Clicks34
wobronieprawdy

Kościół Chrystusowy

Bóg nigdy nie zaakceptuje kłamstw. Nic nie pomoże, nie ważne, jak ładnie
są przystrojone i sformułowane pięknym językiem promującym nowe koncepcje w Chrześcijaństwie oraz akceptację i tolerancję grzechu, nie zostaną one przyjęte w Oczach Wszystkowidzącego Boga. On nigdy nie zaakceptuje nowych praw, które lekceważą Sakramenty przekazywane przeze Mnie, Jezusa Chrystusa, Zbawiciela Świata.15.02.2013
Kiedy mówiłem ci o wielkim podziale w Moim Kościele, nie powiedziałem, jak to się stanie. Zatem teraz Mnie posłuchaj. Tak, jak kapłani odrzucili Moje Święte Słowo podczas Mojego życia na ziemi, tak też będzie w przypadku kapłanów tuż przed Moim Powtórnym Przyjściem, odrzucą Mnie. Nie tylko odrzucą Moje Słowo, przekazywane tobie, Moja córko, ale zaakceptują oni zmiany, które
zostaną im narzucone. Gdy tylko zaakceptują przedstawione im bluźnierstwa i nowe reguły, ich święte dary będą składane bezowocnie.
Znacie Prawdę. Zostaliście nią nakarmieni jako Chrześcijanie. Zatem, kiedy zobaczycie, że przykazania Boże i Moje Nauczanie zostały na nowo napisane i zmieniono Moje Święte Sakramenty, trzeba się od tego odwrócić. Nie dopuszczajcie, aby kłamstwa was wystraszyły, bójcie się raczej o tych, którzy nie pojmą Prawdy i przyjmą te nowe, złe uchwały i prawa, rzekomo
pochodzące ode Mnie.18.02.2013
Moja szczerze umiłowana córko, szatan szaleje ze złości przeciwko Mojemu Kościołowi na ziemi, ajego skażenie wciąż rozprzestrzenia się w jego murach.
Ten przebiegły oszust, który dotąd cierpliwie czekał, wkrótce ogłosi swoje panowanie nad Moimi biednymi, niczego nie podejrzewającymi wyświęconymi sługami. Ból, jaki zada będzie dla Mnie bardzo trudny do zniesienia, a jednak jego panowanie zakończy się ostatecznym oczyszczeniem od zła najgłębszego rdzenia Mojego Kościoła.08.03.2013
Zwracam się teraz do tych Moich biednych wyświęconych sług, którzy już teraz rozpoznają Mój Głos: Proszę, słuchajcie Mnie, gdy wychodzę wam naprzeciw przynosząc pocieszenie. Nigdy nie poprosiłbym was o odrzucenie Mojego Kościoła na ziemi, ponieważ to Ja, wasz ukochany Zbawiciel go
stworzyłem. Złożyłem Moje Ciało jako Żywą Ofiarę, aby was zbawić. Otrzymaliście obowiązek dawania o Mnie świadectwa, aby ocalić dusze tych, których nauczacie i prowadzicie.Tylko Mi zaufajcie i nadal Mi służcie. Nie wolno przyjąć jakiejkolwiek doktryny przedstawianej wam,o której natychmiast będziecie wiedzieli, że nie jest zgodna z Moim Nauczaniem. Musicie robić to,
co mówi wam serce, ale pamiętajcie o tym:
Ten okres na pewno przyniesie wam doświadczenie głębokiego bólu i ciężkiego smutku i zapłaczecie widząc zbezczeszczenie Mojego Kościoła. Ale musicie rozpoznać kłamstwa, które mają być wam przedstawione, ujrzeć je takimi jakimi są - uwłaczaniem Mojej śmierci na Krzyżu.08.03.2013
Moi umiłowani słudzy, pragnę, abyście byli posłuszni Prawom Kościoła i tym, którym musicie okazać posłuszeństwo w Moje Święte Imię.
Nigdy nie wolno wam opuszczać waszych obowiązków wobec Kościoła i musicie nadal służyć Mi, jak zawsze. Proszę udzielajcie wszystkich sakramentów, tak jak wcześniej, ale z jeszcze większą starannością. Wypełniajcie, jak zawsze, swoje święte obowiązki. Waszym obowiązkiem są dzieci Boże i musicie prowadzić swoje owce. W każdej chwili bądźcie wierni Mojemu Nauczaniu.
To nie wy, Moi drodzy słudzy, opuścicie Mój Kościół na ziemi. To nie z waszej winy przepisy w Moim
Kościele zostaną zmienione, aby włączyć nowe doktryny.17.03.2013
Mój Kościół, gdzie Moje Nauczanie i Sakramenty pozostaną nienaruszone, będzie żył i nigdy nie umrze. Nie potrzebuje on cegieł i zaprawy, aby przeżyć, bo to Ja, Jezus Chrystus, jestem Tym, którego Ciałem jest Kościół. Wy, Moi wierni, umiłowani kapłani, wyświęceni słudzy i wyznawcy jesteście częścią Mnie. Jesteś zjednoczeni z Moim Ciałem, tworząc Mój Kościół na ziemi. Zatem
musicie uczyć się być silnymi, odważnymi i wiernymi Mojemu Świętemu Słowu bez względu na to, jakie przeciwne argumenty zostaną wam przedstawione.14.03.2013
Sekty masońskie przenikają Kościół w Rzymie. Nie popełnijcie błędu - może być tylko jeden papież w
tym samym czasie..
.19.03.2013
Brat będzie walczył przeciw bratu i siostrze, ojciec przeciw synowi, matka przeciw córce - wszystko
w ramach poszukiwania Prawdy, ale tak wielu nie zobaczy błędów nauczania fałszywego proroka i zostaną dla Mnie straceni.28.02.2013
Moje Ciało jest Moim Kościołem. Mój Kościół jest wciąż żywy, ale tylko ci, którzy mówią Prawdę i zachowują Święte Słowo Boże, mogą być częścią Mojego Kościoła na ziemi.08.03.2013
Moja szczerze umiłowana córko, gdy Judasz Iskariota Mnie zdradzał, trzymał Moją Głowę i pocałował Mnie w policzek. Kiedy ci, którzy prowadzą Mój Kościół mówią, że Mnie kochają, a potem Mnie zdradzą, zobaczycie wyraźnie ich pocałunek zdrady. Nie do Moich Stóp padną. Nie Moje Stopy będą całować, lecz stopy Moich sług, wyznawców,grzeszników.Okazywanie troski o potrzeby innych ludzi jest godne podziwu. Lecz gdy promujecie fizyczny
dobrobyt człowieka nad jego potrzebami duchowymi, wtedy nie idziecie za Mną, Jezusem Chrystusem.
Humanizm nie jest chrześcijaństwem. Być chrześcijaninem znaczy oddać wszystko Mnie, rzucając się z pełną pokorą do Moich Stóp. Oznacza to pozwolenie Mi na prowadzenie was. To oznacza posłuszeństwo wobec Mojego Prawa i robienie wszystkiego, co możecie, aby dać przykład Mojej
Miłości do was wszystkich. Dzisiaj zostałem zdradzony.
Musicie wziąć swój krzyż i iść za Mną, gdyż wkrótce będziecie mieli zawiązane oczy, będziecie się potykać i upadać w ciemności.
Bez Światła Boga nie będziecie w stanie widzieć29.03.2013

