugerującej, że powinna nastąpić druga fala ”.

W artykule opublikowanym w tym miesiącu, którego współautorem jest Yeadon i jego dwóch kolegów, „How Likely Is a Second Wave?” naukowcy piszą:

„Powszechnie zaobserwowano, że we wszystkich silnie zakażonych krajach w Europie i kilku stanach USA kształt krzywych dziennych zgonów w funkcji czasu jest podobny do naszego w Wielkiej Brytanii. Wiele z tych krzywych jest nie tylko podobnych, ale prawie niemożliwe. ”

Z danych dla Wielkiej Brytanii, Szwecji, Stanów Zjednoczonych i całego świata można zauważyć, że we wszystkich przypadkach liczba zgonów wzrastała od marca do połowy lub końca kwietnia, a następnie zaczęła się zmniejszać, tworząc łagodne zbocze, które spłaszczyło się pod koniec czerwca i trwa do dziś. Wskaźniki przypadków, oparte na testach, rosną i wahają się w górę i w dół.

Wiadomości medialne w USA już teraz zwiększają oczekiwania dotyczące „drugiej fali”.

Współczynnik przeżycia COVID szacuje się obecnie na 99,8%, podobnie jak w przypadku grypy, wcześniejszej odporności komórek T.

Wskaźnik przeżywalności COVID-19 został podniesiony od maja do 99,8% infekcji . Jest to zbliżone do zwykłej grypy, której współczynnik przeżycia wynosi 99,9%. Chociaż COVID może mieć poważne następstwa, podobnie jak grypa lub każda choroba układu oddechowego. Obecny wskaźnik przeżywalności jest znacznie wyższy niż początkowe ponure przypuszczenia w marcu i kwietniu, cytowane przez dr Anthony'ego Fauci, i wynosi 94%, czyli 20 do 30 razy bardziej śmiertelny. Wartość wskaźnika śmiertelności infekcji (Infection Fatality Rate - IFR), którą Yeadon i wsp. Przyjęli w pracy, wynosi 0,26%. Wskaźnik przeżywalności choroby wynosi 100% minus IFR.

Dr Yeadon zwrócił uwagę, że „nowa” zaraza COVID-19 jest nowa tylko w tym sensie, że jest nowym typem koronawirusa. Ale, powiedział, obecnie istnieją cztery szczepy, które swobodnie krążą w populacji, najczęściej związane z przeziębieniem.

W artykule naukowym Yeadon i wsp. Piszą:

„Jest co najmniej czterech dobrze scharakteryzowanych członków rodziny (229E, NL63, OC43 i HKU1), które są endemiczne i powodują niektóre z typowych przeziębień, których doświadczamy, zwłaszcza zimą. Wszyscy mają uderzające podobieństwo sekwencji do nowego koronawirusa”.

Naukowcy argumentują, że znaczna część populacji ma już, jeśli nie przeciwciała przeciwko COVID, pewien poziom odporności „komórek T” na kontakt z innymi pokrewnymi koronawirusami, które krążyły na długo przed COVID-19.

Naukowcy piszą:

„Głównym składnikiem naszego układu odpornościowego jest grupa białych krwinek zwanych limfocytami T, których zadaniem jest zapamiętanie krótkiego fragmentu dowolnego wirusa, którym zostaliśmy zakażeni, aby odpowiednie typy komórek mogły się szybko namnażać i chronić nas, jeśli dostaniemy pokrewną zakażenie. Odpowiedzi na COVID-19 zostały wykazane w dziesiątkach próbek krwi pobranych od dawców przed pojawieniem się nowego wirusa ”.

Przedstawiając ideę, że pewna wcześniejsza odporność na COVID-19 już istniała, autorzy książki "How Likely Is a Second Wave?" pisać:

„Obecnie ustalono, że co najmniej 30% naszej populacji miało już immunologiczne rozpoznanie tego nowego wirusa, zanim jeszcze przybył ... COVID-19 jest nowy, ale koronawirusy nie”.

