Gloria.tv And Coronavirus: Huge Amount Of Traffic, Standstill in Donations
Clicks1.9K
Paxus
8

Proroctvo o Medžugorii: Voda potečie Podbrdom

Viac než storočné proroctvo o Medžugorii: voda potečie Podbrdom

V knihe sestry Emmanuely Skryté dieťa Medžugoria sa hovorí o veľmi starom mužovi z Medžugoria, ktorý vyslovil neuveriteľné proroctvo o prameňoch vody, ktoré budú prúdiť Podbrdom.

Volá sa Matè Sego a narodil sa v roku 1901. Nikdy nechodil do školy, nevedel čítať ani písať. Pracoval na malom kúsku pozemku, spával na zemi, nemal ani vodu ani elektrinu. Bol to muž nesmierne obľúbený medzi ľuďmi v dedinke Bijakovici blízko Medžugoria. Vídali ho vždy s úsmevom a žartom na perách. Žil na úpätí hory zjavení Podbrdo. Život tohto jemného a rešpektovaného človeka, ktorého poznali všetci, je dnes navždy spojený so zjaveniami Panny Márie na tomto mieste.
Dlho predtým, ako sa vizionári začali rozprávať s Kráľovnou pokoja, Matè Sego začal popisovať nečakané udalosti, ktoré boli pre obyvateľov týchto dedín na tú dobu nemysliteľné.

Raz Matè vyslovil tieto slová: „Jedného dňa bude za mojím domom veľké schodisko s toľkými stupienkami, koľko je dní v roku. Medžugorie bude veľmi dôležité, ľudia sem prídu zo všetkých kútov sveta. Budú tu prichádzať a modliť sa. Kostol nebude taký malý, ako je teraz, ale oveľa väčší a plný ľudí. Nepojme všetkých, čo prídu. Keď bude kostol môjho detstva zbúraný, v ten deň zomriem. Bude tu veľa ciest, mnoho budov, oveľa väčšie ako naše malé domy, ktoré máme teraz. Niektoré budovy budú obrovské.

V tomto bode príbehu Matè Sego zosmutnie a pokračuje: „Naši ľudia rozpredajú svoju pôdu cudzincom, ktorí na nej budú stavať. Na mojej hore bude tak veľa ľudí, že v noci nebudete môcť spávať.

Tu sa pri jeho slovách Matèovi priatelia zasmiali a spýtali sa, či náhodou nevypil veľa grappy (alkoholický nápoj). Matè však pokračuje: “Nestraťte zvyk modliť sa k Bohu za všetkých a za seba. Bude tu prameň – prameň, ktorý dá veľa vody, toľko vody, že tu bude jazero a našinci tu budú kotviť člny pri veľkej skale.

Tak, ako bolo povedané mnohými vizionármi, prorokmi, domácimi mystikmi, aj tu hovoríme o sne, ktorý prerozprával seriózny a zdravý človek. Hovorí: “Viete, mal som sen, sníval som o viditeľnom znamení, že na Podbrde bude každý, keď nastanú tie tajomstvá. Prameň, prameň vody bude prúdiť z Podbrda. Snívalo sa mi, že som na Podbrde a že z malého otvoru v skale vytekal malý prúd vody. Voda stekala z kopca a prechádzala po zemi pomedzi kamene, až kým sa nedostala do budov pri vstupe na Podbrdo, ktoré pomaly začala zaplavovať. Veľké množstvá pútnikov spolu s obyvateľmi Medžugoria začali kopať, aby odviedli vodu z budov, ale zo zdroja vychádzalo viac a viac vody, až sa zmenila na skutočný prúd. A videl som hromady pôdy, ktorú ľudia vykopali, aby odviedli vodu na cestu vedúcej k hore. A voda stekala po ceste a smerovala k rovine vedúcej ku kostolu. Na okrajoch cesty sa nachádzali davy pútnikov. Samotná voda hĺbila dno potoka, ktorý sa premenil na prúd pretekajúci poza kostol sv. Jakuba. Všetci kričali na znamenie a modlili sa na okraji novej riečky.”

Tí, ktorí načúvali slovám Matèho Sega, nechápali. V roku 1978 zbúrali kostol, ktorý stál na tomto mieste, a práve v ten deň Matè Sego zomrel. Keď sa začali zjavenia Panny Márie, za prítomnosti šiestich detí – vizionárov, začali slová Matého Sega dávať zmysel a všetko bolo zrozumiteľné. Matèho Sega preto možno považovať za prvého, ktorý oznámil, že Medžugorie sa stane svätým miestom.