Moja szczerze umiłowana córko, największa okropność, jakiej byłem świadkiem w Moim Czasie w
Ogrodzie Oliwnym była plaga grzechu w czasie końca. Podczas wizji, pokazanej Mi przez szatana,
widziałem odpadanie śmiertelnego człowieka od Bożych Praw. Zły duch pokazał Mi straszne
obrazy; kusił Mnie podając wszelkie przyczyny, z powodu których powinienem się odwrócić od
Woli Mojego Ojca. Chciał Mnie dręczyć, więc okazywał moc, jaką nadal będzie posiadał, mimo Mojej
śmierci na Krzyżu.
Pokazano mi ostateczne zniszczenie Mojego Kościoła na ziemi, przejęcie władzy przez sekty
masońskie, niemoralność człowieka, brak wstydu ze strony dzieci Bożych, gdy mają oni udział w
podłych grzechach ciała, zabójstwach niewinnych i popadanie w błąd przez tych, którzy twierdzą,
że mówią w Moje Imię.
Tak potężny jest szatan, że zasiał wątpliwości w Moim Umyśle o Moim Byciu Synem Człowieczym. W
Mojej Boskości nie mogłem poddać się grzechowi, ale mówię to, aby ludzkość mogła zrozumieć, jak
zło może skłonić was do odwrócenia się od Mnie.
Szatan nie przedstawia zła w najbardziej oczywisty sposób. Przeciwnie, on przebiera zło za dobro. Jest
przebiegły i może oszukać nawet najbardziej świętych spośród was, przekonując, że kłamstwo jest
Prawdą.
Gdy ludzie odpadną od Mojego Nauczania chętnie i żądnym sercem będą grzeszyć. Bez pokierowania
zawsze będą popadać w niełaskę. Kiedy Moje Imię będzie ścierane z powierzchni ziemi, człowiek nie
będzie w stanie odnaleźć Boga.
Nie ma znaczenia za jaką religią podążycie, bo wasza jedyna droga do Boga jest przeze Mnie, Jego
jedynego Syna. Z powodu Mojej śmierci na Krzyżu, uratowałem was - nie wyłączając żadnego
mężczyzny, kobiety i dziecka, żyjących w dzisiejszym świecie - od ognia piekielnego. Jeśli tego nie
akceptujecie, nie możecie wejść przez Bramy Raju. Wyłącznie przez Syna, możecie zostać
przedstawieni Ojcu. Odrzucając Mnie, Jezusa Chrystusa, odrzucacie swoje zbawienie.25.03.2013
Wasz Jezus

Modlitwa
"Najdroższy Jezu, kiedy upadam, podnieś mnie.
Kiedy mam wątpliwości, oświeć mnie.
Kiedy jestem smutny, okaż mi swoją miłość.
Kiedy krytykuję, pomóż mi zamilknąć.
Kiedy publicznie osądzam innych, zamknij moje usta.
Kiedy wypowiadam bluźnierstwa w Twoje Imię, odkup mnie i weź mnie z powrotem pod swoją
ochronę.
Kiedy brakuje mi odwagi, daj mi miecz, którego potrzebuję do walki o ratowanie dusz, których
pragniesz.
Kiedy stawiam opór Twojej Miłości, pomóż mi się poddać i całkowicie zrezygnować z siebie dla Twojej
Miłosiernej opieki.
Kiedy błądzę daleko, pomóż mi odnaleźć Drogę Prawdy.
Kiedy kwestionuję Twoje Słowo, daj mi odpowiedź, której szukam.
Pomóż mi być cierpliwym, kochającym i miłym, nawet dla tych, którzy Cię przeklinają.
Pomóż mi wybaczać tym, którzy mnie obrażają i daj mi łaskę, której potrzebuję, aby iść za Tobą na
koniec świata. Amen."