Dalej twierdzą, że z powodu tej wcześniejszej odporności tylko 15-25% zakażonej populacji może być wystarczające, aby osiągnąć odporność stadną:

„… badania epidemiologiczne pokazują, że przy zakresie wcześniejszej odporności, którą możemy teraz rozsądnie przyjąć, tylko 15–25% zakażonej populacji wystarcza, aby powstrzymać rozprzestrzenianie się wirusa. ”.

W Stanach Zjednoczonych, przyjmując 200 000 ofiar śmiertelnych i wskaźnik przeżycia na poziomie 99,8%, oznaczałoby to, że na każdą zmarłą osobę przypadałoby około 400 osób zarażonych i żyjących. Przełożyłoby się to na około 80 milionów Amerykanów, czyli 27% populacji. To dotyka progu Yeadona i jego kolegów dla odporności stadnej.

Autorzy mówią:

„Obecna literatura stwierdza, że od 20% do 50% populacji wykazuje tę przedpandemiczną reakcję limfocytów T, co oznacza, że możemy przyjąć początkowo podatną wartość populacji od 80% do 50%. Im niższa rzeczywista początkowa podatność, tym bezpieczniejsza Twierdzimy, że został osiągnięty próg odporności stadnej (HIT). "

Fałszywie pozytywna druga fala

O teście PCR, powszechnie stosowanym na całym świecie teście COVID, autorzy piszą:

„ponad połowa pozytywnych wyników będzie prawdopodobnie fałszywa, a potencjalnie wszystkie”.

Autorzy wyjaśniają, że to, co faktycznie mierzy test PCR, to „po prostu obecność częściowych sekwencji RNA obecnych w nienaruszonym wirusie”, która może być fragmentem martwego wirusa, który nie może wywołać choroby u pacjenta, nie może być przenoszony i nie może nikogo wywołać jeszcze chory.

„… prawdziwie pozytywny wynik niekoniecznie wskazuje na obecność żywego wirusa. W dotychczasowych ograniczonych badaniach wielu badaczy wykazało, że niektórzy pacjenci pozostają pozytywni w teście PCR długo po zaniku zdolności do hodowli wirusa z wymazów. Nazywamy to „zimno pozytywny” (aby odróżnić go od „gorącego pozytywnego”, czyli osoby faktycznie zakażonej nienaruszonym wirusem). Kluczową kwestią dotyczącą „zimnych pozytywów” jest to, że nie są chorzy, nie mają objawów, nie mają objawów nie są w stanie zarażać innych ”.

Ogólnie rzecz biorąc, dr Yeadon twierdzi, że każda „druga fala” COVID i każdy rządowy przypadek blokady, biorąc pod uwagę dobrze znane zasady epidemiologii, zostaną w całości wyprodukowane.

W Bostonie w tym miesiącu laboratorium zawieszono przeprowadzanie testów na koronawirusa po wykryciu 400 fałszywych alarmów.

Analiza testów opartych na PCR na medycznej witrynie medrxiv.org stwierdza:

„Dane z testów opartych na PCR dla podobnych wirusów pokazują, że testy oparte na PCR dają wystarczająco fałszywie pozytywne wyniki, aby pozytywne wyniki były wysoce niewiarygodne w szerokim zakresie rzeczywistych scenariuszy”.

Profesor Uniwersytetu Oksfordzkiego Carl Heneghan, dyrektor Centrum medycyny opartej na faktach w Oksfordzie, pisze w lipcowym artykule „Ile diagnoz COVID jest fałszywie pozytywnych?” :

„odchodząc od obecnych praktyk i wyników testowania, Covid-19 może nigdy nie zniknąć”.

Artykuł naukowy profesora Heneghana na ten temat to „Wirusologiczna charakterystyka pacjentów z COVID-19, u których uzyskano dodatni wynik testu na SARS-CoV-2 za pomocą RT-PCR”.

Oczywiście najbardziej znany przypadek zawodności testu PCR miał miejsce, gdy prezydent Tanzanii ujawnił światu, że potajemnie wysłał próbki od kozy, owcy i owocu papai do laboratorium testowego COVID. Wszyscy wrócili pozytywnie na COVID.

