Orędzia
13.4K

RÓŻANIEC ZAOPATRZENIA - obietnica Jezusa Miłosiernego-(W czasach głodu niedostatku gospodarczego należy odmawiać po Różańcu Miłosierdzia )

„Mój Różaniec Miłosierdzia, obok Różańca Zaopatrzenia, będzie wam bardzo pomocny w czasach niedostatku i głodu, które zbliżają się…” – obietnica Jezusa Miłosiernego
Modlitwa:
„O nieskończone Miłosierdzie Boże, które okazujesz ludziom dobrej woli, potrzebującym, wdowom i sierotom, zaspokajając ich potrzeby materialne i duchowe; Otwórz spiżarnie nieba i w Imię Ojca (błogosławieństwo) w Imię Syna (błogosławieństwo) i w imię Ducha Świętego (błogosławieństwo) wyślij mi zaopatrzenie, którego potrzebuję, aby spełnić moje potrzeby w tym zakresie dzień (zgłoś swoją prośbę).
Odmów Credo i Ojcze nasz.
W wielkich koralikach powiedz: Mogę mieć łaskę i miłosierdzie nawet w potrzebie. (List do Hebrajczyków 4, 16)
W małych koralikach powiedz: W imię Boga Jedynego i Trójjedynego, zaopatrz mnie w Boże Miłosierdzie . (10 razy)
Na końcu każdej dziesiątki odmawia się: 1 Ojcze nasz, i zaczynasz jak na początku: mogę mieć łaskę i miłosierdzie… i tak dalej, aż do końca pięć dziesiątek zostanie zakończonych.
Na zakończenie różańca odmów Psalm 136.
Każdemu kto odmawia ten Różaniec z wiarą i pobożnością, nie zabraknie chleba powszedniego. Jest to obietnica Jezusa Miłosiernego.