Clicks23
vi.news

Đối với Brandmüller rước lễ trong tay có tính "hợp thức tương đương "

Hồng Y "bảo thủ" Walter Brandmüller bảo vệ rước lễ trao tay trên Kath.net (ngày 12 tháng 5).

Lập luận của ông: Liên quan đến việc tiếp nhận rước lễ đã tồn tại sự khác biệt, thậm chí mâu thuẫn lẫn nhau và - vì những lý do không rõ - lại mang tính "hợp thức như nhau" tùy thuộc vào thời gian và địa điểm.

Ông ta gợi lên về Cyril của khuyến nghị gây sốc Jerusalem - mang tính hợp pháp không kém? - theo đó các tín hữu nên chạm vào ngón tay của họ vào đôi môi đẫm ướt với máu của Chúa Kitô, để dụi vào mắt và tai.

Brandmüller cũng tuyên bố rằng trong các cuộc bức ép của các thế kỷ đầu, nó được coi là "thông lệ" khi đưa các bánh thánh về nhà để rước lễ vào các ngày trong tuần.

Kết luận đáng thất vọng của ông là "hình thức không quan trọng" mà là "cách thức tôn kính và trung thành mà qua đó bí tích được trao và nhận" - như thể thứ này có thể tách rời khỏi thứ kia.

Hình ảnh: Walter Brandmüller, #newsBfdqkqdvxr