Wyprodukowano w Chinach

W sierpniu rząd Szwecji odkrył 3700 fałszywych wyników pozytywnych dla COVID z zestawów testowych wykonanych przez chińską firmę BGI Genomics. Zestawy zostały zatwierdzone w marcu przez FDA do użytku w USA.

Drugie fale koronawirusów nie są normalne

Dr Yeadon zakwestionował pomysł, że wszystkie pandemie mają miejsce w kolejnych falach, powołując się na dwie inne epidemie koronawirusa, wirusa SARS w 2003 r. I MERS w 2012 r. To, co może wydawać się dwiema falami, może w rzeczywistości być dwiema pojedynczymi falami występującymi w różnych regionach geograficznych. Twierdzą, że dane zebrane ze stosunkowo niedawnego SARS 2003 i wybuchów epidemii MERS potwierdzają ich twierdzenie.

W przypadku MERS:

„w rzeczywistości jest to wiele pojedynczych fal dotykających odrębne geograficznie populacje w różnych momentach rozprzestrzeniania się choroby. W tym przypadku pierwszy duży szczyt zaobserwowano w Arabii Saudyjskiej, a drugi szczyt kilka miesięcy później w Republice Korei. Analizowano indywidualnie, każdy obszar śledził typowe pojedyncze wydarzenie… ”

W wywiadzie, pytany o epidemię grypy hiszpańskiej z 1918 roku, która następowała w kolejnych falach podczas I wojny światowej, Yeadon wskazał, że jest to zupełnie inny rodzaj wirusa, a nie z rodziny koronawirusów. Inni obwiniają ogólne niedożywienie na początku wieku i niehigieniczne warunki. Ciężko trafieni żołnierze I wojny światowej żyli w zimnym błocie i mieli najgorsze warunki dla odporności immunologicznej.

Saudyjska i koreańska fala koronawirusa MERS

Blokady nie działają

Innym argumentem wysuniętym przez Yeadona i wsp. We wrześniowym artykule jest to, że nie było różnicy w wynikach związanych z blokadami.

Mówią:

„Kształt krzywej zgonów w funkcji czasu implikuje naturalny proces, a nie wynikający głównie z interwencji człowieka ... Znane jest to, że Szwecja przyjęła podejście prawie laissez faire, z udzielonymi kwalifikowanymi poradami, ale bez uogólnionych blokad. Jednak jej profil i ten w Wielkiej Brytanii jest bardzo podobny ”.

Łagodnie wychowany Yeadon niszczy człowieka, od którego wszystko się zaczęło, profesora Neila Fergusona

Były dyrektor wykonawczy i naukowiec firmy Pfizer wyróżnia jednego byłego kolegę za miażdżącą naganę za rolę w pandemii, profesora Neila Fergusona. Ferguson nauczał w Imperial College, gdy był związany z Yeadon. Model komputerowy Fergusona dostarczył rządom uzasadnienia do wydania drakońskich rozkazów, które z dnia na dzień zamieniły wolne społeczeństwa w wirtualne więzienia. Ponad to, co obecnie szacuje CDC na 99,8% wirusa z wskaźnikiem przeżycia.

Dr Yeadon powiedział w wywiadzie, że „żaden poważny naukowiec nie przyznaje żadnej wartości” modelowi Fergusona.

Mówiąc z lekko skrywaną pogardą dla Fergusona, dr Yeadon dołożył szczególnych starań, aby zwrócić uwagę prowadzącemu wywiad:

„Ważne jest, aby wiedzieć, że większość naukowców nie akceptuje tego, że [model Fergusona] był nawet nieznacznie poprawny ... ale rząd nadal jest przywiązany do tego modelu”.

Yeadon dołącza do innych naukowców w potępianiu rządów za podążanie za modelem Fergusona, na którym opierają się wszystkie światowe blokady. Jednym z tych naukowców jest dr Johan Giesecke , były główny naukowiec Europejskiego Centrum Kontroli i Zapobiegania Chorobom, który nazwał model Fergusona „najbardziej wpływową publikacją naukową” w pamięci, a także „jedną z najbardziej błędnych”.