A práve tu je akási podoba k tretiemu tajomstvu Medžugoria, ktoré hovorí o „veľkom znamení na kopci, ktoré ľudská ruka nedokáže vyrobiť. Bude viditeľné pre všetkých a zostane tam natrvalo.” Vodné pramene v Medžugorí, rieky či loďky sa zdajú byť absurditou pre krajinu, ktorá sa vždy borila s problémom vody. Bude to znamenie? Voda, ktorá očisťuje telá a srdcia ako v Lurdoch? Budeme čakať a modliť sa. Obráťme svoje srdcia. Znamenia nie sú tak dôležité, slúžia len na posilnenie viery tých, ktorí už uverili bez toho, aby videli.

zdroj: MysticPost.com
Peter(skala)
Každý, kto pozná Medjugorje od začiatku zjavení, tak sa diví, že na tak malu dedinku postavili veľký kostol-väčší ako na mestskom sídlisku.

Teraz už je tomu lepšie rozumieť: správca kostola uveril proroctvu Mateho Sega a preto dal postaviť obrovský kostol. Ako vidíme, splnili sa aj jeho ďalšie vízie, v ktorých hovorí: "Nepojme všetkých, čo prídu."

... a naozaj: ľudia musia stáť ešte aj za kosto…
More
Každý, kto pozná Medjugorje od začiatku zjavení, tak sa diví, že na tak malu dedinku postavili veľký kostol-väčší ako na mestskom sídlisku.

Teraz už je tomu lepšie rozumieť: správca kostola uveril proroctvu Mateho Sega a preto dal postaviť obrovský kostol. Ako vidíme, splnili sa aj jeho ďalšie vízie, v ktorých hovorí: "Nepojme všetkých, čo prídu."

... a naozaj: ľudia musia stáť ešte aj za kostolom. Ešte že tam postavili teatrum
👍

rád si počkám na zazrak s vodou, ak dožijem:)
Peter(skala)
Paxus, zaujalo ma, že prorokoval o svojej smrti, ked zburaju kostol?
Vieš, prečo zburali kostol?
Paxus
Dočítal som sa, že už bol starý, mal narušenú statiku, tuším padla veža kostola, tak potom ho zbúrali, keď začali stavať nový.
Peter(skala)
Ďakujem za info., rozmýšľal som, či azda komouši nezburali ale podstatne je, že ani komouši nezabranili postaveniu tak velkeho kostola 👏
Paxus
Vidíš snake(ekans), je to neuveriteľné, uvidíme. O Mate Segovi (*1901 +1978) som si zistil viac a zatiaľ sa jeho predpovede vyplnili.

„...Medžugorie bude veľmi dôležité, ľudia sem prídu zo všetkých kútov sveta. Budú tu prichádzať a modliť sa. Kostol nebude taký malý, ako je teraz, ale oveľa väčší a plný ľudí. Nepojme všetkých, čo prídu. Keď bude kostol môjho detstva zbúraný, v ten deň zomriem. …More
Vidíš snake(ekans), je to neuveriteľné, uvidíme. O Mate Segovi (*1901 +1978) som si zistil viac a zatiaľ sa jeho predpovede vyplnili.

„...Medžugorie bude veľmi dôležité, ľudia sem prídu zo všetkých kútov sveta. Budú tu prichádzať a modliť sa. Kostol nebude taký malý, ako je teraz, ale oveľa väčší a plný ľudí. Nepojme všetkých, čo prídu. Keď bude kostol môjho detstva zbúraný, v ten deň zomriem. Bude tu veľa ciest, mnoho budov, oveľa väčšie ako naše malé domy, ktoré máme teraz. Niektoré budovy budú obrovské.
...
"Tí, ktorí načúvali slovám Matèho Sega, nechápali. V roku 1978 zbúrali kostol, ktorý stál na tomto mieste, a práve v ten deň Matè Sego zomrel. Keď sa začali zjavenia Panny Márie, za prítomnosti šiestich detí – vizionárov, začali slová Matého Sega dávať zmysel a všetko bolo zrozumiteľné. Matèho Sega preto možno považovať za prvého, ktorý oznámil, že Medžugorie sa stane svätým miestom."
Peter(skala)
to je tak neuveritelne, ako ked Mojžiš na pušti udrel palicou do skaly a vytriskla z nej voda 🥴 👌
ekans
😀 😀 😀 😀 😀 už aby jsi si tu palicu nachystal a pro jistotu si vem virguli aby jsi věděl kde máš kopat
ekans
😀 😀 😀 😀 😀 leda že by tam navrtali studnu, jenom aby netrefili peklo