Unam Sanctam SK
Garabandal, Vasulla Rýden a Dechtice - tieto sú tiež falošné zjavenia.
Unam Sanctam SK
Falošné náboženstvá a modlárstvo nie sú milé Ježišovi Kristovi, ako hovorí falošné zjavenie z Medžugorie.
Unam Sanctam SK
Ospravedlňujem sa za gramatické chyby. Budem si to v budúcnosti musieť lepšie po sebe prečítať, aby som nechtiac nenapísal nepravdivé veci.
"Dokonca ani nie je nevyhnutné spomenúť, že toto falošné zjavenie je odmietnutím dogmy mimo Katolíckej Cirkvi niet spásy, na to, aby sme dokázali, že ide o falošné zjavenie od diabla." (tu som mal chybu v texte, nie chýbalo)
"A žiaden človek veriaci vo …More
Ospravedlňujem sa za gramatické chyby. Budem si to v budúcnosti musieť lepšie po sebe prečítať, aby som nechtiac nenapísal nepravdivé veci.
"Dokonca ani nie je nevyhnutné spomenúť, že toto falošné zjavenie je odmietnutím dogmy mimo Katolíckej Cirkvi niet spásy, na to, aby sme dokázali, že ide o falošné zjavenie od diabla." (tu som mal chybu v texte, nie chýbalo)
"A žiaden človek veriaci vo falošné náboženstvá nie je akceptovaný Ježišom Kristom."
"veriť ľuďom vydávajúcim sa za „vizionárov“, pretože ich posolstvo je nekatolícke a oni sami nevyznávajú pravú vieru a nezastávajú správne postoje, ktoré zastáva Kláštor Najsvätejšej Rodiny.