To właśnie model Fergusona zakładał, że konieczne są środki „łagodzące”, tj. Dystansowanie społeczne i zamykanie biznesu, aby zapobiec np. Śmierci ponad 2,2 mln osób z powodu COVID w USA.

Ferguson przewidział, że Szwecja zapłaci straszną cenę za brak blokady, z 40 000 zgonów z powodu COVID do 1 maja i 100 000 do czerwca. Liczba zgonów w Szwecji wynosi poniżej 6000. Rząd szwedzki twierdzi Zbiega się do łagodnej grypy sezonu. Chociaż początkowo wyższy, Szwecja ma teraz niższy współczynnik umieralności na mieszkańca niż Stany Zjednoczone, co osiągnęła bez strasznych szkód gospodarczych, które wciąż trwają w USA. Szwecja nigdy nie zamykała restauracji, barów, klubów sportowych, większości szkół czy kin. Rząd nigdy nie nakazał ludziom noszenia masek.

Dr Yeadon z goryczą mówi o ofiarach śmiertelnych w wyniku polityki zamknięć oraz o „możliwych do uratowania” niezliczonych istnieniach, które zostaną utracone z powodu ważnych operacji i innych odroczonych usług zdrowotnych, jeśli blokady zostaną ponownie nałożone.

Yeadon to odnoszący sukcesy przedsiębiorca , założyciel firmy biotechnologicznej, którą przejął Novartis, kolejny gigant farmaceutyczny. Jednostką Yeadon w firmie Pfizer była Jednostka Badań nad Astmą i Układem Oddechowym. (Yeadon, częściowa lista publikacji .)

Szwecja podczas międzynarodowych „blokad”

Szwecja

Dlaczego to wszystko się dzieje? Amerykański kongresman mówi, że jest przekonany o "rządowym planie" kontynuowania blokad do czasu obowiązkowej szczepionki. Teorie spiskowe?

Lista wiadomości rośnie, co niekorzystnie odbija się na narracji rozgrywanej w głównych sieciach telewizyjnych, o tajemniczym, „nowatorskim” wirusie, który był kontrolowany jedynie przez bezprecedensowy atak na prawa i wolności jednostki, a teraz jest gotowy do ponownego ataku, na już cierpiących populacjach, które nie mają innego wyjścia, jak tylko podporządkować się dalszym rozkazom rządu.

Gubernatorzy po cichu rozszerzyli swoje uprawnienia na czas nieokreślony, przesuwając słupek bramki, nie mówiąc o tym, z „spłaszczania krzywej”, aby zmniejszyć obciążenie szpitali, na „brak nowych przypadków”. Od „pandemii” do „analizy przypadków”.

W Niemczech powstała organizacja 500 niemieckich lekarzy i naukowców

, którzy twierdzą, że reakcja rządu na wirusa COVID była znacznie nieproporcjonalna do rzeczywistego nasilenia choroby.

Dowody szykanowania wierzchowców. Zarówno CDC , jak i amerykańska grupa zadaniowa ds. Koronawirusa kierowana przez dr Deborah Birx , są szczerzy, że definicja śmierci przez COVID jest elastyczna, a zasady preferują nazywanie go COVID, gdy tylko jest to możliwe. Otwiera to możliwość znacznie zawyżonej liczby zgonów . W Nowym Jorku administracja gubernatora Andrew Cuomo jest poddawana federalnemu śledztwu w sprawie wszystkich prócz podpisania wyroków śmierci dla tysięcy starszych domów opieki, kiedy stan wysłał pacjentów z COVID do domów opieki , z powodu bezradnych sprzeciwów dyrektorów i personelu domów opieki.

Dlaczego główne media ignorują coś, co mogłoby się wydawać godne uwagi, jak gwiazda rocka branży, taka jak Yeadon, wzywająca największe bronie w świecie zdrowia publicznego? Czy niedzielne talk show, Chris Wallaces i Meet the Press, nie chciałyby wystawić takiego człowieka dla rekordowej widowni?

Tutaj rozmowa może dotyczyć mrocznych planów, a nie tylko zwykłej niekompetencji, tępoty i głupoty.

Jedną opinię przedstawił reprezentant USA Thomas Massie (R-KY), kiedy powiedział na Tom Woods Show 16 sierpnia:

„Sekret, który rząd przed tobą ukrywa, polega na tym, że planują nas zamknąć do czasu pojawienia się jakiejś szczepionki, a następnie, czy będzie to obowiązkowe na szczeblu federalnym, czy stanowym, czy może przekonają twoich pracodawców do innego PPP program, do którego nie będziesz się kwalifikować, dopóki nie zmusisz swoich pracowników do szczepienia, myślę, że taki jest ich plan. Ktoś mnie przekonuje, że to nie jest ich plan, ponieważ nie ma innego logicznego zakończenia ”.

Inna teoria mówi, że kryzys COVID jest używany do konsolidacji nigdy wcześniej nie wyobrażonych poziomów kontroli elit nad jednostkami i społeczeństwem. Przedstawia to bratanek zabitego prezydenta, John F. Kennedy Jr., syn również zamordowanego Bobby'ego Kennedy'ego. W przemówieniu na masowym wiecu szczepień przeciwko COVID w Niemczech, Bobby Jr. ostrzegł przed istnieniem :

„Program bezpieczeństwa biologicznego, powstanie państwa autorytarnego nadzoru i zamach stanu sponsorowany przez Wielką Farmę przeciwko liberalnej demokracji ... Pandemia jest kryzysem wygody elity, która dyktuje taką politykę”

W procesie sądowym świadkowie medyczni Kennedy'ego Jr. ostrzegają, że obowiązkowe szczepienia przeciw grypie mogą uczynić wiele dzieci bardziej podatnymi na COVID.

Ostrzeżenia o złych intencjach „elity” Kennedy'ego pochodzą z bardziej głównego nurtu. Dr Joseph Mercola, z cieszącej się dużym zaufaniem witryny informacyjnej Mercola.com o ogromnym ruchu, szczegółowo przeanalizował twierdzenia jednego z lekarzy o nadchodzących szczepionkach zmieniających genetykę .

I nie uspokaja obaw, że strona internetowa organizacji obronnej, Defense One , donosi, że stałe biochipy podskórne, wstrzykiwane za pomocą tej samej strzykawki, w której znajduje się szczepionka, mogą wkrótce zostać zatwierdzone przez FDA. Nie pomaga to teorii antyspiskowej, ponieważ według Newsweeka dr Anthony Fauci faktycznie przekazał fundusze NIH chińskiemu laboratorium w Wuhan na badania nad koronawirusem nietoperzy tak niebezpieczne, że sprzeciwiało się temu 200 naukowców i zostało zakazane w NAS.

W 1957 r. Uderzyła pandemia, azjatycka grypa H2N2 ze wskaźnikiem śmiertelności zakażeń 0,7%, która zabiła w Stanach Zjednoczonych tyle osób na mieszkańca, ile obecnie twierdzi COVID. W tamtym czasie w wiadomościach nie było ani jednej wzmianki o tym, nie wspominając o niezwykłym wstrząsie, który widzimy teraz. W 1968 r. Hongkong grypa uderzyła w USA (0,5% IFR), zabierając 100 000 osób, podczas gdy w USA było znacznie mniej. Nie podniesiono żadnego alarmu, nie zamknięto ani jednego sklepu, ani nawet wiadomości w sieci. Następnego lata odbyło się największe zgromadzenie w historii Stanów Zjednoczonych - Woodstock .

Masowa histeria nigdy nie jest przypadkowa, ale przynosi korzyści. Pozostaje tylko pytanie, kto?

Sierpniowy protest w Berlinie przeciwko blokadzie i obowiązkowym szczepieniom przeciwko COVID

Woodstock 1969

Maski są dla małych ludzi !.

Socialites na Washington DC Ballet Gala „After Party” lipiec 2020.


discover.hubpages.com/…for-New-Cases-Pandemic-is-Over
jac505
Pandemię a właściwie happydemię dla koncernów biochemicznych podtrzymują będące kpiną z trzeźwej nauki pseudo-testy PCR. Panie Jezu przyjdź !